УМОВИ проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу організаційно-планової та організаційно-штатної роботи Департаменту кадрової політики МОУ
Загальні умови
Посадові обов’язки аналізує здійснення організаційних заходів у апараті МО України, укомплектованість за штатами мирного (воєнного) часу, готує пропозиції (рекомендації) щодо удосконалення процесу доукомплектування апарату МО України; бере участь у розроблені проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів за напрямом діяльності Відділу та Департаменту кадрової політики МО України (далі — Департамент); бере участь у підготовці та виконанні документів з бойової і мобілізаційної готовності, з бронювання, з доукомплектування апарату МО України за алгоритмом функціонування в умовах мирного (воєнного) часу та в умовах особливого періоду; бере участь у проведенні практичних (інструктивних) занять та військово-економічних мобілізаційних навчань (тренувань) апарату МО України; виконує за дорученням начальника Відділу (Департаменту) інші завдання з питань бронювання та мобілізаційно-кадрової роботи на функціонування апарату МО України в умовах особливого періоду; готує (подає) до військових комісаріатів заявки на доукомплектування мобілізаційної потреби і поточного (тимчасового) некомплекту, опрацьовує наряди та приписні карти, здійснює вивчення приписного особового складу, готує звіти (пропозиції) керівникам апарату МО України та військовим комісарам; готує (подає) донесення, інформаційно-аналітичні матеріали відповідно до Табеля термінових донесень про стан бронювання та укомплектування апарату МО України в мирний (воєнний) час та в особливий період; здійснює уточнення списків апарату МО України за штатами мирного (воєнного) часу під час призначення (звільнення) офіцерів та працівників ЗС України, вносить зміни до документів з питань бронювання та мобілізаційно-кадрової роботи на функціонування апарату МО України в умовах особливого періоду; контролює дотримання вимог керівних документів з питань бронювання, мобілізаційно-кадрової роботи та надає роз’яснення і консультації відповідальним за мобілізаційно-кадрову роботу в апараті МО України; узагальнює списки щодо підготовки офіцерів запасу для потреб ЗС України та надає їх до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МО України.
Умови оплати праці посадовий оклад — 4308 грн; надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році»; надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року; інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду на постійній основі
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України. 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. 3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки. 4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік. Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 18 жовтня 2016 року
Дата, час і місце проведення конкурсу з 20 по 21 жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв. м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 596
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Зінченко В’ячеслав Вікторович, р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи Бажаний
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Знання законодавства Конституція України; Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закон України «Про оборону», Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей», Закон України «Про державну службу», Закон України «Про адміністративні порушення», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про звернення громадян», Постанова КМ України від 09.06.94р. № 377 «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників», Постанова КМ України від 2.08.96р. № 912 «Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади», Постанова КМ України від 27.04.2006р. № 587 «Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу», Постанова КМ України від 04.02.2015р. № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», Наказ Міністерства оборони України від 15.12.2010р. № 660 «Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах», Статути Збройних Сил України (Статут Внутрішньої служби Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24.03.1999 № 548-XIV (зі змінами), Дисциплінарний Статут Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24.03.1999 № 551-XIV (зі змінами), Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України № 1153/2008 (зі змінами), Указ Президента України № 1020/2007 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими посадамиˮ, Інструкція про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170 (зі змінами) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.05.2009 № 438/16454
3 Професійні чи технічні знання здібності до аналітичної роботи та аналізу з мобілізаційних питань , достатній рівень користування персональним комп’ютером (Word, Excel, Power Point), необхідний для якісного виконання покладених завдань, знання з ведення діловодства та статистики
4 Спеціальний досвід роботи досвід у сфері роботи за напрямком роботи — не менше 3 років.
5 Знання сучасних інформаційних технологій вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення
6 Особистісні якості дисциплінованість, відповідальність, системність і самостійність в роботі, наполегливість; креативність та ініціативність, готовність до роботи з великими обсягами завдань

Розділ створено 05 жовтня 2016, 09:50 | Переглядів: 1662