Управління регулювання діяльності державної авіації України

Керівний склад Управління

Перелік нормативно-правових актів, які розроблені Управлінням
(в якості головного виконавця або співвиконавця)

Перелік нормативно-правових актів, які розробляються Управлінням

Управління регулювання діяльності державної авіації України створено відповідно до спільної директиви Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України від 01.07.2013 року на виконання Повітряного кодексу України.

Управління регулювання діяльності державної авіації України (далі — Управління) — орган управління, прирівняний до структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, є уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони з питань регулювання діяльності державної авіації України.

Управління призначено для реалізації державної політики в галузі державної авіації України.

Управління підпорядковується Міністру оборони України, діяльність Управління спрямовує та координує перший заступник Міністра оборони України.

Основними завданнями Управління є:

 • реалізація повноважень Міністерства оборони як уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі державної авіації;
 • участь у розробленні проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • розроблення та впровадження нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності державної авіації;
 • узагальнення практики застосування законодавства з питань регулювання діяльності державної авіації;
 • участь в організації та проведенні державних та інших випробувань зразків авіаційної техніки, пошуково-рятувальних засобів та засобів наземного забезпечення польотів;
 • участь в організації прийняття на озброєння, постачання авіаційної техніки, пошуково-рятувальних засобів та засобів наземного забезпечення польотів державної авіації;
 • участь у розробленні технічних регламентів та здійснення функції з технічного регулювання у сфері авіаційної техніки, пошуково-рятувальних засобів та засобів наземного забезпечення польотів;
 • розроблення, впровадження правил та порядку організації, виконання та забезпечення польотів повітряних суден;
 • організація розроблення та впровадження правил надання (скасування) адрес повітряних суден державним повітряним суднам України;
 • організація розроблення та впровадження порядку сертифікації екземплярів державних повітряних суден (припинення дії сертифіката), виконання комплексу робіт, пов’язаних із перевіркою (контролем) льотної придатності державних повітряних суден на відповідність вимогам нормативних документів з питань експлуатації, ремонту повітряних суден;
 • організація розроблення та впровадження порядку допуску до експлуатації аеродромів, злітно-посадкових майданчиків державної авіації;
 • реєстрація та допуск до експлуатації аеродромів і постійних злітно-посадкових майданчиків державної авіації, ведення їх реєстру;
 • організація та забезпечення видачі Посвідчення про допуск до експлуатації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної авіації України (призупинення або анулювання його дії), яке надає його власнику право на їх експлуатацію;
 • ведення реєстру тимчасової реєстрації повітряних суден, які належать до військової техніки (експериментальних, власності підприємств авіаційної галузі України, іноземних замовників, що ремонтуються (модернізуються) в Україні);
 • організація розроблення та впровадження правил щодо схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації;
 • координація взаємодії суб’єктів авіаційної діяльності з питань випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації;
 • організація та здійснення контролю за виконанням суб’єктами авіаційної діяльності вимог нормативно-правових актів в галузі державної авіації;
 • ведення Реєстру авіаційного персоналу державної авіації;
 • організація розроблення та впровадження кваліфікаційних вимог, порядку атестації, сертифікації, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу державної авіації;
 • організація розроблення та впровадження правил щодо схвалення організацій з підготовки авіаційного персоналу;
 • організація розроблення та впровадження єдиних вимог щодо допуску аеродромно-технічних, радіотехнічних засобів, здійснення авіаційного пошуку і рятування та пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден в державній авіації;
 • здійснення контролю за поширенням необхідної інформації суб’єктам авіаційної діяльності державної авіації щодо організації виконання та забезпечення польотів.

Пріоритетами в роботі з регулювання діяльності у галузі державної авіації України вважаються:

 • встановлення єдиних державних авіаційних норм та правил, що відповідатимуть вимогам стандартів провідних країн світу;
 • запровадження дієвих механізмів з підтримання льотної придатності повітряних суден;
 • створення системи утримання парку авіаційної техніки, у тому числі стратегічних резервів (запасів);
 • проведення схвалення (сертифікації) організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації;
 • проведення реєстрації та сертифікації модернізованих та нових повітряних суден прийнятих на озброєння, у тому числі ДКЛА;
 • запровадження класифікації авіаційного персоналу державної авіації, порядку його сертифікації та допуску до виконання і забезпечення польотів, досягнення нового рівня підготовки авіаційного персоналу та створення дієвого резерву льотчиків;
 • впровадження дієвих механізмів реєстрації та допуску аеродромів і злітно-посадкових майданчиків до забезпечення польотів;
 • створення дієвої системи авіаційного пошуку та рятування в державній авіації;
 • виявлення порушень і невиконання вимог нормативно-правових актів у сфері діяльності державної авіації та вжиття заходів з безпеки польотів.

Наша адреса: 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка 6-в

Схема організації управління
 • - Командування
 • - Відділ льотного складу та виконання польотів
 • - Відділ льотної придатності повітряних суден
 • - Відділ реєстрації, сертифікації, допуску авіаційного персоналу та аеродромів
 • - Відділ реєстрації та сертифікації державних повітряних суден
 • - Сектор сертифікації організацій з ТО та ремонту авіаційної техніки
 • - Юридична служба
 • - Загальний сектор
 • - Режимно-секретний сектор

30 березня 2017, 15:14 | ID: 3532 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 21976 //