Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» апарату Міністерства оборони України ( наказ від 21.08.2018)

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного консультанта експертно-аналітичного відділу Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення повсякденної діяльності керівництва Міністерства оборони України та організація виконання заходів згідно плану роботи відповідно до визначених обов’язків за посадою;

підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів самостійно або разом з іншими структурними підрозділами апарату Міноборони та Генерального штабу для інформування керівництва Міністерства оборони України;

проведення експертної оцінки службових документів та інформації що надійшли на розгляд керівництва Міністерства оборони України, її оцінювання, підготовка пропозицій або проектів рішень (доручень) на них;

проведення пошуку, моніторингу та систематизації інформації що обробляються в різних джерелах та мають суттєве значення для прийняття рішень керівництвом Міноборони;

участь у розробленні та проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, згідно з планами підготовки проектів законодавчих, інших нормативно-правових актів та підготовки проектів наказів Міністерства оборони України на відповідний рік, а також плану діяльності Міністерства оборони України з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний рік, що розробляються структурними підрозділами апарату Міноборони і подаються на розгляд керівництва Міністерства оборони України;

участь в підготовці (перевірці) матеріалів для забезпечення особистої участі керівництва Міністерства оборони України в заходах Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки та оборони України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади;

організація взаємодії зі структурними підрозділами органів виконавчої влади, апарату Міноборони, або окремими виконавцями з питань опрацювання документів або доведення (роз’яснення) вимог доручень керівництва Міністерства оборони України

Умови оплати праці

посадовий оклад — 9000 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються до 15 год. 00 хв. 07 вересня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591,

о 10 год 00 хв 11 вересня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Зінченко В’ячеслав Вікторович,

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

аналітичні здібності, навички контролю, вміння розподіляти роботу, обчислювальне мислення, виваженість, діалогове спілкування (письмове і усне), здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, стресостійкість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, уміння працювати в команді.

3

Необхідні особистісні якості

відповідальність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, гнучкість, наступність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закони України:

«Про оборону»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про центральні органи виконавчої влади»;

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою

Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730),

постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55

«Деякі питання документування управлінської діяльності»

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу нормативно-методичного забезпечення фізичної підготовки та спортивної роботи Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

участь у розробці (експертизі) проектів нормативно-правових актів, концепцій, програм розвитку спорту, наказів та директив Міністерства оборони України з питань матеріального та фінансового забезпечення фізичної підготовки та спортивної роботи у Збройних Силах України;

складання зведених планів фінансово-господарської діяльності закладів фізичної культури і спорту та перспективних планів їх розвитку, здійснення контролю за своєчасним виконанням завдань, передбаченими цими планами;

участь у розробці типових штатних нормативів на утримання обслуговуючого персоналу закладів фізичної культури і спорту;

здійснення контролю за бухгалтерським (фінансовим) обліком та звітністю у підвідомчих закладах фізичної культури і спорту;

проведення моніторингу інформаційно-аналітичних матеріалів, результатів виконання заходів плану діяльності Управління з питань фінансово-матеріального забезпечення та підготовка пропозиції керівництву щодо ефективної реалізації фінансового та матеріального ресурсу за загальним фондом кошторису Міноборони;

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо фінансового та матеріального забезпечення діяльності Управління та стану виконання завдань за призначенням;

участь у складі комісій при проведенні аудитів підпорядкованих закладів фізичної культури і спорту , підготовка висновків та пропозицій щодо усунення порушень і вдосконалення фінансово-господарської діяльності;

координація заходів Управління з центральними органами виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, Національним олімпійським комітетом України, федераціями з видів спорту, спортивними товариствами з питань матеріально-технічного та фінансового забезпечення спортивних заходів та розвитку спортивних баз Міністерства оборони України.

Умови оплати праці

посадовий оклад — 9000 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються до 15 год. 00 хв. 07 вересня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591,

о 10 год 00 хв 11 вересня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Зінченко В’ячеслав Вікторович,

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

аналітичні здібності, навички контролю, вміння розподіляти роботу, обчислювальне мислення, виваженість, діалогове спілкування (письмове і усне), здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, стресостійкість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, уміння працювати в команді.

3

Необхідні особистісні якості

відповідальність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, гнучкість, наступність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

закони України:

«Про оборону України»,

«Про Збройні Сили України»,

«Про фізичну культуру і спорт»

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950,

Положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2014 № 671.

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу договірної та фінансово-економічної роботи Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

участь у підготовці фінансово — економічних пропозицій до проектів державного замовлення на розроблення, модернізацію і закупівлю озброєння та військової техніки за державними контрактами (договорами), закріпленими за ним (напрямок — озброєння та військова техніка спеціальних військ);

участь у розробленні проектів законів України, інших нормативно-правових актів України, наказів, директив Міністерства оборони України, проведенні експертиз з питань, віднесених до компетенції відділу;

забезпечення заходів з фінансово-економічного планування та обліку за напрямом розробки озброєння та військової техніки спеціальних військ та незавершених капітальних інвестицій.

підготовка (перевірка) документів для проведення розрахунків за укладеними контрактами (договорами);

контроль на відповідність умовам договорів первинних бухгалтерських документів (акти виконаних робіт, посвідчення, приймальні акти тощо) та ведення обліку первинних документів, пов’язаних із зняттям з обліку сум на рахунку незавершених капітальних інвестицій.

Умови оплати праці

посадовий оклад — 9000 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково (на період відпустки основного працівника, що має дитину віком до шести років, яка потребує догляду за медичним висновком).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються до 15 год. 00 хв. 07 вересня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591,

о 10 год 00 хв 11 вересня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Зінченко В’ячеслав Вікторович,

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

аналітичні здібності, навички контролю, вміння розподіляти роботу, обчислювальне мислення, виваженість, діалогове спілкування (письмове і усне), здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, стресостійкість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, уміння працювати в команді.

3

Необхідні особистісні якості

відповідальність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, гнучкість, наступність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Бюджетний кодекс України

закони України:

«Про оборону України»,

«Про Збройні Сили України»,

«Про Державний бюджет України» на відповідний рік«;

«Про державне оборонне замовлення»;

«Про публічні закупівлі»;

«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

«Про державну таємницю»

Укази Президента України:

Стратегічний оборонний бюлетень України, затверджений Указом Президента України від 06.06.2016 № 240.

Постанови Кабінету Міністрів України:

Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950,

Положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2014 № 671.

Питання державного оборонного замовлення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 464.


28 серпня 2018, 10:35 | ID: 43052 |
Додаткові файли


Переглядів: 1191 //