Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України

Директор Департаменту — генерал-майор САДОВСЬКИЙ Микола Степанович.

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України (далі — Департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України та призначений для реалізації державної політики у сфері вищої військової освіти та науки, гуманітарної і соціальної політики держави у Збройних Силах України, зв’язків з громадськими і релігійними організаціями, відпрацювання гендерних питань.

Він є координуючим, методичним та аналітичним органом Міністерства оборони України у цих сферах.

Департамент підпорядковується: з питань виконання завдань за призначенням — першому заступнику Міністра оборони України, з питань реалізації завдань в гуманітарній та соціальній сферах — заступнику Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, з адміністративних питань і питань організації та забезпечення поточної роботи, пов’язаної зі здійсненням повноважень Департаменту — заступнику Міністра оборони України — керівнику апарату.

Департамент створений в ході реформи Міністерства оборони України шляхом об’єднання Департаменту військової освіти та науки і Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

Директивою Міністерства оборони України початком його функціонування визначено 15 липня 2016 року.

Департамент є правонаступником структурних підрозділів Міністерства оборони України, на які з моменту створення Збройних Сил України були покладені завдання здійснення підготовки фахівців для Збройних Сил України, гуманістичного і культурно-виховного впливу на військові колективи, військовослужбовців та членів їх сімей, задоволення їхніх духовних потреб, формування національно-патріотичної свідомості, забезпечення соціальних гарантій.

Основними завданнями Департаменту є:

участь у реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, професійної підготовки військових фахівців, у ліцензуванні освітньої діяльності, що проводиться вищими військовими навчальними закладами (далі — ВВНЗ) та військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів (далі — ВНП ВНЗ);

здійснення координації діяльності структурних підрозділів Міністерства оборони, Генерального штабу, інших органів військового управління та організація взаємодії з Міністерством освіти і науки України, іншими міністерствами та військовими формуваннями з питань військової освіти та науки;

визначення перспектив розвитку військової освіти та науки, наукової і науково-технічної діяльності у воєнній сфері, їх поступове наближення до стандартів держав — членів НАТО;

організація та контроль виконання ВВНЗ та ВНП ВНЗ стандартів вищої освіти, якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, здійснення аналізу якості освітньої діяльності ВВНЗ та ВНП ВНЗ;

визначення стратегії та пріоритетних напрямів діяльності щодо формування та реалізації соціальної і гуманітарної політики держави у Збройних Силах України, координація роботи у цій сфері;

здійснення заходів щодо розвитку культури і духовності у Збройних Силах України, військово-патріотичного виховання громадян, визначення порядку функціонування установ культури у Збройних Силах, проведення творчих конкурсів, фестивалів та інших заходів;

організація роботи з питань реалізації соціально-правових гарантій військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, їх соціального захисту, координація діяльності органів військового управління в цій сфері;

залучення громадських організацій до процесу формування і реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, життєдіяльності Збройних Сил України, організація співпраці з релігійними організаціями, відпрацювання гендерних питань;

розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів відповідно до напряму діяльності, здійснення у встановленому порядку їх погодження та супроводження;

визначення видатків до проекту державного замовлення на підготовку військових фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовку військових кадрів і державних службовців, реалізацію державної гуманітарної та соціальної політики у Збройних Силах України.

У Департаменті здійснюється особистий прийом громадян:

директором Департаменту:

другий та четвертий вівторок кожного місяця з 15:00 до 17:00;

фахівцями відділу соціальної політики:

у робочі дні з 9.00 до 18.00 з питань:

· забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей;

· соціальної та професійної адаптації військовослужбовців.

Юридична адреса Департаменту:

03168, Київ-168, Повітрофлотський проспект, 6

Телефон для довідок: (044) 520-07-62.

Департаменту функціонально підпорядковані:

навчальні заклади:

· Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова (м. Житомир);

· Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ);

· Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Я. Мудрого (м Харків);

· Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету (м. Київ);

· Кафедра військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський);

· Кафедра військової підготовки Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса);

· Київський військовий ліцей імені Івана Богуна (м. Київ);

науково-дослідна установа:

· Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України;

заклади культури:

· Національний президентський оркестр (м. Київ);

· Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України (м. Київ);

· Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України (м. Київ),

· Національний військово-історичний музей України (м. Київ) та його філії:

— Музей Ракетних військ стратегічного призначення (м. Первомайськ, Миколаївської обл.);

— Волинський регіональний музей Українського війська та військової техніки (м. Луцьк);

— Меморіальний комплекс «Пам’яті Героїв Крут», (с. Пам’ятне, Чернігівської обл.);

— Музей «Герої Дніпра» (м. Івано-Франківськ).

