Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» в Тилу Збройних Сил України

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу забезпечення майном та ремонту управління забезпечення технічними засобами та ремонту Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Основна мета діяльності — забезпечення виконання вимог законодавчих та нормативних актів України при організації планування, обліку та координації і здійсненні контролю виконання заходів програм (планів) забезпечення та списання технічних засобів та майна продовольчої служби ЗСУ;

приймати участь у організації виконання державних програм реформування та розвитку ЗСУ, а також інших програм та планів з питань оборони за напрямком діяльності.

приймати участь у контролі та організації аналізу виконання заходів щодо здачі матеріальних засобів продовольчої служби від військових частин ЗСУ, які розформовуються;

приймати участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення організаційно-штатної структури продовольчої служби військ (сил), підпорядкованих військових частин та підрозділів продовольчої служби ОЦЗ;

приймати участь у розробці номенклатури майна продовольчої служби, що підлягають обліку та доведення її до військ;

приймати участь у роботах комісій з перевірки військ (сил) ЗСУ в межах своєї компетенції;

надавати пропозиції та приймати участь у організації експертизи щодо нормативно-правових актів (проектів Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів (директив) Міністра оборони України), які надходять на погодження та надання відповідних висновків в частині організації продовольчого забезпечення в мирний час та на особливий період;

надавати пропозиції щодо розробки проектів директив, наказів, положень, керівництв, інструкцій, методичних вказівок та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення військ майном продовольчої служби, порядку експлуатації, обслуговування і списання матеріальних засобів;

приймати участь у перевірках господарської діяльності установ Тилу ЗСУ з питань забезпечення технічними засобами та майном продовольчої служби;

готувати пропозиції та опрацьовувати документи військових частин, установ та закладів на списання майна служби за технічним станом та інспекторськими свідоцтвами;

здійснювати збір, аналіз (опрацювання, підготовка та надання заключень) та узагальнення надання актів інвентаризації по технічним засобами та майну служби;

здійснювати збір від підпорядкованих частин та підрозділів продовольчої служби ОЦЗ звітів форми 3/прод, 9/прод, 10/прод, 11/прод, проводити їх перевірку та аналіз. Контроль виконання заключень;

здійснювати ведення діловодства у відділі.

працювати з документами у відповідності з чинним законодавством та з дотриманням режиму таємності;

брати участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників.

Умови оплати праці

посадовий оклад — 6000 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно із статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (відповідно до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 року № 301).

Документи приймаються до 14 год. 00 хв. 26.09.2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

02 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв.

м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 28а, кімн.501б.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Міхтар’янц Віктор Миколайович, р.т. (044) 481-54-89

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel), використовувати офісну техніку

2.

Ділові якості

1) аналітичні здібності;

2) діалогове спілкування (письмове і усне);

3) навички контролю;

4) вміння розподіляти роботу;

5) вміння активно слухати, виваженість;

6) здатність концентруватися на деталях:

7) уміння дотримуватись субординації;

8) стресостійкість, вміння визначати пріоритети;

9) уміння працювати в команді

3.

Особистісні якості

1) надійність, порядність,чесність;

2) дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти:

3) емоційна стабільність, комунікабельність;

4) повага до інших;

5) відповідальність, рішучість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції та положення про структурний підрозділ

Знання:

Накази (директиви, розпорядження та інші нормативні документи) Міністерства оборони, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Тилу Збройних Сил України, які врегульовують питання за напрямами діяльності відділу.

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста фінансово-економічної служби

Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Основна мета діяльності — забезпечення виконання вимог законодавчих та нормативних актів України стосовно фінансово-економічної роботи військових частин Збройних Сил України;

здійснювати прийом, контроль та відпрацювання документів, що надходять на ім’я начальника служби та виходять за його підписом, доводити їх до співвиконавців, контролювати їх виконання у визначені терміни;

готувати разом із керівниками управлінь та служб пропозиції щодо виконання постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказів, директив, розпоряджень, доручень Міністра оборони України, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ, директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України, начальника Тилу ЗСУ;

перевіряти відповідність чинному законодавству проектів наказів, вказівок, які видаються та опрацьовуються в службі;

координувати співробітництво з адміністративним відділом Тилу ЗСУ з питань контролю та своєчасності опрацювання документів з терміном виконання;

вести претензійно-позовну роботу у Центральному управлінні продовольчого забезпечення;

вести оперативний облік призначених асигнувань за бюджетними програмами та виділених коштів на продовольче забезпечення ЗСУ;

узагальнювати матеріали про хід виконання документів, розпоряджень, доручень начальника служби та органів вищого рівня;

приймати участь в складанні встановленої звітності, у тому числі за результатами внесення первинних документів військових частин по списанню майна продовольчої служби, отриманого централізованим порядком, та внесеного у спеціалізований програмний комплекс «Парус» для відображення в бухгалтерському обліку Міністерства оборони України;

своєчасно вносити доповнення та зміни в керівні документи з фінансово-господарських питань, вести їх облік;

приймати участь у проведенні перевірок з окремих питань фінансово-господарської діяльності військових частин, які підпорядковані Центральному управлінню;

виконувати за дорученням начальника фінансово-економічної служби інші обов’язки, відповідно до покладених на службу завдань, які визначені Основними завданнями та функціями фінансово-економічної служби Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України.

Умови оплати праці

посадовий оклад — 6000 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно із статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (відповідно до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 року № 301).

Документи приймаються до 15 год. 00 хв. 26.09.2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

02 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв.

м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 28а, кімн.501б.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Міхтар’янц Віктор Миколайович, р.т. (044) 481-54-89

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel), використовувати офісну техніку

2.

Ділові якості

1) аналітичні здібності;

2) діалогове спілкування (письмове і усне);

3) навички контролю;

4) вміння розподіляти роботу;

5) вміння активно слухати, виваженість;

6) здатність концентруватися на деталях:

7) уміння дотримуватись субординації;

8) стресостійкість, вміння визначати пріоритети;

9) уміння працювати в команді

3.

Особистісні якості

1) надійність, порядність,чесність;

2) дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти:

3) емоційна стабільність, комунікабельність;

4) повага до інших;

5) відповідальність, рішучість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції та положення про структурний підрозділ

Знання:

Накази (директиви, розпорядження та інші нормативні документи) Міністерства оборони, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Тилу Збройних Сил України, які врегульовують питання за напрямами діяльності відділу.


11 вересня 2018, 17:55 | ID: 43422 |
Додаткові файли


Переглядів: 1911 //