НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15 листопада 2017 року у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України відбудеться науково-практична конференція на тему «Форми та способи застосування військ (сил) за досвідом проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей».


       В основу успіху роботи колективу інституту покладено принцип проведення досліджень на випередження. Наукова установа має багатий досвід проведення наукових досліджень, розвинену методологічну базу та широке коло наукових зв’язків. Рівень її наукового потенціалу неодноразово оцінювався як один з найвищих серед науково-дослідних установ Збройних Сил України. Найбільшим надбанням інституту є науковці – висококваліфіковані, відповідальні, закохані в свою справу. В колективі працює 18 докторів наук і 57 кандидатів наук. У докторантурі та ад’юнктурі здійснюється підготовка наукових кадрів за спеціальностями:

       20.01.05 "БУДІВНИЦТВО ЗБРОЙНИХ СИЛ" (Військові науки),

       21.02.01 "ВОЄННА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ" (Військові науки),

       20.02.12 20.02.12 "ВІЙСЬКОВА КІБЕРНЕТИКА, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗОК" (Військові науки),

       01.05.02 "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ" (Технічні науки).

       За роки наукової діяльності вченими інституту виконано 212 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 1706 оперативних завдань.


       Матеріали досліджень викладені у більш як 700 звітах з наукової роботи та реалізовані в законах України, що стосуються воєнної галузі, в Державній програмі будівництва та розвитку Збройних Сил України, Державній програмі розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки, Білій книзі 2005 Засадах підготовки та застосування Збройних Сил України, в концепціях розвитку видів Збройних Сил та родів військ, а також у статутних і нормативних документах для військ, оперативно-тактичних завданнях на зразки озброєння та військової техніки.
        За роки існування налагоджена тісна співпраця з Національною академією (нині – Університетом) оборони України, науково-дослідними установами Збройних Сил України, конструкторськими бюро оборонно-проектного комплексу та іншими установами міністерств і відомств. Позитивні результати постійної взаємодії з командуваннями видів Збройних Сил України та управліннями Генерального штабу Збройних Сил України.


        Науковці інституту беруть участь під час виконання завдань у ході Антитерористичної операції на Сході України.

        В інституті здійснюється активна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук, щорічно здійснюється набір у докторантуру та ад'юнктуру інституту.

Наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 «Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України»

Умови прийому до докторантури та ад'юнктури

"Спеціалізована вчена рада СРД 26.702.01"

"Спеціалізована вчена рада СРК 26.702.02"

Copyright © 2010-2011. Designed by CSRI MF of Ukraine