Виконання Міністерством оборони України Державного бюджету на 2013 рік

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (зі змінами) Міністерству оборони передбачено 15 281,2 млн. грн., у тому числі:

14 300,1 млн. грн. — за загальним фондом

981,1 млн. грн. — за спеціальним фондом, за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Фактично у 2013 році отримано 15 174,0 млн. грн. (недоотримано 107,2 млн. грн.), у тому числі:

14 300,1 млн. грн. — за загальним фондом

873,9 млн. грн. — за спеціальним фондом

У 2013 році Міністерством оборони використано 13 931,4 млн. грн., у тому числі:

13 258,4 млн. грн. — за загальним фондом

673,0 млн. грн. — за спеціальним фондом

Цей ресурс спрямовано:

  • 11 231,9 млн. грн. — на утримання Збройних Сил України;
  • 1 642,0 млн. грн. — на підготовку Збройних Сил України;
  • 1 057,5 млн. грн. — на розвиток озброєння та військової техніки.

Більш детальна інформація щодо використання Міністерством оборони у 2013 році коштів Державного бюджету України за кодами програмної та економічної класифікації видатків викладена в таблицях (додатки 1.2 – 1.5).

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Міністерство оборони України за 2013 рік

  (тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків Код функціональної класифікації видатків Найменування згідно з програмною класифікацією видатків Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план на 2013 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2013 рік план на 2013 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2013 рік план на 2013 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2013 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки всього за Міністерством оборони України коштів державного бюджету
210000 14 300 095,2 13 258 382,3 919 858,9 673 009,0 15 219 954,1 13 931 391,3
2110   Оплата праці 7 251 755,7 7 243 776,9 168 457,4 157 424,3 7 420 213,1 7 401 201,2
2120   Нарахування на оплату праці 2 126 797,3 2 114 723,3 61 662,3 56 180,4 2 188 459,6 2 170 903,7
2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 714 513,3 493 455,1 135 303,9 87 981,6 849 817,2 581 436,7
2220   Медикаменти та перев’язувальні матеріали 45 668,1 45 517,0 43 368,3 42 146,6 89 036,4 87 663,6
2230   Продукти харчування 666 893,8 658 490,5 49 791,6 44 199,5 716 685,4 702 690,0
2240   Оплата послуг (крім комунальних) 190 708,9 118 642,3 93 232,2 61 473,6 283 941,1 180 115,9
2250   Видатки на відрядження 73 446,1 50 884,4 9 073,2 4 776,4 82 519,3 55 660,8
2260   Видатки та заходи спеціального призначення 1 203 927,0 647 390,0 73 627,0 40 801,9 1 277 554,0 688 191,9
2270   Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 232 852,8 1 207 050,4 75 528,8 61 092,7 1 308 381,6 1 268 143,1
2281   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 509 017,7 485 836,8 2 258,2 30,0 511 275,9 485 866,8
2282   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 375,7 3 184,6 1 235,8 695,2 4 611,5 3 879,8
2630   Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 140,7 138,8 5,0 4,0 145,7 142,8
2710   Виплата пенсій і допомоги 5 400,0 5 385,4 178,6 169,6 5 578,6 5 555,0
2730   Інші виплати населенню 128 033,2 127 225,4 1 816,6 1 408,9 129 849,8 128 634,3
2800   Інші поточні видатки 1 298,9 915,7 56 312,4 54 116,8 57 611,3 55 032,5
3110   Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 32 558,8 26 636,6 57 036,1 26 189,2 89 594,9 52 825,8
3120   Капітальне будівництво (придбання) 31 321,3 12 157,4 52 653,7 19 583,9 83 975,0 31 741,3
3130   Капітальний ремонт 80 683,9 16 425,8 27 424,9 14 340,0 108 108,8 30 765,8
3140   Реконструкція та реставрація 1 702,0 545,9 10 892,9 394,4 12 594,9 940,3
у т. ч. за бюджетними програмами  
2101010 0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України 220 713,5 220 271,5 1 262,3 1 056,8 221 975,8 221 328,3
2110   Оплата праці 162 042,8 162 042,8     162 042,8 162 042,8
2120   Нарахування на оплату праці 49 191,9 49 191,9     49 191,9 49 191,9
2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 642,2 2 403,4 643,1 544,8 3 285,3 2 948,2
2240   Оплата послуг (крім комунальних) 993,0 870,9 239,6 196,3 1 232,6 1 067,2
2250   Видатки на відрядження 1 638,6 1 638,6     1 638,6 1 638,6
2270   Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 145,9 4 080,9     4 145,9 4 080,9
2730   Інші виплати населенню 59,1 43,0     59,1 43,0
3110   Придбання обладнання і предметів довгострокового користування     379,6 315,7 379,6 315,7
2101020 0210 Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ 11 447 589,9 10 690 723,3 368 552,4 260 591,2 11 816 142,3 10 951 314,5
2110   Оплата праці 5 996 407,7 5 988 436,0 35 584,3 34 582,5 6 031 992,0 6 023 018,5
2120   Нарахування на оплату праці 1 734 125,1 1 723 436,1 12 857,4 12 344,6 1 746 982,5 1 735 780,7
2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 671 451,1 458 575,1 78 403,1 48 831,3 749 854,2 507 406,4
2220   Медикаменти та перев’язувальні матеріали 3 251,5 3 251,1 103,1 103,1 3 354,6 3 354,2
2230   Продукти харчування 652 493,8 644 090,5 7 873,9 7 065,6 660 367,7 651 156,1
2240   Оплата послуг (крім комунальних) 185 247,0 114 847,4 58 422,3 37 857,6 243 669,3 152 705,0
2250   Видатки на відрядження 60 595,7 38 237,2 6 244,0 3 414,9 66 839,7 41 652,1
