Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” Управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду начальника відділу погоджувальних процедур Управління нормативно-методичного забезпечення 

та моніторингу володіння, використання та розпорядження
нерухомого майна і земель

Загальні умови

Посадові обов’язки

участь в забезпеченні Управлінням повноважень Міністерства оборони України у сфері володіння, використання та розпорядження нерухомим військовим та державним майном, які відносяться до компетенції Управління;

забезпечення погодження процедур, які відносяться до компетенції Управління;

участь в представництві інтересів Міністерства оборони України в судах та інших юрисдикційних органах за напрямком діяльності Управління.

Умови оплати праці

посадовий оклад 10010 грн (відповідно до постанови КМУ від 06.02.2019 № 102).

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 06 березня 2019 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, проспект Перемоги, 55/2, кім. 323,

о 10 год. 00 хв. 12 березня 2019 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мельникова Анна Дмитрівна,

робочий телефон (+38) 044-454-73-87 unmz.mou@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі знань «Право» / за спеціальністю «Право».

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)

2

Необхідні ділові якості

аналітичні, організаторські здібності, лідерські якості, вміння визначати пріоритети, розподіляти роботу підлеглих, аргументовано доводити власну точку зору; оперативне вирішення комплексних і складних завдань, розв’язання існуючих проблем, уміння працювати в команді та з великими масивами інформації; організація і контроль за виконанням роботи підпорядкованих працівників; володіння сучасними методами управління персоналом, правилами ділового етикету.

3

Необхідні особистісні якості

виваженість, здатність концентруватись на деталях, вимогливість, здібність до самонавчання та підвищення кваліфікації, розвитку та постійного оновлення особистих професійних знань;

толерантність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток та готовність до всебічного правового захисту державних інтересів в особі Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

дисциплінованість, порядність, емоційна стабільність, готовність до рішучих дій, розумна ініціативність в роботі, комунікабельність, повага до інших;

відповідальність до реалізації поставлених завдань, у тому числі з виконання заходів з охорони праці, протипожежного захисту, та щодо додержання вимог технічного захисту інформації.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закони України

«Про національну безпеку України», «Про Збройні Сили України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про Господарську діяльність у Збройних Силах України», «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», «Про управління об’єктами державної власності»; «Про використання земель оборони»;

Кодекси України:

Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України;

Положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2014 № 671 (зі змінами);

Положення про Управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель, затверджене наказом Міністерства оборони України від 03.03.2017
№ 125 (зі змінами).

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду начальника відділу нормативно-методичного

забезпечення Управління нормативно-методичного забезпечення
та моніторингу володіння, використання та розпорядження
нерухомого майна і земель

Загальні умови

Посадові обов’язки

участь в забезпеченні Управлінням повноважень Міністерства оборони України у сфері володіння, використання та розпорядження нерухомим військовим та державним майном і землями оборони;

нормативне забезпечення діяльності особового складу структурних підрозділах Управління, спрямоване на правильне застосування та неухильне дотримання ним вимог законодавства, інших нормативних актів під час виконання посадових обов’язків, запобігання їх невиконанню;

забезпечення відповідності законодавству проектів наказів, нормативних та інших документів, що розробляються в Управлінні та подаються на підпис його керівництву або проведення їх юридичної експертизи;

підготовка юридичних висновків і пропозицій за результатами опрацювання проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що надходять на погодження в Управління від структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, підпорядкованих їм органів військового управління, організацій, установ та підприємств.

методичне забезпечення діяльності Управління;

участь в представництві інтересів Міністерства оборони України в судах та інших юрисдикційних органах за напрямком діяльності Управління.

Умови оплати праці

посадовий оклад 10010 грн (відповідно до постанови КМУ від 06.02.2019 № 102).

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 06 березня 2019 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, проспект Перемоги, 55/2, кім. 323,

о 10 год. 00 хв. 12 березня 2019 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мельникова Анна Дмитрівна,

робочий телефон (+38) 044-454-73-87 unmz.mou@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі знань «Право» / за спеціальністю «Право».

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)

2

Необхідні ділові якості

аналітичні, організаторські здібності, лідерські якості, вміння визначати пріоритети, розподіляти роботу підлеглих, аргументовано доводити власну точку зору; оперативне вирішення комплексних і складних завдань, розв’язання існуючих проблем, уміння працювати в команді та з великими масивами інформації; організація і контроль за виконанням роботи підпорядкованих працівників; володіння сучасними методами управління персоналом, правилами ділового етикету; навички розроблення проектів Законів, інших нормативно-правових та розпорядчих актів, у тому числі щодо проведення необхідних заходів з їх погодження та візування.

3

Необхідні особистісні якості

виваженість, здатність концентруватись на деталях, вимогливість, здібність до самонавчання та підвищення кваліфікації, розвитку та постійного оновлення особистих професійних знань;

толерантність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток та готовність до всебічного правового захисту державних інтересів в особі Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

дисциплінованість, порядність, емоційна стабільність, готовність до рішучих дій, розумна ініціативність в роботі, комунікабельність, повага до інших;

відповідальність до реалізації поставлених завдань, у тому числі з виконання заходів з охорони праці, протипожежного захисту, та щодо додержання вимог технічного захисту інформації.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закони України

«Про національну безпеку України», «Про Збройні Сили України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про Господарську діяльність у Збройних Силах України», «Правовий режим майна у Збройних Силах України», «Про управління об’єктами державної власності»; «Про використання земель оборони»;

Кодекси України:

Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України;

Положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2014 № 671 (зі змінами);

Положення про Управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель, затверджене наказом Міністерства оборони України від 03.03.2017 № 125 (зі змінами).


22 лютого 2019, 15:22 | ID: 47580 |
Додаткові файли


Переглядів: 817 //