Заклади та установи які підпорядковані Департаменту

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

Начальник інституту генерал-майор ЛЕВЧЕНКО Олександр Віталійович, кандидат військових наук, професор.

Історії створення сучасного Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова сягає початку минулого століття, коли було розпочато створення науково-педагогічної школи для підготовки фахівців протиповітряної оборони (1914 рік), яке було завершено у 1918 році створенням навчального закладу — Школи стрільби по повітряному флоту.

З 1946 року по теперішній час військовий інститут дислокується в місті Житомирі.

У 1992 році військовослужбовці Інституту склали присягу на вірність Українському народові.

08 грудня 1999 року Постановою Кабінету Міністрів України № 2221 інституту присвоєно ім’я академіка Академії наук СРСР, двічі Героя Соціалістичної Праці Сергія Павловича Корольова.

Житомирського військовий інститут імені С.П. Корольова є єдиним у державі унікальним багатопрофільним міжвидовим вищим військовим навчальним закладом розвідки, управління і високих технологій, який проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям особами, які навчаються, вищої освіти, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації військових фахівців за високотехнологічними спеціальностями та спеціалізаціями розвідки, кібернетичної безпеки, безпеки і захисту інформації, інформаційно-психологічних дій, телекомунікацій та інших ліцензованих та акредитованих спеціальностей підготовки, здійснює наукову та науково-методичну діяльність і має високий рівень кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.

За свою історію інститут провів 136 випусків, у тому числі за роки незалежності України — 25 випусків, підготовив майже 40 тисяч офіцерів. За роки існування навчального закладу багато вихованців навчального закладу стали відомими військовими діячами, понад 400 випускників отримали вище офіцерське звання «генерал».

Серед них генерали армії С. М. Штеменко, В. О. Пеньковський; генерал-полковники Г. С. Зашихін, А. В. Герасимов, Г. М. Орел, В. В. Окунєв, М. І. Чукарін, М. П. Шпаков; генерал-лейтенанти І. С. Баришполець, Л. Г. Марганідзе, П. Г. Андрющенко, П. Ф. Чесних, А. П. Лопатін, С. М. Курушкін, В. А. Байкін, Д. І. Уманець, В. В. Камінський, генерал-майори Д. В. П’ясковський, М. С. Дмитренко, Г. В. Зелінський, Ю. Г. Даник та багато інших.

Сьогодні випускники інституту беруть активну участь в антитерористичній операції, здійснюючи високотехнологічну підтримку її проведення.

Контактна інформація.

Адреса: 10004, м. Житомир-4, проспект Миру, 22

Е-mail: zvir@zvir.zt.ua,

Веб-сторінка: http://zvir.zt.ua.

Телефон для довідок: (0412) 25-04-91.

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Начальник інституту генерал-майор ТОЛОК Ігор Вікторович, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України.

Військову підготовку в Київському університеті було започатковано у 1933 році.

У 1991 році для вдосконалення військової підготовки студентів на базі Об’єднаної військової кафедри створено Відділення військової підготовки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 року № 64, з метою подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців для Збройних Сил та інших військових формувань України, на його базі було сформовано Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Військовий інститут — сучасний міжвидовий багатопрофільний інтегрований військовий навчальний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який здійснює підготовку фахівців з повною вищою освітою для Збройних Сил та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та інших міністерств і відомств, а також громадян України за програмою офіцерів запасу.

Контактна інформація:

Адреса: 03680, м. Київ-680, вул. Ломоносова, 81

Факс: (044) 521-32-92

Веб сайт: www.mil.univ.kiev.ua

Телефон для довідок: (044) 521-32-89

Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Начальник факультету — полковник МЕЛЬНИК Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук.

Військово-юридичний факультет є військовим навчальним підрозділом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та розміщується на його фондах.

Він створений відповідно до Указу Президента України від 20 листопада 1996 року № 1105 «Про заходи щодо підготовки кадрів військової юстиції та організації науково-дослідних робіт у галузі військового законодавства» , постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1998 року № 70 «Про утворення військово-юридичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого директивою Міністра оборони України від 31.07.1998.

Факультетом здійснюється :

підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами (спеціальностями) підготовки «Право»,

підготовка та підвищення кваліфікації військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на посадах осіб офіцерського складу;

військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;

організація та проведення наукової, науково-технічної діяльності.

Основним напрямом освітньої діяльності є підготовка на основі повної загальної середньої освіти військових юристів, офіцерів тактичного рівня для потреб Збройних Сил та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, зокрема:

-Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України;

— Державної прикордонної служби України;

-Національної гвардії України;

-Управління Державної служби охорони України;

— Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України.