2260   Видатки та заходи спеціального призначення 728 496,0 402 806,4 51 294,2 27 834,5 779 790,2 430 640,9
2270   Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 213 716,8 1 187 979,4 48 110,4 36 314,4 1 261 827,2 1 224 293,8
2281   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм     52,0 30,0 52,0 30,0
2282   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 535,7 367,9 793,9 515,8 1 329,6 883,7
2630   Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 140,7 138,8 5,0 4,0 145,7 142,8
2710   Виплата пенсій і допомоги 5 400,0 5385,4 120,2 113,9 5 520,2 5 499,3
2730   Інші виплати населенню 96 378,8 95 749,3 349,8 324,1 96 728,6 96 073,4
2800   Інші поточні видатки 1 298,9 915,7 30 661,3 29 430,0 31 960,2 30 345,7
3110   Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 15 215,0 9 364,9 12 650,9 8 593,4 27 865,9 17 958,3
3120   Капітальне будівництво (придбання) 781,7 501,9 100,0 31,7 881,7 533,6
3130   Капітальний ремонт 80 352,4 16 094,3 23 672,0 12 999,8 104 024,4 29 094,1
3140   Реконструкція та реставрація 1 702,0 545,9 1 254,6 200,0 2 956,6 745,9
2101080 0260 Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни 781 607,6 779 955,7 316 907,9 263 681,8 1 098 515,5 1 043 637,5
2110   Оплата праці 499 706,4 499 699,5 84 561,6 80 234,2 584 268,0 579 933,7
2120   Нарахування на оплату праці 163 977,3 163 572,9 31 433,8 28 697,2 195 411,1 192 270,1
2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 700,0 534,3 15 631,8 9 602,2 16 331,8 10 136,5
2220   Медикаменти та перев’язувальні матеріали 42 416,6 42 265,9 43 153,3 41 989,7 85 569,9 84 255,6
2230   Продукти харчування 14 400,0 14 400,0 39 404,7 34 935,5 53 804,7 49 335,5
2240   Оплата послуг (крім комунальних) 2 500,0 1 741,1 13 382,6 8 249,5 15 882,6 9 990,6
2250   Видатки на відрядження     237,3 145,1 237,3 145,1
2270   Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 14 990,1 14 990,1 27 418,4 24 778,3 42 408,5 39 768,4
2282   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 40,0 16,7 174,2 82,6 214,2 99,3
2710   Виплата пенсій і допомоги     58,4 55,7 58,4 55,7
2730   Інші виплати населенню 29 616,2 29 474,2 1 037,8 1 037,1 30 654,0 30 511,3
2800   Інші поточні видатки     25 235,3 24 325,6 25 235,3 24 325,6
3110   Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 13 261,0 13 261,0 31 419,6 8 202,7 44 680,6 21 463,7
3120   Капітальне будівництво (придбання)     6,2 6,2 6,2 6,2
3130   Капітальний ремонт     3 752,9 1 340,2 3 752,9 1 340,2
2101100 0240 Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації, перепідготовка військових фахівців та державних службовців, початкова військова підготовка молоді 811 605,8 810 401,5 146 062,5 114 657,5 957 668,3 925 059,0
2110   Оплата праці 593 598,8 593 598,6 48 311,5 42 607,6 641 910,3 636 206,2
2120   Нарахування на оплату праці 179 503,0 178 522,4 17 371,1 15 138,6 196 874,1 193 661,0
2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 22 513,1 22 513,0 40 625,9 29 003,3 63 139,0 51 516,3
2220   Медикаменти та перев’язувальні матеріали     111,9 53,8 111,9 53,8
2230   Продукти харчування     2 513,0 2 198,4 2 513,0 2 198,4
2240   Оплата послуг (крім комунальних)     21 127,1 15 111,3 21 127,1 15 111,3
2250   Видатки на відрядження 11 211,8 11 008,6 1 867,0 931,2 13 078,8 11 939,8
2260   Видатки та заходи спеціального призначення     401,5 41,5 401,5 41,5
2282   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 800,0 2 800,0 267,7 96,8 3 067,7 2 896,8
2730   Інші виплати населенню 1 979,1 1 958,9 429,0 47,7 2 408,1 2 006,6
2800   Інші поточні видатки     415,8 361,2 415,8 361,2
3110   Придбання обладнання і предметів довгострокового користування     12 574,7 9 066,1 12 574,7 9 066,1
3140   Реконструкція та реставрація     46,3   46,3 0,0
2101150 0210 Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України 913 632,8 683 159,0 5 853,1 3 201,0 919 485,9 686 360,0
2240   Оплата послуг (крім комунальних)     33,6 33,6 33,6 33,6
2250   Видатки на відрядження     702,0 262,3 702,0 262,3
2260   Видатки та заходи спеціального призначення 404 132,6 196 839,7 2 900,0 2 893,8 407 032,6 199 733,5
2281   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 509 017,7 485 836,8 2 206,2   511 223,9 485 836,8
3110   Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 482,5 482,5 11,3 11,3 493,8 493,8
2101190 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 30 000,0 11 470,2 62 139,5 19 740,4 92 139,5 31 210,6
3120   Капітальне будівництво (придбання) 30 000,0 11 470,2 52 547,5 19 546,0 82 547,5 31 016,2
3140   Реконструкція та реставрація     9 592,0 194,4 9 592,0 194,4
2101210 0512 Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України 94 945,6 62 401,1 19 081,2 10 080,3 114 026,8 72 481,4
2210   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 17 206,9 9 429,3     17 206,9 9 429,3
2240   Оплата послуг (крім комунальних) 1 968,9 1 182,9 27,0 25,3 1 995,9 1 208,2
2250   Видатки на відрядження     22,9 22,9 22,9 22,9
2260   Видатки та заходи спеціального призначення 71 298,4 47 743,9 19 031,3 10 032,1 90 329,7 57 776,0
3110   Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3 600,3 3 528,2     3 600,3 3 528,2
3120   Капітальне будівництво (придбання) 539,6 185,3     539,6 185,3
3130   Капітальний ремонт 331,5 331,5     331,5 331,5

