УМОВИ проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу двостороннього співробітництва Управління міжнародного співробітництва Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України
Загальні умови
Посадові обов’язки 1) організація, координація та супроводження заходів міжнародного співробітництва в оборонній сфері з країнами Південної Америки, у тому числі аналіз воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки; 2) інформаційно-аналітичне забезпечення керівного складу Міністерства оборони за напрямом своєї діяльності; 3) розробка пропозицій, комплексів заходів, планів, які стосуються співробітництва зі збройними силами країн, за які відповідає; 4) організація розробки та підготовки щорічних планів двостороннього співробітництва Збройних Сил зі збройними силами країн-партнерів; 5) участь у розробці, оцінці та підготовці до підписання міждержавних, міжурядових та міжвідомчих міжнародно-договірних документів України за країнами відповідальності; 6) розробляти проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів за напрямом діяльності відділу; 7) виконання функцій з підготовки проектів нормативно-правових актів з питань віднесених до компетенції відділу; 8) розгляд скарг, листів, заяв, підготовка проектів відповідей на них; 9) виконання інших доручень керівництва
Умови оплати праці посадовий оклад — 4308 грн.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду на постійній основі
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України. 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. 3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. 4. Копії документів про освіту. 5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 18 жовтня 2016 року
Дата, час і місце проведення конкурсу з 20 по 21 жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв. м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 596
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Зінченко В’ячеслав Вікторович, р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта вища освіта за спеціальностями підготовки у галузі знань військових наук або державного управління
2 Знання законодавства Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про міжнародні договори України»; Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»; постанови Кабінету Міністрів України: від 18.07.2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України», від 06.11.2014 № 671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України», від 04.11.2015 № 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами»; наказ Міністра оборони України від 23.08.2006 № 502 «Про затвердження Положення про організацію та проведення міжнародного співробітництва у Міністерстві оборони та Збройних Силах України» та інші нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків, загальні правила поведінки державного службовця
3 Професійні чи технічні знання основи державного та військового управління; система центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, організація їх діяльності; концептуальні засади міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України; підготовка та проведення заходів міжнародного співробітництва; організаційна структура, підготовка проектів законодавчих і нормативно-правових актів; вимоги щодо організації роботи з документами в апараті Міністерства оборони України; зовнішня та внутрішня політика країн Південної Америки, у тому числі аналіз воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки; володіння англійською (іншою європейською або східною) мовою на рівні СМР-2; високий рівень користування персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)
4 Спеціальний досвід роботи не потребує
5 Знання сучасних інформаційних технологій не потребує
6 Особистісні якості відповідальність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, вміння працювати в стресових ситуаціях

Розділ створено 05 жовтня 2016, 10:29 | Переглядів: 1579