Контактна інформація:

Адреса: 61023, м. Харків, вул. Динамівська 4

E-mail :- kancel@nulau.edu.ua.

Веб сайт:- nlu.edu.ua

Телефон для довідок: (057)704-90-64

Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету

Начальник кафедри — полковник ВОДЧИЦЬ Олександр Григорович, кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України.

Із заснуванням у 1933 році Київського авіаційного інституту у його складі започатковано військову кафедру.

Особливою сторінкою історії кафедри стала підготовка висококваліфікованих авіаційних спеціалістів для цивільного повітряного флоту та для Військово-Повітряних Сил у роки Другої світової війни.

У післявоєнні роки військова кафедра виконувала завдання з підготовки військових інженерів для дальньої авіації та фахівців з експлуатації реактивної техніки.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року № 490 військова кафедра була перетворена на факультет військової підготовки, на якому окрім підготовки офіцерів запасу, розпочалася підготовка кадрових офіцерів для Військово-Повітряних Сил Збройних Сил України.

Сумісним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 23 травня 2007 року № 264/413 на базі факультету військової підготовки були створені факультет підготовки офіцерів запасу та кафедра авіаційно-технічного та аеродромного забезпечення авіації Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова НАУ.

На їх базі постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 666 була створена кафедра військової підготовки у складі Національного авіаційного університету, яка сьогодні виконує завдання з підготовки висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил та інших військових формувань України, а саме:

офіцерів військового управління тактичного рівня (освітній ступінь «магістр») за спеціальностями щодо матеріально-технічного забезпечення військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України;

офіцерів запасу з військово-облікових спеціальностей в обсягах визначених Міністерством оборони України;

перепідготовку та підвищення кваліфікації військових фахівців для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) складу.

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ

Веб сайт: www.kvp.nau.edu.ua

E-mail: kvp@edu.ua

Телефон для довідок: (044) 249-09-67

Кафедра військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Начальник кафедри — полковник БРИЖАТИЙ Євген Іванович, кандидат педагогічних наук.

Кафедра військової підготовки була створена у складі Кам’янець-Подільського вищого військово-інженерного командного училища у 1967 році як підрозділ з підготовки офіцерів запасу.

В 1995 році кафедру було включено до складу Військового інженерного інституту, а у 2009 році вона була передана до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка як військовий навчальний підрозділ.

В 1995 році кафедру було включено до складу Військового інженерного інституту, а у 2009 році вона була передана до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка як військовий навчальний підрозділ.

Основним призначенням кафедри є здійснення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів і громадян України з вищою освітою за програмою офіцерів запасу за чотирма військово спеціальностями:

— бойове застосування інженерно-саперних (інженерних) з’єднань, військових частин (підрозділів);

— бойове застосування понтонно-мостових та переправочно-десантних з’єднань, військових частин (підрозділів);

— експлуатація та ремонт інженерного озброєння;

— експлуатація та ремонт інженерних електротехнічних засобів.

Також кафедрою здійснюється мовна підготовка слухачів на курсах іноземних мов за рахунок військ.

Сьогодні випускники кафедри у складі інженерних підрозділів, виконують бойові завдання з фортифікаційного обладнання позицій військ, створення системи інженерних загороджень, наведення переправ та розмінування місцевості у зоні АТО.

Контактна інформація:

Адреса: 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна, 56.

Е-mail: kvpkpnu@mail.ru

Веб cайт: www.kvp.kpnu.edu.uа

Телефон для довідок:(03849) 5-02-50 (черговий).

Кафедра військової підготовки Національного університету «Одеська юридична академія»

Завідувач кафедри підполковник юстиції запасу СКУРІХІН Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України.

В Одеській державній юридичній академії військову підготовку студентів денної форми навчання було запроваджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1998 року № 1742 «Про військову підготовку студентів Одеської державної юридичної академії».

Відповідно до спільного наказу Міністра оборони України та Міністра освіти України від 30 грудня 1998 року № 483/471 «Про створення кафедри підготовки Одеської державної юридичної академії» у вересні 1999 року була створена кафедра, а в жовтні цього ж року почалася підготовка студентів за програмами офіцерів запасу зі строком навчання 2,5 роки в обсягах, установлених державним замовленням.

Сьогодні на кафедрі військової підготовки Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу за військовими спеціальностями юридичного профілю та морально-психологічного забезпечення військ (сил).

Контактна інформація:

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 9.

Телефони для довідок: м/т 34-08-10,746-61-95.