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства оборони України за 2013 рік (додаток 1.2)

  2101010 Керівництво та військове управління Збройними Силами України      
  (КПКВК ДБ) (назва бюджетної програми)          
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюждетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 затрат                      
1 Чисельність державних службовців осіб штат 750   750 750   750      
2 Чисельність військовослужбовців осіб штат 720   720 720   720      
3 Кількість відряджень од. дані звітності 1046   1046 1046   1046      
2 продукту                      
1 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) тис.шт. дані звітності 172   172 172   172      
2 Кількість контрольних заходів од. дані звітності 179   179 179   179      
3 ефективності                      
1 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця грн. дані звітності 9923,1     10096,7     173,6    
2 Середньомісячна заробітна плата державного службовця грн. дані звітності 8478,6     8311,9     -166,7    
3 Кількість виконаних доручень на одного працівника шт. дані звітності 119     119          
4 Середня вартість службового відрядження тис.грн. дані звітності 1,6     1,6          
5 Кількість проведених контрольних заходів на одного виконавця од. дані звітності 3     3          
4 якості                      
1 Рівень виконання плану перевірок відс. дані звітності 100     100          
2 Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості відс. дані звітності 100     100     0    
3 Рівень погашення кредиторської заборгованості відс. дані звітності   100     100   0    

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства оборони України за 2013 рік (додаток 1.3)

