Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В» Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу придбання житла, організаційної роботи та підприємств

управління капітального будівництва житла Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України

Загальні умови

Посадові обов’язки

підготовка пропозицій та документів для здійснення закупівлі житла відповідно до вимог нормативно-правових актів;

моніторинг та супроводження виконання договорів, предметом яких є придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей;

опрацювання проектів відповідних договорів та додаткових угод до них за напрямками діяльності;

розробка та обґрунтування пропозицій щодо придбання житла;

моніторинг цін на житло в регіонах України;

оформлення та реєстрація договорів придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі, а також ведення претензійної роботи щодо них;

забезпечення в межах повноважень виконання укладених договорів, предметом яких є закупівля житла;

розробка та проведення експертизи проектів Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, проектів наказів Міністерства оборони України і директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, проектів наказів начальника Головного управління та інших законодавчих та нормативних актів з питань, що відносяться до компетенції управління;

опрацювання листів (доручень) від Президента України, Прем’єр-міністра України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Міністра оборони України та його заступників, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, оперативних командувань та начальників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад — 8000 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копію паспорта громадянина України.

2. Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 15 год 00 хв 22 квітня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Курська, 13а, кімната № 2 Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, 25 квітня 2019 року о 10 год 00 хв

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шахно Дмитро Валерійович, р.т. (044) 248-11-00 shahno_d@ukr.net

Класифікаційні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань Архітектура та будівництво за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» або у галузі знань Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю «Економіка» або у галузі знань Право за спеціальністю «Право».

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Користувач програм: Word, Excel, Power Point.

2

Ділові якості

Вміння розподіляти роботу;

Вміння активно слухати;

Вміння визначати пріоритети;

Уміння працювати в команді;

Здатність концентруватись на деталях.

3

Особистісні якості

Ініціативність;

Надійність;

Порядність;

Чесність;

Дисциплінованість;

Неупередженість;

Гнучкість;

Комунікабельність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України,

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Закон України «Про управління суб’єктами державної власності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»;

наказ Міністерства оборони України від 02.06.2014 № 347 (зі змінами) «Про затвердження Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2014 № 657/25434.

 

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду провідного спеціаліста відділу фінансово-економічного аналізу фінансово-економічного управління Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України

Загальні умови

Посадові обов’язки

збір, аналіз, узагальнення та подальше надання до Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України інформації щодо стану усунення недоліків та порушень, а також виконання рекомендацій, виявлених за результатами проведених контрольних заходів в підпорядкованих структурних підрозділах;

опрацювання документів на списання квартирного майна за актами технічного стану та інспекторськими посвідченнями, які надходять на погодження від військових частин, установ та організацій Збройних Сил України;

опрацювання та підготовка проектів наказів, вказівок, рекомендацій та роз’яснень підпорядкованим квартирно-експлуатаційним органам, військовим частинам, установам та організаціям з питань обліку, звітності та фінансового забезпечення, а також здійснення заходів щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльності;

підготовка довідкових, аналітичних та інших інформаційних матеріалів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

розробка та проведення експертизи проектів Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, проектів наказів Міністерства оборони України і директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, проектів наказів начальника Головного управління та інших законодавчих та нормативних актів з питань, що відносяться до компетенції управління;

опрацювання листів (доручень) від Президента України, Прем’єр-міністра України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Міністра оборони України та його заступників, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, оперативних командувань та начальників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад — 6310 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копію паспорта громадянина України.

2. Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 15 год 00 хв 22 квітня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Курська, 13а, кімната № 2 Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, 25 квітня 2019 року о 10 год 00 хв

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шахно Дмитро Валерійович, р.т. (044) 248-11-00 shahno_d@ukr.net

Класифікаційні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Соціально поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка»

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Користувач програм: Word, Excel, Power Point.

2

Ділові якості

Вміння розподіляти роботу;

Вміння активно слухати;

Вміння визначати пріоритети;

Уміння працювати в команді;

Здатність концентруватись на деталях.

3

Особистісні якості

Ініціативність;

Надійність;

Порядність;

Чесність;

Дисциплінованість;

Неупередженість;

Гнучкість;

Комунікабельність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України,

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Закон України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України»;

Наказ Міністерства оборони України від 03.07.2013 № 448 «Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України» (зі змінами).

 

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду спеціаліста виробничо-технічного відділу управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України

Загальні умови

Посадові обов’язки

розробка дефектних актів, з визначенням фізичних обсягів робіт та умов їх виконання для об’єктів де планується здійснення капітальних ремонтів з метою поліпшення експлуатаційних показників;

спільна робота з проектними організаціями та експертними установами по об’єктам капітального ремонту;

перевірка проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт і ресурсних відомостей з капітального ремонту військових об’єктів;

підготовка та надання інформації для формування проекту річного плану будівництва, реконструкції на капітальний ремонт військових обєктів військових частин центрального підпорядкування та територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь;

розробка та проведення експертизи проектів Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, проектів наказів Міністерства оборони України і директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, проектів наказів начальника Головного управління та інших законодавчих та нормативних актів з питань, що відносяться до компетенції управління;

опрацювання листів (доручень) від Президента України, Прем’єр-міністра України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Міністра оборони України та його заступників, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, оперативних командувань та начальників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад — 5810 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копію паспорта громадянина України.

2. Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 15 год 00 хв 22 квітня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Курська, 13а, кімната № 2 Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, 25 квітня 2019 року о 10 год 00 хв

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шахно Дмитро Валерійович, р.т. (044) 248-11-00 shahno_d@ukr.net

Класифікаційні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Користувач програм: Word, Excel.

2

Ділові якості

Аналітичні здібності;

здатність концентруватись на деталях;

Вміння розподіляти роботу;

Стресостійкість;

Діалогове спілкування (письмове, усне);

Навички контролю;

Уміння працювати в команді.

3

Особистісні якості

Ініціативність;

Чесність;

Готовність допомагати;

Відповідальність;

Дисциплінованість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України,

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затверджене наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 № 448 (із змінами), зареєстроване у Міністерстві юстиції України 13.09.2013
за № 1590/24122;

Наказ Міністерства оборони України від 03.11.2015 № 610 «Про затвердження Положення про організацію капітального будівництва (реконструкції) об’єктів Збройних Сил України військового, спеціального, житлового, соціально-культурного-побутового призначення».


05 квітня 2019, 10:03 | ID: 48786 |
Додаткові файли


Переглядів: 749 //