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна

Начальник військового ліцею — Герой України, генерал-майор ГОРДІЙЧУК Ігор Володимирович

Історія сучасного Київського військового ліцею імені Івана Богуна бере початок з часів Другої світовій війни, коли у вересні 1943 року почалося формування в м. Чугуєві Харківського суворовського військового училища. 24 листопада 1943 року училищу видана Грамота Президії Верховної Ради СРСР про вручення йому Бойового Червоного Прапору. Ця дата стала днем створення навчального закладу та річним святом.

1 грудня 1943 року почалось навчання. 500 вихованців віком від 8 до 14 років сіли за парти на перші заняття, 39 з них брали участь у боях проти фашистських загарбників, 9 хлопчиків були нагороджені бойовими орденами і медалями.

На початку липня 1947 року училище було передислоковано у м. Київ і йому дана нова назва: «Київське суворовське військове училище».

Перший випуск суворовців відбувся у 1948 році відбувся. З того часу училище щорічно випускало 60-75 суворовців, з 1961 року — 200, а з 1971 року — 300 вихованців.

За час існування у навчальному закладі пройшла низка реформувань, пов’язаних зі зміною напрямів діяльності, програм та термінів навчання.

З набуттям Україною незалежності суворовське училище було переформовано у Київський військовий ліцей який з 1993 року почав готувати ліцеїстів з терміном навчання — 3 роки.

1 червня 1998 року Постановою Кабінету Міністрів України № 764 Київському військовому ліцею було присвоєно ім’я видатного сина українського народу, козацького полковника Івана Богуна.

На підставі спільного наказу Міністра оборони України і Міністра України в справах сім’ї та молоді від 6 червня 1998 року № 265/282 з метою подальшого соціального захисту дітей сиріт та дітей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, було створено Навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею імені Івана Богуна. в м. Боярка Київської області (далі — НОК).

Сучасний Ліцей є державним загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ ступеня. Він забезпечує надання ліцеїстам повної загальної середньої освіти, а НОК — загальноосвітнім навчальним закладом ІІ ступеня і забезпечує надання ліцеїстам 8 — 9 класів базової загальної середньої освіти. У Ліцеї забезпечується військово-професійна спрямованість навчання та допрофесійна підготовка, що передбачає виховання готовності юнаків до військової служби.

Сьогодні колективом Ліцею виконуються наступні завдання:

забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової та повної загальної середньої освіти, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з активною громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

створення умов для здобуття вихованцями ліцею базової та повної загальної середньої освіти в межах обсягу відповідно до державних стандартів загальної середньої освіти;

забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки військового спрямування, можливостей здобуття ліцеїстами первинних військових знань та навичок, необхідних для подальшого їх вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ;

виховання ліцеїстів у дусі відданого служіння Українському народові, любові до військової служби та свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера;

надання можливості ліцеїстам виховуватися фізично здоровими, загартованими, спроможними долати труднощі військової служби.

Контактна інформація:

Адреса Ліцею: 01133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 25

Веб сайт: http://kvl.mil.gov.ua/.

Телефон для довідок.286-17-18.

Адреса НОК: 08154 Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Хрещатик, 103.

Телефон для довідок: (298) 46-902.,

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України

Начальник Науково-дослідного центру — полковник АГАЄВ Назім Асафович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України (далі — Науково-дослідний центр) створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 422 «Про створення Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України».

Центр є провідною та єдиною у Збройних Силах України науково-дослідною установою гуманітарного профілю яка здійснює наукове супроводження діяльності Міністерства оборони України, органів військового управління щодо реалізації державної гуманітарної та соціальної політики в Збройних Силах України шляхом проведення наукових досліджень, спрямованих на розвиток воєнної науки у гуманітарній та соціальній сферах, підвищення її ефективності, використання наукових досягнень в роботі щодо забезпечення належного рівня морально-психологічного стану особового складу.

Основними завданнями Науково-дослідного центру є:

проведення наукових досліджень за визначеними гуманітарними проблемами Збройних Сил України;

здійснення наукового обґрунтування засад діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил України в гуманітарній та соціальній сферах щодо підтримання високої психологічної, моральної і духовної готовності особового складу до виконання завдань за призначенням;

наукове обґрунтування шляхів вирішення проблемних питань діяльності Збройних Сил України в гуманітарній та соціальній сферах;

участь у проведенні аналізу, систематизації, узагальненні досвіду з гуманітарних питань у збройних силах іноземних держав;

проведення (здійснення координації досліджень співвиконавців) військово-соціологічних та психологічних досліджень з гуманітарних проблем Збройних Сил України, питань відносин із громадськістю, вивчення громадської думки щодо стану та тенденцій соціально-політичних і духовних процесів у військовому середовищі;