  2101020 Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ    
  (КПКВК ДБ) (назва бюджетної програми)          
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюждетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 затрат                      
1 Кількість спортивних баз од. дані звітності   6 6   6 6      
2 Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України шт. дані звітності 33967 5897 39864 33883 4456 38339 -84 -1441 -1525
3 Кількість військових містечок шт. дані звітності 1534 297 1831 1519 269 1788 -15 -28 -43
4 Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту шт. план 1 3 4 1 3 4      
5 Чисельність військовослужбовців, які забезпечуються харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом) чол. штати, дані звітності 38074   38074 35078   35078 -2996   -2996
6 Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються харчуванням чол. дані звітності 1642   1642 24651   24651 23009   23009
7 Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж од. дані звітності 18   18 18   18      
8 Кількість отримувачів послуг звязку та інших телекомунікаційних послуг од. дані звітності, норми 1683 255 1938 1683 255 1938      
9 Кількість техніки зв’язку та автоматизації,що потребує ремонту кількість дані звітності 2970 409 3379 20 191 211 -2950 -218 -3168
10 Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) тис.од. дані звітності 242   242 242   242      
11 Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту тис.од. дані звітності 20,6   20,6 20,6   20,6      
12 Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування од. наказ, директива МО України 507   507 413   413 -94   -94
13 Кількість військових комісаріатів шт. структура ЗС України 457   457 457   457      
14 Кількість українських миротворчих контингентів (персоналу) кількість Указ Президента України, постанова КМ України 6   6 7   7 1   1
15 Кількість ротацій українських миротворчих контингентів кількість наказ МО України 5   5 6   6 1   1
16 Кількість візитів іноземних делегацій шт. міжнародні договори і угоди, дані звітності 17   17 64 1 65 47 1 48
17 Кількість візитів за кордон шт. міжнародні договори і угоди, дані звітності 14 3 17 71 8 79 57 5 62
18 Кількість аеродромів, що обслуговуються од. організаційна структура ЗС України 26   26 26   26      
19 Кількість музеїв од. дані звітності 7   7 6   6 -1   -1
20 Чисельність працівників на посадах військовослужбовців чол. штати, дані звітності 4607   4607 3801   3801 -806   -806
21 Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування чол. дані звітності 46476   46476 27290   27290 -19186   -19186
22 Кількість відряджень, польових виходів шт. дані звітності 66788 11342 78130 61121 16018 77139 -5667 4676 -991
2 продукту                      
1 Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби шт. дані звітності 1326 4 1330 1291 14 1305 -35 10 -25
2 Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців кількість дані звітності 903   903 906   906 3   3
3 Кількість проведених спортивних заходів од. дані звітності 10   10       -10   -10
4 Обсяг теплопостачання Гкал. дані звітності 299000 11614 310614 299100 8500 307600 100 -3114 -3014
5 Обсяг водопостачання та водовідведення тис.куб.м дані звітності 6709,8 468,2 7178 6519,7 402,9 6922,6 -190,1 -65,3 -255,4
6 Обсяг постачання електроенергії тис.кВт.год дані звітності 360159,8 15126,1 375285,9 343892,6 10621,1 354513,7 -16267,2 -4505 -20772,2
7 Обсяг постачання природного газу тис.куб.м дані звітності 53270,4 2963 56233,4 56121,3 2297,7 58419 2850,9 -665,3 2185,6
8 Обсяг постачання вугілля та мазуту тис.тонн дані звітності 59,5   59,5 52,6   52,6 -6,9 0 -6,9
9 Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло чол. дані звітності 567 181 748 394 90 484 -173 -91 -264
10 Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт од. дані звітності 1943 3816 5759 1469 496 1965 -474 -3320 -3794
11 Кількість будівель (споруд), що планується збудувати (провести реконструкцію), відремонтувати шт. титульні списки 2 3 5 1 3 4 -1 0 -1
12 Довжина інженерних мереж, що відремонтовано км. титульні списки 0,7   0,7       -0,7   -0,7
13 Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію) кв. м. титульні списки 67,1 347 414,1 67,1 727,8 794,9   380,8 380,8
14 Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом) тис.шт. дані звітності 13897   13897 12803,5   12803,5 -1093,5   -1093,5
15 Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом тис.шт. дані звітності 362   362 5447,9   5447,9 5085,9   5085,9
16 Кількість придбаних комплектів обмундирування тис.шт. дані звітності 10,1   10,1 8,1   8,1 -2   -2
17 Кількість помивок особового складу тис.шт. дані звітності 272   272 130,4   130,4 -141,6   -141,6
18 Обсяг придбаного ПММ тис.тонн дані звітності 19,2 0,4 19,6 21,8 0,4 22,2 2,6   2,6
19 Придбання апаратури зв’язку спеціального призначення та цифрової техніки зв’язку од. договори 385   385 145 292 437 -240 292 52
20 Кількість придбаних комплектів обладнання для стиаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ) од. договори 348   348 127   127 -221   -221
21 Кількість придбаного майна зв’язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів од. договори 6792 19312 26104 6050 14596 20646 -742 -4716 -5458
22 Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління од. дані звітності 51   51 49   49 -2 0 -2
23 Кількість проведених заходів бойової, оперативної та фізичної підготовки шт. плани підготовки 24   24 20 4 24 -4 4 0
24 Кількість проведених міжнародних навчань (операцій) шт. плани підготовки 14   14 14   14 0    
25 Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки од. план 1409 6305 7714 79 48 127 -1330 -6257 -7587
26 Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом тис.тонн дані звітності 19,2   19,2 18,3   18,3 -0,9 0 -0,9
27 Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом од. дані звітності 3782   3782 3711   3711 -71 0 -71
29 Кількість підготовлених місць зберігання для розташування озброєння, військової техніки, боєприпасів та іншого майна з військових частин, які розформовуються од. дані звітності 4   4 4   4      
29 Чисельність перевезених військових пасажирів осіб дані звітності 47622 12800 60422 40560 5840 46400 -7062 -6960 -14022
30 Кількість застрахованих літаків од. договори 12   12 12   12      
31 Чисельність підготовлених резервістів резервістів чол. дані звітності 593   593 542   542 -51   -51
32 Чисельність призваних військовозобов’язаних під час проведення навчальних зборів чол. дані звітності 125   125 125   125      
33 Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань тис.од. дані звітності 65,1 0,5 65,6 65,1 0,5 65,6      
34 Кількість випусків телепрограм та програм радомовлення од. дані звітності 270 365 635 250 365 615 -20   -20
35 Кількість рекламних роликів на телебаченні од. дані звітності 8   8 3   3 -5   -5
36 Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах осіб дані звітності 739   739 739   739      
37 Чисельність особового складу миротворчих контингентів (персоналу) чол. штати 693   693 959   959 266   266
38 Чисельність військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном чол. накази МО України 8   8 7   7 -1   -1
39 Кількість заходів співробітництва з міжнародними безпековими організаціями шт. дані звітності 238   238 412   412 174   174
40 Кількість заходів двостороннього військового співробітництва шт. дані звітності 218   218 338   338 120   120
41 Кількість заходів верифікаційної діяльності шт. дані звітності 77 10 87 75 15 90 -2 5 3
42 Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки , на яких проведено капітальний ремонт од. дані звітності 12   12 11   11 -1   -1
43 Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів од. план 591   591 250   250 -341   -341
44 Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу чол. постанова КМ України 15000 12800 27800 12500 12200 24700 -2500 -600 -3100
45 Площа казарм переобладнаних під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом тис.кв.м дані звітності 21,2   21,2 1   1 -20,2   -20,2
46 Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах осіб дані звітності 1409   1409 2834   2834 1425   1425
47 Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлюються, обладнуються та обслуговуються технічні засоби охорони од. дані звітності 15   15 9 1 10 -6 1 -5
