Нормативні документи

1.Витяг із Закону України «Про державну службу».

Стаття 4. Право на державну службу

Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Прийняття на державну службу

Прийняття на державну службу на посади третьої — сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації
та поширенню через засоби масової інформації не пізніш як за один місяць до проведення конкурсу.

Стаття 27. Просування по службі

Просування по службі державного службовця здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України, або шляхом присвоєння державному службовцю більш високого рангу.

Державний службовець має право брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади. Переважне право на просування по службі мають державні службовці, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1558, від 18.05.2005 № 371, від 21.05.2009 № 518, від 08.12.2009 № 1432, від 20.04.2011 № 426, від 31.08.2011 № 916, від 02.11.2011 № 1126, від 23.05.2012 № 412).

3. Наказ начальника Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

Документи, які потрібно надавати кандидатам для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад державної служби:

 1. заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 2. автобіографія;
 3. заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 4. фотокартка розміром 4×6 см;
 5. копії документів про освіту з додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 6. декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
 7. копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 8. копія документів про надання пільг;
 9. дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 10. копія трудової книжки;
 11. копія паспорта.
 12. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

22 жовтня 2014, 10:22 | ID: 5190 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 31194 //