Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" Головного управління майна та ресурсів

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу відчуження надлишкового рухомого військового майна управління відчуження надлишкового військового майна Головного управління майна та ресурсів

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Готувати та укладати в установленому порядку договори комісії про відчуження та реалізацію надлишкового рухомого військового майна загальновійськового призначення, за номенклатурою військ РХБЗ, зв’язку, ПММ, топографічної служби, медичного майна, продовольчої та речової служб, забезпечувати їх супроводження;

2. Опрацьовувати запити від уповноважених організацій щодо можливості реалізації надлишкового військового майна згідно з закріпленою номенклатурою;

3. Готувати проекти договорів щодо реалізації та відчуження надлишкового військового майна;

4. Узгоджувати проекти договорів комісії про відчуження та реалізацію надлишкового рухомого військового майна у відповідних структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України згідно затвердженого порядку;

5. Здійснювати листування зі структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та уповноваженими організаціями з питань відчуження та реалізації військового майна;

6. Здійснювати контроль за виконанням розрахунків відповідно до умов укладених договорів комісії про відчуження та реалізацію надлишкового рухомого військового майна;

7. Здійснювати супроводження та закриття укладених договорів комісії про відчуження та реалізацію надлишкового рухомого військового майна;

8. Вести облік укладених договорів та руху військового майна закріпленої номенклатури;

9. Готувати проекти відповідних рішень та наказів Міністерства оборони України стосовно безоплатної передачі надлишкового рухомого військового майна;

10. Здійснювати взаємодію з управлінням обліку надлишкового військового майна (далі — управління обліку) з питань відчуження та реалізації надлишкового рухомого військового майна;

11. Підготовка пропозицій та опрацювання проектів переліків (додаткових переліків) рухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено та подання їх встановленим порядком на затвердження до Кабінету Міністрів України;

12. Приймати участь у розробці нормативно-правових актів та проведенні аналізу проектів таких актів в межах завдань відділу;

13. Готувати пропозиції щодо безоплатної передачі надлишкового рухомого військового майна до сфери управління центральних або місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам і організаціям, які провадять свою діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, та у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність;

14. Приймати участь у підготовці доповідей, інформаційно-довідкових матеріалів, а також даних з питань відчуження рухомого військового майна;

15. Приймати участь у претензійній роботі та виконанні рішень судів за напрямами діяльності відділу;

16. Приймати участь у заходах з контролю за наповненням єдиної електронної бази даних надлишкового військового майна, з можливістю віддаленого доступу користувачів в режимі реального часу;

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 8000 грн.;

— надбавка до посадового окладу за ранг згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

— надбавка за вислугу років на державній службі за наявності стажу державної служби
від 1 року;

— інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції www.nazk.gov.ua).

7. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.


Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи для участі у конкурсі подаються особисто або поштою за адресою:

03151, м. Київ, вулиця Народного ополчення, будинок 5 А, кімната 414, Головне управління майна та ресурсів із позначкою «Документи для участі у конкурсі на посаду головного спеціаліста відділу відчуження надлишкового рухомого військового майна управління відчуження надлишкового військового майна».

Кінцевий термін прийому документів: до 10 год. 00 хв. 20 березня 2019 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

25 березня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

м. Київ, вулиця Народного ополчення, будинок 5-А, кімната 414.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Романенко Богдан Миколайович (044) 271-39-11,

e-mail: vp2018kadr@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач ПК, достатній рівень користування програмним забезпеченням
(MS Office, Outlook Express, Internet, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)

2.

Необхідні ділові якості

вміння працювати з інформацією; орієнтація на досягнення кінцевих результатів; вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні); вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати; вміння працювати в команді; вміння ефективної координації з іншими; вміння надавати зворотний зв’язок.

3.

Необхідні особистісні якості

відповідальність; системність і самостійність в роботі; уважність до деталей; наполегливість; вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1) Законів України:

«Про державну таємницю»;

«Про правовий режим майна у Збройних Силах України»;

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

«Про звернення громадян»;

2) Постанов Кабінету Міністрів України:

від 26.11.2014 № 671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України»;

від 28.12.2000 № 1919 «Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил»; від 29.08.2002 № 1282 «Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил»;

від 15.08.2007 № 1063 «Деякі питання реалізації та управління військовим майном»;

від 30.12.2015 № 1158 «Про внесення змін до Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань»;

3) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1241-р «Про затвердження переліку рухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено».


05 березня 2019, 17:11 | ID: 47898 |
Додаткові файли


Переглядів: 1741 //