48 Кількість закуплених засобів комплексного технічного контролю од. дані звітності 669   669 315   315 -354   -354
49 Кількість проведених публічних заходів, фестивалів, концертів шт. дані звітності   422 422   422 422      
50 Кількість закуплених ПЕОМ разом із ліцензійним програмним забезпеченням од. дані звітності 190   190 190   190      
51 Кількість закуплених ліцензій на користування програмним забезпеченням тис.од. дані звітності 7,5   7,5       -7,5   -7,5
52 Кількість авіаційних перевезень майна миротворчих контингентів од. дані звітності 3   3 2   2 -1   -1
3 ефективності                      
1 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) грн. дані звітності 4907,1     4924,7     17,6    
2 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби грн. дані звітності 307     307          
3 Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців) грн. дані звітності 2861,8 2172,4   3055,5 1629,5   193,7 -542,9  
4 Середня вартість службового відрядження, польового виходу грн. дані звітності 840 840   840 840        
5 Середній розмір підйомних при службовому переміщенні грн. дані звітності 9061,1 8524   9061,1 8524        
6 Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців тис.грн. дані звітності 80,4     93,7     13,3    
7 Середня вартість однієї Гкал. тепла грн. дані звітності 926,8 904,1   920,4 920,4   -6,4 16,3  
8 Середня вартість однієї тис. куб. м води тис.грн. дані звітності 10,6 10,6   10,6 10,6        
9 Середня вартість однієї тис. кВт. год. електроенергії тис.грн. дані звітності 1,2 1,2   1,2 1,2        
10 Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу тис.грн. дані звітності 5,1 5,1   4,8 4,8   -0,3 -0,3  
11 Середня вартість однієї тис. тонн мазуту тис.грн. дані звітності 7,5 7,5   7,5 7,5        
12 Середня вартість однієї тис. тонн вугілля тис.грн. дані звітності 1,4 1,4   1,2 1,2   -0,2 -0,2  
13 Середньомісячна вартість оренди на одну особу грн. дані звітності 690 690   690 690        
14 Середня варість ремонту 1 км інженерних мереж тис.грн. дані звітності 1050 1050   1050 1050        
15 Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівель тис.грн. дані звітності 3,4 3,4   3,4 3,4        
16 Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом грн. дані звітності 17,3     17,3          
17 Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контратом) грн. дані звітності 38,5     38,5          
18 Середні витрати на речове забезпечення військовослужбовця грн. дані звітності 4036     3621,6     -414,4    
19 Середня вартість помивки одного військовослужбовця грн. дані звітності 14,6     14,5     -0,1    
20 Середня вартість придбання однієї тонни ПММ тис.грн. дані звітності 15,1 14,5   14,1 14,1   -1 -0,4  
21 Середні витрати на одного отримувача послуг зв’язку тис.грн. дані звітності 9,8 5   4,6     -5,2 -5  
22 Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами грн. дані звітності 480     437     -43    
23 Середня вартість придбання однієї ПЕОМ дообладнаних системою захисту для обробки таємної документації тис.грн. дані звітності 8,8     8,8          
24 Середні витрати на придбання одиниці майна звязку у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів грн. дані звітності 590 98   590 98        
25 Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць та оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління тис.грн. дані звітності 85,3     85,3          
26 Середня вартість одного заходу бойової, оперативної та фізичної підготовки тис.грн. дані звітності 6279,5     2215 456,7   -4064,5 456,7  
27 Середня вартість однієї операції, міжнародного навчання тис.грн. дані звітності 7003,2     7003,2          
28 Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки грн. договори 260,8 400,4   22832,4 21262,2   22571,6 20861,8  
29 Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки тис.грн. договори 63,8 42,1   1039,6     975,8 -42,1  
30 Середня варість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна) тис.грн. договори 2029,5 2111,3   561,3     -1468,2 -2111,3  
31 Середня вартість докового ремонту корабля тис.грн. договори 6018 1087,5   3544 534,6   -2474 -552,9  
32 Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки грн. договори 8858,6 5146   770 10065,8   -8088,6 4919,8  
33 Середня вартість проведення заходу реформування військової частини (підрозділу) тис.грн. дані звітності 53,3     32,3     -21    
34 Середня вартість перевезення одного військового пасажира грн. дані звітності 87,8 73,4   87,8 73,4        
35 Середня вартість страхування одного літака тис.грн. дані звітності 32,1     32,1          
36 Середня вартість підготовки одного резервіста грн. дані звітності 743     613     -130    
37 Середня вартість призову одного військовозобов’язаного грн. дані звітності 810     810          
38 Середня вартість випуску однієї телепрограми грн. договори 2321,5 2443   3700 2566,3   1378,5 123,3  
39 Середня вартість одного рекламного фільму та ролику грн. договори 31125     28333,3     -2791,7    
40 Середні витрати на проведення одного заходу співробітництва з міжнародними безпековими організаціями тис.грн. дані звітності 7,3     7,3     4    
41 Середні витрати на проведення одного заходу двостороннього військового співробітництва тис.грн. дані звітності 9,2     9,2          
42 Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності тис.грн. дані звітності 26 60,7   26 60,7        
43 Середня вартість капітального ремонту одного вертольота для миротворчої діяльності тис.грн. договори 16218,4     13452,2     -2766,2    
44 Середня вартість обладнання та витратних матеріалів для видання та друку номенклатурних аркушів аеронавігаційних, топографічних карт різних масштабів тис.грн. договори 1,4     3,5     2,1    
45 Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби) грн. дані звітності 93,1 93,1   85,1 85,1   -8 -8  
46 Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі тис.грн. дані звітності 4,2     1,4     -2,8    
47 Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом тис.грн. дані звітності 3,3     3,3          
48 Середня вартість придбання одного засобу комплексу технічного контролю тис.грн. дані звітності 1,5     2     0,5    
49 Середня вартість проведення одного публічного заходу, фестивалю, концерту, виставки тис.грн. дані звітності   1,2     14,6   13,4    
50 Середня вартість придбання однієї ліцензії на користування програмним забезпеченням грн. дані звітності 66     66     -87    
51 Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті миротворця тис.грн. дані звітності 28,5     28,5          
52 Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця грн. дані звітності 3156,7     3057,8     -98,9    
53 Середня вартість авіаційного перевезення майна національних контингентів тис.грн. дані звітності 2441,7     2441,7          
54 Середньомісячний розмір відшкодування витрат в іноземній валюті військовослужбовцю направленого для проходження військової служби у багатонаціональних органах військовго управління за кордоном тис.грн. дані звітності 37     37          
55 Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом грн. дані звітності 7,9     7,9          
4 якості                      
1 Забезпеченість харчуванням особового складу відс. дані звітності 100     98       -2  
2 Питома вага відремонтованого озброєння та військової техніки у загальній кількості того, що потребує капітального ремонту відс. дані звітності 0,5 0,3         -0,5 -0,3  
4 Питома вага озброєння та військової техінки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, у загальній кількості того, що потребує технічного обслуговування відс. дані звітності 81,7 15   0,1 0,1   -81,6 -14,9  
5 Рівень виконання міжнародних договорів та угод у військовій сфері відс. дані звітності 100 100   100 100        
6 Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв відс. дані звітності 100     98     -2    
7 Рівень забезпечення виконання плану призову громадян на строкову військову службу, підготовки резервістів та призову військовозобов’язаних відс. дані звітності 100 100   100 100   0    
8 Рівень погашення кредиторської заборгованості відс. дані звітності 96,9 98,7     79,3   -96,9 -19,4  

