Роботодавцю

Корисна інформація для роботодавця

1. Виклики і загрози ХХІ століття змінюють загальносвітові тенденції військового будівництва та вимагають утримання в мирний час у постійній готовності до застосування невеликих, боєготових і мобільних Збройних Сил зі збереженням і посиленням мобілізаційних спроможностей.

Визначені військові частини повинні бути у максимально короткі терміни готові до виконання завдань за призначенням у повному обсязі.

Предметом особливої уваги стають на сьогодні забезпечення престижності військової служби, патріотичне виховання громадян України, насамперед молоді. Для досягнення запланованих результатів необхідно мати безперервний зв’язок цивільного суспільства зі Збройними Силами.

Резервісти наразі і є тією з’єднувальною ланкою між Збройними Силами і цивільною частиною суспільства. Вони роблять внесок у справу збереження мотивації до збройного захисту Батьківщини і поглиблюють усвідомлення взаємозв’язку між військовими та цивільним суспільством.

Служба у військовому резерві Збройних Сил на сьогодні є тією складовою, яка надає Збройним Силам можливість у стислий час привести себе в готовність та найбільш ефективно виконувати визначені перед ними завдання.

2. Сьогодні на добровільній основі службу у військовому резерві Збройних Сил України проходять близько 2000 громадян України, у більшості своїй чоловіки віком від 20 до 35 років. Більш 500 з них мають офіцерські звання.

Генеральним штабом Збройних Сил України передбачається поетапне збільшення чисельності резервістів Збройних Сил України до кінця 2017 року до 8000 осіб.

3. Громадяни України, незалежно від статі та віросповідання, можуть виконувати військовий обов’язок шляхом проходження у добровільному порядку служби у військовому резерві.

Службу у військовому резерві проходять громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві (50 років для рядового складу, сержантського, старшинського складу, 55 років — для молодшого офіцерського складу, та 60 років — для старшого офіцерського складу), здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у ньому.

4. Резервіст може бути залучений на заходи підготовки у складі свого підрозділу до 5 разів на рік терміном до 15 діб. Загальна тривалість підготовки резервіста впродовж року не має перевищувати 30 діб.

З метою кар’єрного росту (призначення на вищі посади, оволодіння новою військовою спеціальністю) за рішенням командира частини резервісти можуть направлятися на навчання до навчальних центрів (військових навчальних закладів) відповідного виду Збройних Сил.

5. На сьогодні право громадянина України добровільно служити у військовому резерві закріплено низкою законодавчих актів України.

Вимоги цих законодавчих актів забороняють державним або приватним особам обмежувати права людини, у тому числі забороняти або перешкоджати громадянам України у добровільному порядку проходити службу у військовому резерві, звільняти резервістів під час виконання ними обов’язків, пов’язаних із проходженням цієї служби, з займаних на підприємствах, в установах та організаціях посад, зменшувати їм заробітну плату та перешкоджати своєчасному їх направленню до органів військового управління, військових частин.

Водночас на законодавчому рівні визначено право роботодавців на:

інформування про наміри їх працівників проходити службу у військовому резерві;

інформування про строки і терміни, коли впродовж року їх працівники будуть проходити службу у військовому резерві;

відшкодування за рахунок держави коштів, витрачених на виплату резервістам заробітної плати за час відсутності останніх на робочому місці у зв’язку з виконанням обов’язків, пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві.

6. Виплата середнього заробітку резервістам за час виконання ними обов’язків, пов’язаних з проходженням служби у військовому резерві, проводиться підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, в яких працюють резервісти, з наступним відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами, в яких резервісти перебувають на обліку, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міністерства оборони України.

Для одержання компенсації за виплачену резервістам заробітну плату, необхідно надати до військового комісаріату рахунки та відомості на виплату заробітної платні, нарахованої резервістам за період їх відсутності на основному робочому місці у зв’язку з виконанням обов’язків служби у військовому резерві.

7. Кожний керівник підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, в яких працюють резервісти, має право звернутися за підтримкою або необхідними роз’ясненнями з питань, пов’язаних з проходженням їх працівниками служби у військовому резерві у найближчі військові частини, військові комісаріати (розташованих у твоєму районі); переглянути в Інтернет сторінках Міністерства оборони України, на сторінках служби в резерві в соціальних мережах Інтернету: «В Контакте» (www.vk.com/rezervist_ua) та "Facebook«(www.facebook.com/rezervist.ua ), You Tube, за телефоном 0(44) 454 43 34.

За допомогою цих сайтів кожний може отримати необхідну інформацію стосовно служби у військовому резерві Збройних Сил України, у тому числі в режимі реального часу поставити свої запитання особам, відповідальним за впровадження служби у військовому резерві у Міністерстві оборони, Генеральному штабі, органі військового управління, військовій частині та військовому комісаріаті.

8. На сьогодні Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України проводиться відповідна робота щодо внесення необхідних змін до законодавства України і відпрацювання нових законодавчих документів з питань, пов’язаних з проходженням громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України.

Результатом цієї роботи планується розв’язати низку проблемних питань, пов’язаних із впровадженням у Збройних Силах України служби у військовому резерві, особливо унормувати взаємовідносини, які виникли у так званому трикутнику «роботодавець — резервіст — військова частина».

9. Збройні Сили залишаються для своїх громадян відкритими та прозорими майже з усіх питань свого функціонування, у тому числі стосовно служби у військовому резерві Збройних Сил України.

Реалізація положень служби у військовому резерві — це ще один крок до побудови Збройних Сил нового зразка, здатних виконувати поставлені перед ними завдання, враховуючи реалії сьогодення.

Розбудова партнерських взаємовідносин Збройних Сил України з роботодавцями є запорукою загального успіху впровадження служби у військовому резерві.

Служба у військовому резерві Збройних Сил України надає можливість керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, в яких працюють резервісти, безкоштовно, за рахунок Збройних Сил, підвищувати професійну кваліфікацію своїх працівників під час зборів, а у деяких випадках здійснювати перепідготовку своїх працівників за рахунок Збройних Сил на інші більш необхідні підприємству спеціальності.

Сприяючи проходженню служби у військовому резерві Збройних Сил України своїми працівниками, ви отримуєте повагу суспільства та місцевої громади і берете посильну участь у забезпеченні незалежності та недоторканності нашої Батьківщини.

ЖИВИ МИРНИМ ЖИТТЯМ,
АЛЕ БУДЬ ГОТОВИЙ ЗАХИСТИТИ УКРАЇНУ, РОДИНУ ТА СЕБЕ!


23 червня 2014, 15:00 | ID: 3201 | Переглядів: 2002


Переглядів: 2002 //