В НУОУ завершено вищі академічні курси з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

23 липня 2019, 11:07 | ID: 51293
В НУОУ завершено вищі академічні курси з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту В НУОУ завершено вищі академічні курси з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту В НУОУ завершено вищі академічні курси з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

До вищих академічних курсів з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, які завершилися на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, у якості слухачів були залучені представники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління — начальники підрозділів внутрішнього контролю органів військового управління, внутрішні аудитори, а також фахівці структурних підрозділів, які безпосередньо займаються питаннями удосконалення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Як зазначив на початку курсів головний інспектор з організації внутрішнього контролю Головної інспекції Міністерства оборони України полковник Костянтин Кустріч, імплементація і впровадження нових підходів до здійснення внутрішнього контролю у бюджетній сфері, як складової державного внутрішнього фінансового контролю, є одним із зобов’язань взятих Україною на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

У ході вищих академічних курсів слухачі ознайомилися з кращими міжнародними практиками країн НАТО з організації внутрішнього контролю, вимогами нових законодавчих та нормативних документів з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, розглянули практичні аспекти організації внутрішнього контролю в органах військового управління та військових частинах, впровадження діяльності з управління ризиками, організації виконання заходів з оптимізації головних та робочих процесів в центральних органах виконавчої влади, а також оцінки стану функціонування внутрішнього контролю.

До проведення занять було залучено представників Головної інспекції, Департаменту внутрішнього аудиту та Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, відділу внутрішнього контролю Генерального штабу Збройних Сил України, а також старшого радника посольства США Стівена Сільверштейна, представника Проектного Офісу Реформ Міністерства оборони України Людмилу Нефьодову, інших фахівці державних компаній.

В ході курсів приділено увагу розвитку системи комплаєнсу — нового аспекту в діяльності з внутрішнього контролю, направленого на оцінку відповідності проектів рішень, які приймаються в діяльності організації вимогам законодавства та сприяють запобіганню корупційним ризикам та ризикам шахрайства, під час прийняття таких рішень.

На думку учасників курсів, їх проведення — це не лише нагода ознайомитися з новими підходами до організації діяльності з внутрішнього контролю та аудиту, а й платформа для обміну кращим досвідом, який є у Збройних Силах України з питань здійснення внутрішнього контролю та оцінки його впливу на покращення ефективності управління ресурсами, які виділяються для потреб оборонного відомства.

‒ Курс, який завершено, був початковим етапом для майбутніх курсів, які плануються наприкінці поточного року, а також є основою для курсу дистанційного навчання з внутрішнього контролю, який запроваджується університетом, — зазначив начальник кафедри економіки та фінансового забезпечення Національного університету оборони України, доктор економічних наук, доцент полковник Іван Ткач.

Дистанційне навчання дозволить залучити максимальну кількість фахівців до підвищення свого професійного рівня з питань внутрішнього контролю, з одночасним зменшенням витрат на проведення таких курсів.