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства оборони України за 2013 рік (додаток 1.4)

  2101080 Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни
  (КПКВК ДБ) (назва бюджетної програми)          
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюждетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 затрат                      
1 Кількість медичних установ од. структура ЗС України 44   44 40   40 -4   -4
2 Кількість військових санаторіїв од. структура ЗС України 9   9 9   9      
2 продукту                      
1 Кількість пролікованих амбулаторно тис.чол. звіт 1285 119 1404 1216 124 1340 -69 5 -64
2 Кількість пролікованих на стаціонарі тис.чол. звіт 127 35 162 116,7 42,3 159 -10,3 7,3 -3
3 Придбання предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ од. звіт   590 590   505 505   -85 -85
4 Кількість реалізованих путівок шт. звіт 21696 57814 79510 18527 50408 68935 -3169 -7406 -10575
3 ефективності                      
1 Вартість одного амбулаторного відвідування грн. дані звітності 75 75   75 75        
2 Вартість одного ліжко/дня на стаціонарі грн. дані звітності 165 165   165 165        
3 Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах грн. дані звітності 3515     3515          
4 Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців) грн. дані звітності 3769,4 2010,6   3769,4 1561,8     -448,8  
5 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) грн. дані звітності 6450     4637,4     -1812,6    
6 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби грн. дані звітності 304,4     304,4          
7 Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування тис.грн. дані звітності   63,9     52,9     -11  
8 Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця грн. дані звітності 3690     3933,3     243,3    
4 якості                      
1 Питома вага вилікуваних хворих, які проходили лікування відс. дані звітності 96 96   97,4     1,4 -96  
2 Виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях відс. дані звітності 100 100   85,7 87,2   -14,3 -12,8  
3 Рівень погашення кредиторської заборгованості відс. дані звітності 100 100   100 100        

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства оборони України за 2013 рік (додаток 1.5)

  2101100 Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I-ІV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді
 
  (КПКВК ДБ) (назва бюджетної програми)          
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюждетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 затрат                      
1 Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації од. організаційна структура ЗСУ 36   36 43   43 7   7
2 Кількість наукових центрів од. організаційна структура ЗСУ 9   9 9   9      
2 продукту                      
1 Підготовка військових фахівців чол. дані звітності 6088   6088 6088   6088      
2 Підготовка ад’юнтів та докторантів чол. дані звітності 146   146 146   146      
3 Перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців чол. дані звітності 21   21 21   21      
4 Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців чол. дані звітності 5042   5042 5042   5042      
5 Підготовка ліцеїстів чол. штати, дані звітності 940   940 940   940      
6 Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу чол. дані звітності 520 43155 43675 520 29903 30423   -13252 -13252
7 Підготовка іноземних фахівців, студентів за контрактом чол. договори, дані звітності   2818 2818   2818 2818      
3 ефективності                      
1 Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця грн. дані звітності 102660,8     106082     3421,2    
2 Середньорічна вартість підготовки одного ад’юнта, докторанта грн. дані звітності 100203,5     97747,3     -2456,2    
3 Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця грн. дані звітності 122538,1     182690,5     60152,4    
4 Середня вартість одного курсу підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців грн. дані звітності 7606,8     7782,2     175,4    
5 Середня вартість підготовки одного ліцеїста грн. дані звітності 26685,3     27670,6     985,3    
6 Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу грн. дані звітності 8219,5 2341,8   8451 2427,3   231,5 85,5  
7 Середня вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом грн. дані звітності   10755,1     10755,1        
8 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів) грн. дані звітності 7395,7     7099,9     -295,8    
9 Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта грн. дані звітності 252     252          
10 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби грн. дані звітності 415,9     415,9          
11 Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців) грн. дані звітності 4874 3702,4   4526,2 3702,4   -347,8    
12 Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця грн. дані звітності 4724     4781,5     57,5    
4 якості                      
1 Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту відс. дані звітності 97     97          
2 Надходження позитивних відгуків від кількості випуску за минулий рік відс. дані звітності 97     97          
3 Рівень погашення кредиторської заборгованості відс. дані звітності   100 100   100 100      

