Конкурс на посаду категорії «В» головного спеціаліста групи охорони державної таємниці та захисту інформації Управління розвитку автоматизації ЗС України

УМОВИ

проведення конкурсу на посаду категорії “В” головного спеціаліста

групи охорони державної таємниці та захисту інформації Управління розвитку автоматизації Збройних Сил України

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

 

Головний спеціаліст зобов’язаний:

приймати вхідну секретну кореспонденцію, що надходить на адресу Управління, реєструвати її в книгах обліку та передавати на доповідь начальнику групи, а за його розпорядженням – на виконання;

вести облік, доведення та зберігання матеріальних носіїв спеціальної інформації відповідно до вимог керівних документів з цього питання;

при підготовці документів вивчати їх зміст і доповідати начальнику Групи свої пропозиції по їх якісному відпрацюванню;

після розгляду відповідними посадовими особами організовувати тиражування, своєчасне доведення (розсилку) документів та їх передачу до відповідного структурного підрозділу для взяття на контроль;

приймати виконані вхідні документи, підшивати їх до справи і робити помітки про це;

приймати від виконавців, реєструвати, конвертувати і відправляти вихідну кореспонденцію, перевіряючи правильність її адресування;

наприкінці кожного робочого дня перевіряти чи всі отримані документи обліковані;

вести комп’ютерний облік документів, що за ним рахуються;

забезпечувати зберігання вхідних документів поточного року, які підшиті до справ діловодства;

організовувати роботу щодо відбору секретних документів, які втратили практичне значення та не мають наукової, історико-культурної цінності та їх подальшого знищення;

приймати участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення ведення секретного діловодства, питань планування роботи Управління, підготовки до проведення поточних та щорічних перевірок, планів усунення недоліків, виявлених під час їх проведення;

проводити аналіз та узагальнювати досвід роботи з секретного діловодства інших органів управління з метою підвищення ефективності роботи Групи у цьому напрямі;

в межах своєї компетенції приймати участь у підготовці проектів рішень та пропозицій, відповідей на звернення і заяви, що надійшли до Управління;

щоквартально, разом з особовим складом Управління, перевіряти наявність секретних документів;

за дорученням начальника Групи представляти відділ в інших структурах (підрозділах) в межах своєї компетенції;

брати участь у перевірці структурних підрозділів Управління з питань дотримання режиму секретності та ведення секретного діловодства;

за доручення начальника Групи виконувати його обов’язки у разі його відсутності, а також виконувати інші завдання відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7500 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами);

надбавка за вислугу років на державній службі за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 19 вересня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

21 вересня  2018 року о 10 год. 00 хв.

м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6, кімната № 703.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кравченко Сергій Миколайович, 063 3166045, (044) 271-34-31

Lavvyer81@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

 

 вміння працювати з інформацією;

 вміння вирішувати комплексні завдання;

 вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2

Командна робота та взаємодія

 вміння ефективної координації з іншими.

3

Сприйняття змін

 здатність приймати зміни та змінюватись.

4

Технічні вміння

 вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення.

 

5

Мотивація

чітке бачення своєї місії на посаді;

розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

6

Робота з інформацією

здатність працювати з базами даних законодавства

вміння працювати в умовах електронного урядування

7

Особистісні компетенції

 відповідальність;

 системність і самостійність в роботі;

 уважність до деталей, наполегливість.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України
Закону України “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції.

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

 

“Про інформацію” від 2 жовтня 1999 року № 2657-ХІІ;

“Про державну таємницю” від 21 вересня 1999 року № 1080 – XIV;

“Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 року № 2939;

 

Укази Президента України:

“Про затвердження Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державних експертів з питань таємниць” від 1 грудня 2009 року № 987;

“Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації” від 14 грудня 2004 року № 1483/2004;

“Про Положення про порядок підготовки документів щодо надання доступу до державної таємниці іноземцям та особам без громадянства” від 17 липня 2006 року № 621/2006;

 

Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах,  органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (зі змінами);

 

Наказ МО України від 07.02.2017 року №77 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України»;

Наказ Генерального штабу ЗС України від 07.04.2017 року №124 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Збройних Силах України».

 


05 вересня 2018, 17:24 | ID: 43257 |
Додаткові файли


Переглядів: 1310 //