Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії “В” Головного управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами),

Н А К А З У Ю:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» Головного управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення:

головного спеціаліста відділу фінансово-економічної роботи;

2. Затвердити умови проведення конкурсу згідно з додатком.

3. Начальнику адміністративного відділу організаційно-планового управління забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України згідно з додатком та надіслати відповідну інформацію до Національного агентства України з питань державної служби.

4. Конкурсній комісії провести конкурсний відбір на вищезазначені посади державної служби з 24 травня по 25 травня 2018 року за адресою:
місто Київ, проспект Перемоги 55/2, будівля 6, кімната 212.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Наказ довести до особового складу в частині, що стосується.

 

УМОВИ

проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу фінансово-економічної роботи Головного управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

відпрацьовує фінансово-планові документи та пропозицій до основних показників державного оборонного замовлення за відповідним напрямом;

здійснює фінансово-економічне забезпечення договірної роботи за відповідним напрямом;

безпосереднє розробляє та бере участь у розробці та проведенні експертизи проектів Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністра оборони України нормативного характеру;

здійснює фінансово-економічне планування та облік, бере участь у формуванні пропозицій до основних показників державного оборонного замовлення за напрямом виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення

проводить економічний аналіз конкурсної (тендерної) документації, що готується структурними підрозділами Головного управління за напрямом на всіх етапах проведення торгів (конкурсів);

проводить фінансово—економічне відпрацювання проектів державних контрактів (договорів) та додаткових угод до них згідно з закріпленою номенклатурою, що укладаються між Міністерством оборони України та підприємствами промисловості, вимагаючи при цьому повноту й правильність їх оформлення.

забезпечує облік отриманої військовими частинами Збройних Сил України благодійної допомоги;

здійснює фінансово-економічне забезпечення договірної роботи за відповідним напрямом, а саме:

перевіряє фінансові витрати;

здійснює контроль ціноутворення за договорами з виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення на підставі висновків представників замовника та розгляду розрахунково-калькуляційних матеріалів з формування цін на роботи за закріпленою номенклатурою, перевіряє правильності їх оформлення та складання.

візує протоколи цін за відповідним напрямком;

перевіряє на відповідність умовам договорів первинні бухгалтерські документи (акти виконаних робіт, посвідчення, приймальні акти тощо);

здійснює заходи щодо застосування єдиного підходу до формування цін на продукцію оборонного призначення та економії бюджетних коштів в межах повноважень;

працює з документами, що містять відомості:

про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення за його напрямами з розкриттям змісту цих напрямів за сукупністю всіх показників у цілому щодо центрального органу виконавчої влади,

за сукупністю всіх показників про плани, обсяги асигнувань, виконавців на здійснення державного оборонного замовлення (у цілому щодо ЗС ,

визначає правильність та застосування кодів економічної класифікації видатків;

готує проекти доповідей, висновків, листів, за визначеним напрямом діяльності;

узагальнює та готує інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали, у тому числі на основі вивчення та аналізу першоджерел інформації щодо передового світового досвіду з питань фінансового планування та фінансування оборонної сфери з необхідністю знання та використання іноземних мов;

бере участь у підготовці пропозицій до методичних рекомендацій і вказівок щодо вдосконалення організації економічної роботи у структурних підрозділах Головного управління;

перевіряє проекти претензій щодо правильності розрахунків (основний борг, пеня, штраф тощо);

виконує інші доручення прямих начальників;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад — 7500 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 22 травня 2018 року.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, проспект Перемоги 55/2, кім. 212

о 09 год 00 хв 24 — 25 травня 2018 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Подольян Юрій Михайлович,

р.т. (044) 454-73-90 admin_ammunition@mil.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

 

2

Досвід роботи

не потребує

 

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією;

орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

 

2

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими посадовими особами та управліннями.

 

3

Сприйняття змін

здатність приймати зміни та змінюватись

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Бюджетний кодекс України, закони України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, «Про публічні закупівлі», «Про державне оборонне замовлення», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оборону України»; Про Збройні Сили України«; «Про державну таємницю»; постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 464 «Питання державного оборонного замовлення», від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», від 21.10.2009 № 1107 «Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях», Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950; Положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671, інші нормативно-правові акти у сфері організації діяльності органів виконавчої влади, які регламентують діяльність Міністерства оборони, Департаменту та відділу;

 
           

 


14 травня 2018, 21:10 | ID: 40690 |
Додаткові файли


Переглядів: 1762 //