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства оборони України за 2013 рік (додаток 1.6)

  2101150 Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України  
   
  (КПКВК ДБ) (назва бюджетної програми)          
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюждетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 затрат                      
1 Створення військово-транспортного літака Ан-70 тис.грн. основні показники державного оборонного замовлення 200000   200000 251412   251412 51412   51412
2 Створення корабля класу класу «корвет» тис.грн. основні показники державного оборонного замовлення 88600   88600 89409,7   89409,7 809,7   809,7
3 Будівництво корабля класу «корвет» тис.грн. основні показники державного оборонного замовлення 100000   100000 132478,6   132478,6     32478,6
2 продукту                      
1 Кількість кораблів класу «корвет», що будуються од. основні показники державного оборонного замовлення 1   1 1   1      
2 Кількість модернізованих танків Т-64 до виду «Булат» з ремонтом за технічним станом од. основні показники державного оборонного замовлення 9   9       -9   -9
2 Кількість ДКР завершених у поточному році од. основні показники державного оборонного замовлення 4   4 4   4      
3 Кількість дослідно-конструкторських робіт, що знаходяться на етапі державних випробувань (у тому числі 1 ДКР — за рахунок загального та спеціального фонду) од. основні показники державного оборонного замовлення 9 1 10 8   8 -1 -1 -2
4 Кількість дослідно-конструкторських робіт, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань (у тому числі 1 ДКР — за рахунок загального та спеціального фонду) од. основні показники державного оборонного замовлення 4 1 5 5   5 1 -1  
5 Кількість дослідно-конструкторських робіт, що знаходяться на етапі розроблення робочої конструкторської документації (у тому числі 1 ДКР — за рахунок загального та спеціального фонду) од. основні показники державного оборонного замовлення 4 2 6 6   6 2 -2  
6 Кількість дослідно-конструкторських робіт, що знаходяться на етапі розроблення технічного проекту од. основні показники державного оборонного замовлення 6   6 2   2 -4   -4
3 ефективності                      
1 Середні витрати на виконання однієї дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням тис.грн. основні показники державного оборонного замовлення 21597,4 8833   26396,7     4799,3 -8833  
4 якості                      
1 Кількість нових зразків озброєння та військової техніки, які планується прийняти на озброєння од. основні показники державного оборонного замовлення 5     1       -4  
2 Технічна готовність одного корабля класу «корвет» на кінець року відс. основні показники державного оборонного замовлення 1,7     2     0,3    
3 Ріавень погашення кредиторської заборгованості відс. основні показники державного оборонного замовлення 98,3     89,6 10,4   -8,7 10,4  
4 Рівень модернізації озброєння та військової техніки відс. основні показники державного оборонного замовлення 100     23,6     -76,4    

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства оборони України за 2013 рік (додаток 1.7)

  2101190 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України  
   
  (КПКВК ДБ) (назва бюджетної програми)          
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюждетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 затрат                      
1 Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за станом на початок року осіб дані обліку 44535   44535 44408   44408 -127   -127
2 продукту                      
1 Кількість квартир, що отримано від реконструкції будівель (споруд) за рахунок незавершеного будівництва од. план будівництва та придбання житла   105 105         -105 -105
2 Кількість квартир, від загальної кількості отриманого у 2013 році житла, яким планується надати статус службового житла од. план будівництва та придбання житла   110 110   38 38   -72 -72
3 Кількість квартир, що отримано від будівництва на власних земельних ділянках за рахунок незавершеного будівництва од. план будівництва та придбання житла   231 231   127 127   -104 -104
4 Кількість квартир, що отримано від придбання житла на вторинному ринку на умовах пайової участі од. план будівництва та придбання житла 33   33       -33   -33
5 Загальна площа житла побудованого за рахунок незавершеного будівництва тис.кв.м план будівництва та придбання житла   14 14   5,9 5,9   -8,1 -8,1
6 Загальна площа житла отриманого від реконструкції будівель (споруд) за рахунок незавершеного будівництва тис.кв.м план будівництва та придбання житла   6,6 6,6         -6,6 -6,6
7 Загальна площа житла отриманого від придбання житла на вторинному ринку на умовах пайової участі тис.кв.м план будівництва та придбання житла 1,9     1,9     -1,9   -1,9
3 ефективності                      
1 Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла грн. план будівництва та придбання житла 4978 4978   4845 4845   -133 -133  
2 Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла грн. план будівництва та придбання житла 1876 1876         -1876 -1876  
4 якості                      
1 Відсоток службових квартир від загальної кількості квартир відс. дані звітності 30 30   30 30        
2 Відсоток осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку відс. дані звітності 0,8     0,3       -0,5  
3 Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка рахувалася станом на 01.01.2012 відс. дані звітності 100 100   26 26     -74 -74

