Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Архів працює: понеділок — п’ятниця з 9.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Прийом запитів (заяв): понеділок, середа з 10.00 до 16.30.

Видача виконаних архівних довідок: понеділок- четвер з 10 до 16.30, п’ятниця з 10 до 13.00.
Адреса: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 16.
Тел./факс 044-566-33-47
Тел. 044-566-15-84

gdamou@ukr.net

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АРХІВУ

 • забезпечення умов зберігання та обліку архівних документів;
 • ведення державного обліку документів НАФ та подання відомостей про них Укрдержархіву;
 • створення та організація зберігання страхового фонду документів НАФ і фонду користування ними;
 • ведення обліку страхового фонду унікальних документів НАФ;
 • комплектування Архіву документами Міноборони і Генерального штабу, військових частин (установ);
 • надання організаційно-методичної допомоги Міноборони і Генеральному штабу, військовим частинам (установам) з питань роботи з документами, що тимчасово зберігаються у них, та з питань підготовки документів до передавання в Архів;
 • проведення експертно-перевірною комісією Архіву експертизи цінності документів з метою внесення їх до НАФ або пропозицій щодо вилучення з нього;
 • здійснення заходів щодо охорони державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та дотримання режиму секретності при користуванні архівними документами;
 • виявлення унікальних документів;
 • участь у виявленні профільних документів історико-культурної спадщини України, що перебувають за кордоном, їх поверненні або відтворенні в копіях;
 • створення й удосконалення довідкового апарату до документів, що знаходяться на зберіганні в Архіві;
 • забезпечення впорядкування документів, їх систематизації та автоматизації інформаційно-пошукових процесів;
 • контроль за станом діловодства та архівної справи у Міноборони і Генеральному штабі, військових частинах (установах);
 • нормативно-методичне забезпечення ведення архівної справи у Міноборони і Генеральному штабі, військових частинах (установах);
 • робота з власниками документів особового походження з метою передавання цих документів на зберігання до Архіву (за письмовою згодою власника);
 • організація в установленому порядку користування архівними документами, видавання архівних довідок, копій, витягів з архівних документів юридичним та фізичним особам;
 • підготовка документів до опублікування та експонування;
 • комплектування довідково-інформаційного фонду;
 • впровадження сучасних досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику роботи Архіву;
 • участь у розробці проектів нормативно-правових актів та методичних документів у сфері архівної справи.

Відомості про фонди та склад документів ГДА МОУ

СТАНОМ НА 01.01.2017
ОБСЯГ ФОНДІВ 6485
ОДИНИЦЬ ЗБЕРІГАННЯ 667732

Галузевий державний архів Міністерства оборони України (Архів), територіальні архівні відділи ГДА МОУ у Львові та Одесі (ТАВи) зберігають комплекс документів військової галузі. На зберіганні перебувають документи військових установ, організацій, формувань, військових частин безпосередньо за період від початку 19 сторіччя ( у ТАВ-х від 1943р.-1945р.) і по сьогодення.

Документи військових установ, організацій, формувань періоду 19 ст. по 1917р. представлені фондами батальйонів, шпиталів, піших дружин, комісій, комітетів, лазаретів, майстерень, потягів, пунктів, військових слідчих, польових судів, управлінь, польових рухомих військових хлібопекарень, тилових етапів іншими. Значний комплекс документів належить до періоду Першої світової війни.

Документи військових установ, організацій, формувань періоду від 1919р. по 1923 р. представлені фондами військових комісаріатів (волосних, повітових, Київським окружним, Київським губернським), фондами військових нарад, фондом уповноваженого Київського губернського управління військово-продовольчого забезпечення по Переяславському повіту, фондом уповноваженого Київського губернського управління військово-продовольчого забезпечення по Таращанському повіту, фондом уповноваженого Київського губернського управління військово-продовольчого забезпечення по Чорнобильському повіту, фондом управління продовольчого забезпечення Київської губернії.

Документів військових частин, установ, організацій періоду від 1924р. по 1945р., включаючи події Другої світової війни, на зберіганні в Архіві немає, окрім незначної кількості фондів, які представлені деякими документами, створеними у період Другої світової війни або містять вторинну інформацію про події війни у документах, створених значно пізніше описуваних подій.

Архіву та ТАВ-м Міністерства оборони України, залишилися документи, що належали окружним архівам штабів Київського, Прикарпатського, Одеського військових округів. Однак, комплекс залишених документів неповний, так, як частина документів ще раніше була передана на зберігання до центральних військових архівів, що існували у складі Міністерства оборони СРСР, а передавання документів здійснювалося відповідно діючих настанов, остання з яких ‒ настанова з архівної справи у Радянській Армії та у Військово-Морському Флоті (наказ Міністра оборони СРСР від 23.08.1981р № 225.).

