Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” Головного управління логістики Збройних Сил України

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста адміністративного відділу

Головного управління логістики Збройних Сил України

Загальні умови

Посадові обов’язки

готувати проекти наказів (по особовому складу) та матеріали на продовження терміну перебування на військовій та державній службах особового складу;

готувати у встановлені терміни здачу справ та книг до архіву;

формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури, складати внутрішній опис справ, вести облік справ та забезпечувати їх зберігання;

збирати та узагальнювати звітність щодо атестації особового складу;

збирати та узагальнювати відомості стосовно проведення щорічної оцінки виконання обов’язків особовим складом;

вести книги руху трудових книжок та особових справ особового складу;

за потребою подавати до вищого кадрового органу необхідні звіти, за обсягом визначеним функціональними обов’язками;

проводити атестування (періодичного атестування, щорічного оцінювання) особового складу, здійснення контролю реалізації атестаційних та оцінних висновків;

готувати довідкові матеріали щодо присвоєння (пониження, позбавлення, поновлення) військових звань військовослужбовцям (особам офіцерського складу, які перебувають у запасі), присвоєння рангів державним службовцям, нагородження особового складу;

оформляти документи на військовослужбовців щодо виключення зі списків особового складу військової частини і направляти на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за обраним місцем проживання;

вести банк персональних даних та інформації з питань проходження військової служби (трудової діяльності) особовим складом, своєчасно поповнювати та систематизувати ці банки у порядку і в строки, визначені керівними документами.

Умови оплати праці

посадовий оклад — 8000 грн.;

надбавки до посадового окладу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 13 год. 00 хв. 23 квітня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

24 квітня 2019 року 09 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Дегтярівська, 11в, кім. 229

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Козир Руслан Олександрович,

р.т. (044) 454-46-23

ds_gul@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта ступеня не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

вміння працювати з інформацією;

орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2.

Уміння працювати з комп’ютером

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

вміння використовувати офісну техніку.

3.

Особистісні якості

наполегливість та відповідальність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України; 
Закон України «Про державну службу»; 
Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 04.07.2017 року
№ 124 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Збройних Силах України».

2. Наказ Міністерства оборони України від 26.05.2014 року № 333 «Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу ЗСУ».

3. Наказ Міністра оборони України від 10.04.1999 року № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України».

4. Наказ Міністра оборони України від 07.06.2018 року № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

5. Наказ Міністерства оборони України від 20.10.2015 року № 569 «Про заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби».

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 306 «Про Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями».

       

09 квітня 2019, 18:24 | ID: 48911 |
Додаткові файли


Переглядів: 629 //