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства оборони України за 2013 рік (додаток 1.8)

  2101210 Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України
 
  (КПКВК ДБ) (назва бюджетної програми)          
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюждетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 затрат                      
1 Кількість військових частин, що здійснюють підготовку до утилізації непридатних боєприпасів од. План, дані фінансової звітності 5 5 10 5 5 10      
2 Кількість місць зберігання, на яких здійснюється підготовка до утилізації рідинних компонентів ракетного палива од. План, дані фінансової звітності   2 2   2 2      
3 Кількість військових частин в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки од. План, дані фінансової звітності 60   60 60   60      
2 продукту                      
1 Кількість утилізованих непридатних боєприпасів тонн План утилізації, дані звітності 1751,5 2831,6 4583,1 2083,9   2083,9 332,4 -2831,6 -2499,2
2 Кількістьперевезених КРП для подальшої утилізації зализнецею тонн План, дані фінансової звітності   6100 6100   4980 4980   -1120 -1120
3 Кількість утилізованих КРП тонн План, дані фінансової звітності   28,5 28,5         -28,5 -28,5
4 Кількість знищених силами Збройних Сил боєприпасівметодом підриву тонн План   30005,3 30005,3   38163 38163   8157,7 8157,7
5 Кількість ліквідованих місць зберігання КРП од. План, дані фінансової звітності   2 2         -2 -2
6 Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд од. План, дані фінансової звітності 237   237 145   145 -92   -92
7 Довжина збудованих та відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням ТЗО км. План, дані фінансової звітності 7,3   7,3 5,6   5,6 -1,7   -1,7
8 Кількість збудованих та відремонтованих об’єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій од. План, дані фінансової звітності 13   13 13   13      
9 Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення од. План, дані фінансової звітності 2   2 1   1 -1   -1
10 Кількість збудованих та відремонтованих контрольно-пропускних пунктів од. План, дані фінансової звітності 3   3 1   1 -2   -2
11 Кількість збудованих та відремонтованих лабораторних комплексів од. План, дані фінансової звітності 1   1       -1   -1
12 Кількість збудованих сховищ та місць відкритого зберігання од. План, дані фінансової звітності 1   1 1   1      
13 Кількість відремонтованих діючих сховищ од. План, дані фінансової звітності 17   17 14   14 -3   -3
14 Довжина відремонтованих мереж пожежного водопостачання км. План, дані фінансової звітності 0,1   0,1 0,1   0,1      
15 Кількість сховищ та місць відкритого зберігання, в яких проведено поточний ремонт од. План, дані фінансової звітності 97   97 87   87 -10   -10
16 Кількість придбаних пально-мастильних матеріалів тонн План, дані фінансової звітності 590   590       -590   -590
17 Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок од. План, дані фінансової звітності 9300   9300 4000   4000 -5300   -5300
18 Довжина збудованих та відремонтованих інженерних мереж: тепло, водо, електропостачання км. План, дані фінансової звітності 5,5   5,5 4,9   4,9 -0,6   -0,6
19 Кількість об’єктів облаштованих мінералізованими смугами од. План, дані фінансової звітності 356   356 350   350 -6   -6
20 Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива, в яких проведено дефектоскопія та ремонт од. План, дані фінансової звітності 4   4 4   4      
21 Кількість закуплених комплектів кислостійкого одягу од. План, дані фінансової звітності 56   56       -56   -56
22 Кількість закупленої техніки спеціального призначення од. План, дані фінансової звітності 35   35 82   82 47   47
23 Кількість закупленої техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій од. План, дані фінансової звітності 35   35       -35   -35
3 ефективності                      
1 Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів тис.грн. Програма, договори, дані фінансової звітності 8,5 8,5   7,1     -1,4 -8,5  
2 Середня вартість перевезення залізницею однієї тонни КРП тис.грн Договори, дані фінансової звітності   1           -1  
3 Середня вартість підготовки одного місця зберігання КРП до утилізації тис.грн. Розрахунок   125,8     77,2     -48,6  
4 Середня вартість утилізації однієї тонни КРП тис.грн. Договори, дані фінансової звітності   36,6           -36,6  
5 Середня вартість ліквідації одного місця зберігання КРП тис.грн. Розрахунок   570     31,1     -538,9  
6 Середня вартість здійснення заходів живучості в одній військовій частині тис.грн. Розрахунок 543,7     543,7     -178,6    
7 Середня вартість закупівлі одиниці техніки спеціального призначення тис.грн. Договори, дані фінансової звітності 96,2     38,7     -57,5    
4 якості                      
1 Відсоток утилізованих боєприпасів до зального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації відс. Розрахунок 0,6 13,8   0,6       -13,8  
2 Відсоток утилізованих та вивезених КРП до загального обсягу, що підлягає утилізації відс. Розрахунок 5,4 94,6     82,6   -5,4 -12  
3 Рівень погашення кредиторської заборгованості відс. Дані звітності 100 100   83 55   -17 -45