Таким чином, в Архіві та його ТАВ-х зберігаються архівні фонди військових частин та установ Міністерства оборони колишнього СРСР не в повному обсязі. Фонди розділено кордонами держав. Інколи потрібну інформацію щодо історії військової частини, установи, відомостей, які стосуються захисту соціальних прав громадян, можна отримати звертаючись із запитами на адресу декількох архівів, зазвичай, до Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації (колишній Центральний архів Міністерства оборони СРСР) та інших архівних установ.

В Архіві зберігаються документи фонду Канцелярії штабу КВО, фонди деяких управлінь, відділів КВО, Військової Ради КВО, військових частин, установ, організацій, різних військових училищ, військових академій, документи фонду управління (штабу) ОдВО. Серед документів: історичні формуляри, історичні довідки, дійсні накази та директиви командувачів військами округів, донесення і пропозиції щодо виконання наказів і директив Міністра оборони СРСР, окремі накази начальників управлінь, накази командирів військових частин, документи з особового складу ін., створені у період від 50-х років по 1991р.

Архів має фонди-колекції: «Колекція особових справ», «Колекція видань, наказів, директив Міністра оборони СРСР і начальника Генерального штабу ЗС СРСР», «Колекція штатів, табелів до штатів та переліки змін до них військових частин і установ Збройних Сил СРСР» та інші колекції, що включають документи періоду Незалежності України.

Фонди військових училищ, академій радянського періоду зберігають окрім різних наказів, звіти з наукової діяльності, матеріали засідань вчених рад, документи стосовно навчання військовослужбовців іноземних армій, доповіді про стан військової дисципліни.

На зберіганні в Архіві, частково у Львівському ТАВ є фонди з документами, що містять інформацію про залучення військових частин, окремих військовослужбовців до виконання спеціальних завдань під час подій в Угорщині у 1956-1957 р.р., Чехословаччині 1968 р., на територіях держав: Ангола, Афганістан, В’єтнам, Ефіопія, Корея, Мозамбік, Сирія ін.

Документи радянського періоду представлені у фондах військових частин, що приймали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Серед документів: історичні довідки , накази (по стройовій частині, накази про виїзди (на роботу, на ЧАЕС) , книги (журнали) обліку доз опромінення, алфавітні книги.

Фонд «Колекція кінофільмів» містить кінопрокатні копії військово — навчальних фільмів, створених кіностудією Міністерства оборони СРСР у період 1959-1991 років. Серед кінодокументів, які складаються з кадрів навчальних процесів, призначених для здобуття відповідних навиків та вмінь військовослужбовцями різних родів військ, є фільми з кадрами хроніки: «Битва за Дніпро» (Кіностудія МО СРСР, 1977рік), «Визволення Правобережної України» (Кіностудія МО СРСР,1978рік), «Яссько-Кишинівська операція» (Кіностудія МО СРСР, 1977 рік), «Вісло — Одерська операція» (Кіностудія МО СРСР, 1979 рік), «Битва під Москвою» (Кіностудія МО СРСР, 1972 рік ), "Сталінградська битва«(Кіностудія МО СРСР, 1973рік).

Фонди періоду незалежності України представлені в Архіві фондами структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органами військового управління, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами і організаціями Збройних Сил України, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Архів зберігає накази та директиви Міністра оборони України, його заступників, накази начальника Генерального штабу ЗС України, доповіді, розпорядження, листування Міноборони з різних питань, у тому числі з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, іншими відомствами, документи про участь військовослужбовців ЗСУ у миротворчих місіях у складі Сил ООН на територіях держав колишньої Югославії, Іраку, Лівані, Ліберії, С’єрра — Леоне.

Документи охоплюють період, починаючи з вересня 1991 року та закінчуючи сьогоденням.

Події, повязані із проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей знайшли своє відображення у документах за 2014-2015р.р., які надійшли на зберігання до Архіву. Було відкрито архівний фонд, який отримав назву «Штаб антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей» та окремі фонди військових частин, особовий склад яких брав участь у її проведенні. Також Архів відкрив фонд — «Колекція документів (плакати, листівки, календарі агітаційного характеру тощо), які пропагують службу у Збройних Силах України». У фонді зберігаються кольорові плакати з портретами військовослужбовців — учасників АТО — «Героїв України», які отримали орден «Золота Зірка» та портрети військовслужбовців — учасників АТО, яким звання «Герой України» присвоєно посмертно.


17 вересня 2013, 20:07 | ID: 52 | Переглядів: 137196


Переглядів: 137196 //