Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії “Б” апарату Міністерства оборони України (наказ від 21.08.2018)

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

організація формування та реалізації державної політики у сфері публічних закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб Збройних Сил України;

організація операційного планування закупівель і постачання матеріальних ресурсів за напрямами забезпечення речовим майном, продовольством і пально-мастильними матеріалами, відповідно до потреб, визначених Тилом Збройних Сил;

організація проведення тендерним комітетом або уповноваженою особою (особами) Міністерства оборони публічних закупівель для потреб Збройних Сил та здійснення контролю і адміністрування електронних засобів під час здійснення публічних закупівель;

забезпечення опрацювання пропозицій до річного плану закупівель та змін до нього, заявок і документів щодо організації та проведення процедур публічних закупівель, висновків щодо відповідності тендерних пропозицій учасників процедур закупівель технічним та іншим вимогам, установленим тендерною документацією;

забезпечення підготовки і подання до центральних органів виконавчої влади, установ і організацій документів (матеріалів), необхідних для організації та проведення публічних закупівель у терміни та в порядку, визначених керівними документами у сфері публічних закупівель;

організація підготовки та надання звітних документів щодо здійснення процедур публічних закупівель до установ і організацій за формами та в терміни, визначені законодавством у сфері публічних закупівель;

організація підготовки і укладання в установленому порядку договорів (контрактів) та угод на закупівлю та постачання матеріальних ресурсів, у тому числі для виконання мобілізаційних завдань, у межах наданих повноважень, відповідно до визначених потреб у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, та здійснення контролю за їх виконанням;

організація фінансового супроводження правочинів та розрахунки з постачальниками (надавачами послуг, виконавцями робіт) на постачання матеріальних ресурсів;

організація забезпечення Збройних Сил України товарами і послугами тилового призначення згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом, у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України;

забезпечення роботи департаменту щодо взяття бюджетних зобов’язань, укладення договорів, отримання товарів та послуг на виконання бюджетної програми;

забезпечення контролю за законним, економним і цільовим використанням коштів та аналіз стану виконання бюджетної програми;

організація здійснення моніторингу ринкових цін і аналізу впливу економічних показників на собівартість матеріального забезпечення, розроблення рекомендацій щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі за напрямами забезпечення речовим майном, продовольством і пально-мастильними матеріалами;

організація проведення конкурсною комісією Міністерства оборони процедур з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України для потреб Збройних Сил.

Умови оплати праці

посадовий оклад — 14400 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 13 вересня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591

о 10 год 00 хв 17 вересня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Зінченко В’ячеслав Вікторович,

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня магістр

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)

2

Необхідні ділові якості

навички управління, навички контролю, організаторські здібності, лідерські якості, аналітичні здібності, стратегічне мислення, вміння визначати пріоритети, вміння розподіляти роботу, вміння вести перемовини, оперативність, стресостійкість, виваженість, стійкість, навички розв’язання проблем, вміння аргументовано доводити власну точку зору, вимогливість, уміння працювати в команді.

3

Необхідні особистісні якості

відповідальність, порядність, чесність, надійність, ініціативність, рішучість, дисциплінованість, комунікабельність, тактовність, неупередженість, емоційна стабільність, повага до інших, автономність, неупередженість, гнучкість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про публічні закупівлі»;

«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про військовий обов’язок і військову службу»;

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

«Про центральні органи виконавчої влади»,

Стратегічний оборонний бюлетень України, затверджений Указом Президента України від 06.06.2016 № 240;

Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950,

Положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2014 № 671.

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду директора Юридичного департаменту Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснення керівництва діяльністю Департаменту, організація його роботи, спрямування, координація і контроль за роботою структурних підрозділів Департаменту, визначення пріоритетів діяльності та шляхів досягнення поставленої мети;

організація та безпосереднє представництво Міноборони в публічно-правових відносинах з державними та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними та громадськими організаціями в Україні та за її межами;

спрямування та координація діяльності юридичних служб в Міноборони, Збройних Силах України;

здійснення керівництва територіальними юридичними підрозділами, спрямування, координація та контроль за їх діяльністю;

прийняття рішень з питань організації та методики ведення правової роботи, надання у межах повноважень та на підставах, визначених відповідними актами законодавства, роз’яснень та рекомендацій;

організація та безпосередня участь у розробці, проведенні фахової експертизи проектів законів, інших нормативно-правових актів, наказів Міноборони, наказів та директив Міноборони з питань, що належать до компетенції Департаменту;

організація проведення аналізу та узагальнення практики застосування законодавства з питань оборони, військового будівництва та безпосередня участь у підготовці пропозицій керівництву Міноборони щодо необхідності внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів;

організація та безпосередня участь у представництві інтересів Міноборони в судах та інших юрисдикційних органах;

організація роботи щодо запобігання та протидії корупції, виявлення та припинення її проявів, усування наслідків корупційних діянь у Департаменті та територіальних юридичних підрозділах (управлінні, відділах).

Умови оплати праці

посадовий оклад — 14400 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 13 вересня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591

о 10 год 00 хв. 17 вересня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Зінченко В’ячеслав Вікторович,

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі знань «Право»

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)

2

Необхідні ділові якості

навички управління, навички контролю, організаторські здібності, лідерські якості, аналітичні здібності, стратегічне мислення, вміння визначати пріоритети, вміння розподіляти роботу, вміння вести перемовини, оперативність, стресостійкість, виваженість, стійкість, навички розв’язання проблем, вміння аргументовано доводити власну точку зору, вимогливість.

3

Необхідні особистісні якості

відповідальність, порядність, чесність, надійність, ініціативність, рішучість, дисциплінованість, комунікабельність, тактовність, неупередженість, емоційна стабільність, гнучкість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про центральні органи виконавчої влади»;

«Про національну безпеку України»

«Про Збройні Сили України»;

«Про військовий обов’язок і військову службу»;

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»

Господарський кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Кодекс адміністративного судочинства України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кодекс законів про працю України;

Цивільний кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040;

Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (із змінами);

Стратегічний оборонний бюлетень України, затверджений Указом Президента України від 06.06.2016 № 240;

Воєнна доктрина, затверджена Указом Президента України від 02.05.2015 № 555;

Положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2014 № 671 (із змінами).


28 серпня 2018, 10:26 | ID: 43050 |
Додаткові файли


Переглядів: 1285 //