Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» Головного управління майна та ресурсів

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста сектору реформування

управління державної власності Головного управління майна та ресурсів

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Приймати участь у підготовці проектів рішень Міністра оборони України щодо оптимізації кількості об’єктів державної власності, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань (далі-державні підприємства), завдання з функціонального управління якими покладено на Головне управління майна та ресурсів, шляхів їх реформування, реструктуризації, ліквідації (припинення діяльності) та реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за напрямом діяльності;

2. Приймати участь у здійсненні контролю за управлінням об’єктами державної власності та державним майном, закріпленим за державними підприємствами, завдання з функціонального управління якими покладено на Головне управління, та які знаходяться у процесі реорганізації/ліквідації або перебувають у процедурі банкрутства (за рішенням органу управління) в частині, що належить до компетенції сектору;

3. Вести облік державних підприємств, завдання з функціонального управління якими покладено на Головне управління, та які знаходяться у процесі реорганізації ∕ ліквідації або перебувають у процедурі банкрутства за напрямом діяльності;

4. Проводити всебічний аналіз і моніторинг діяльності відповідних комісій, що здійснюють заходи з реорганізації/ліквідації державних підприємств, та таких, які перебувають у процедурі банкрутства (за рішенням органу управління) в частині, що належить до компетенції сектору (за напрямом діяльності);

5. Брати безпосередньо участь у розробці проектів Законів України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, наказів і директив Міністра оборони України, наказів і розпоряджень заступника Міністра оборони України та начальника Головного управління з питань, які входять до компетенції сектору;

6. Приймати участь у відпрацюванні нормативно-правових актів Міністерства оборони України, Головного управління майна та ресурсів з питань організації реорганізації/ліквідації державних підприємств, та таких, які перебувають у процедурі банкрутства (за рішенням органу управління) в частині, що належить до компетенції сектору (за напрямом діяльності);

7. Приймати участь у підготовці доповідей, інформаційно-довідкових матеріалів, а також даних з питань державних підприємств, які знаходяться у процесі реорганізації/ліквідації або перебувають у процедурі банкрутства (за рішенням органу управління) в частині, що належить до компетенції сектору;

8. Використовувати технічні засоби інформатизації, програмні засоби баз даних з обліку державних підприємств за напрямом діяльності для забезпечення керівництва достовірною та об’єктивною інформацією;

9. Проводити інформаційний обмін з питань, що належать до його компетенції між структурними підрозділами Міністерства оборони України та іншими органами виконавчої влади;

10. Опрацьовувати за дорученням завідувача сектору службові документи, що надійшли до сектору для виконання.

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 7500 грн.;

— надбавка до посадового окладу за ранг згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

— надбавка за вислугу років на державній службі за наявності стажу державної служби
від 1 року;

— інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції www.nazk.gov.ua).

7. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи для участі у конкурсі подаються особисто або поштою за адресою:

03151, м. Київ, вулиця Народного ополчення, будинок № 5А, кімната № 414.

Головне управління майна та ресурсів із позначкою «Документи для участі у конкурсі на посаду головного спеціаліста сектору реформування управління державної власності».

Кінцевий термін прийому документів: до 18 год. 00 хв. 28 лютого 2019 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

04 березня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

м. Київ, вулиця Народного ополчення, будинок № 5А, кімната № 414.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Романенко Богдан Миколайович (044) 271 39 11,

e-mail: vp2018kadr@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач ПК, достатній рівень користування програмним забезпеченням (MS Office, Outlook Express, Internet, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)

2.

Необхідні ділові якості

аналітичні здібності, діалогове спілкування, (письмове і усне), вміння активно слухати, вміння дотримуватися субординації, стійкість, адаптивність, вміння вести перемовини, вміння надавати пропозиції, їх аргументувати, оперативність.

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, порядність, чесність, дисциплінованість, готовність допомоги, емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність, відповідальність; системність і самостійність в роботі; уважність до деталей; наполегливість; вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституції України.

Закону України «Про державну службу».

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1. Закони України:

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»;

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2. Господарський кодекс України.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 ″ Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 38 ″ Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування".


15 лютого 2019, 15:39 | ID: 47359 |
Додаткові файли


Переглядів: 660 //