науково-дослідне та науково-методичне супроводження у сфері психологічного та інформаційно-пропагандистського забезпечення діяльності Збройних Сил України;

підготовка наукових праць (монографій, енциклопедій і словників, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відгуків, висновків тощо) та науково-методичних матеріалів за проблематикою гуманітарної та соціальноїсфери діяльності Збройних Сил України;

участь у співробітництві з відповідними організаціями та установами іноземних держав з питань науково-методичного забезпечення функціонування гуманітарної сфери у збройних силах інших держав;

участь у розробці проектів законів, статутних, нормативно-правових документів з гуманітарних проблем Збройних Сил України в межах наданої компетенції.

Наукова діяльність Науково-дослідного центру здійснюється у відповідності до Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Збройних Силах України згідно із Зведеним річним планом наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, Планом наукової діяльності Науково-дослідного центру на рік.

Науковий потенціал Науково-дослідного центру складають 3 доктори наук, 14 кандидатів наук (з них: військовослужбовців — 3; працівників ЗС України — 14), 3 професори, 2 доценти та 5 старших наукових співробітників.

Співробітники Науково-дослідного центру беруть безпосередню участь у забезпеченні виконання завдань антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Ними виконуються завдання щодо проведення соціологічних та психологічних досліджень і обстежень військовослужбовців, виявлення негативних психологічних чинників, які впливають на успішність виконання завдань за призначенням. Також здійснюються заходи щодо психологічного забезпечення особового складу, надання консультативної психологічної допомоги, опрацювання методичних рекомендацій командирам (начальникам) щодо організації та проведення заходів психологічного та інформаційно-психологічного забезпечення особового складу.

Контактна інформація:

Юридична адреса: 03186, м. Київ-186, Повітрофлотський проспект, 30.

E-mail: ndcqpzsu@ukr.net.

Контактний телефон (факс) — (044) 271-12-12.

Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України

Начальник Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України — полковник БЛИСКУН Євген Юрійович.

Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України є закладом культури, який належить до об’єктів гуманітарної сфери та функціонує в інтересах забезпечення життєдіяльності військ (сил), задоволення духовних та культурних потреб військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, учасників АТО, ветеранів військової служби, членів їхніх сімей та мешканців міста Києва.

Як військовий заклад культури він розпочав свою діяльність 19 листопада 1923 року із відкриттям у м. Києві Київського будинку Червоної Армії.

1 листопада 1934 року заклад був реформований у Всеукраїнський будинок Червоної Армії, а в 1938 році отримав назву — Київський окружний будинок Червоної Армії.

У липні 1941 року на його базі був сформований Фронтовий будинок офіцерів, який разом з військами пройшов шлях до Берліну. Сам Київський окружний будинок Червоної Армії був евакуйований до м. Саратов (РСФСР), звідки повернувся у 1944 році.

У 1948 році він був перейменований в Київський окружний будинок офіцерів.

19 січня 1992 року військовослужбовці закладу склали Військову присягу на вірність Українському народові.

У 1994 році на базі Київського окружного будинку офіцерів створено Центр культури, просвіти і дозвілля Збройних Сил України.

У 1999 році, враховуючи побажання делегатів Перших зборів офіцерів Збройних Сил України його було перейменовано в Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України.

Основними завданнями Центрального будинку офіцерів визначено:

забезпечення проведення заходів за участю керівництва держави, посадових осіб Міністерства оборони України, представників іноземних держав, провідних діячів культури і мистецтва України, відомих художніх колективів;

проведення інформаційної та культурно-просвітницької роботи, спрямованої на роз’яснення та пропаганду державної оборонної політики, сприяння правовому, військово-патріотичному, естетичному, фізичному вихованню військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, ветеранів військової служби, членів їх сімей та мешканців міста Києва;

пропаганда культурної спадщини українського народу, національно-історичних, бойових та військових традицій Збройних Сил України засобами культури та мистецтва;

сприяння діяльності ветеранських та громадських організацій військово-патріотичної спрямованості;

розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості, розкриття творчих здібностей і талантів серед військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, членів їх сімей, місцевої громади, зміцнення зв’язків творчої інтелігенції з військовими колективами, залучення працівників науки, культури і мистецтва до культурно-виховної та просвітницької роботи у військовому середовищі;

створення умов для розвитку особистості, задоволення духовних потреб військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей, організація діяльності гуртків, курсів та клубів за інтересами.

Сьогодні Центральний будинок офіцерів — це заклад культури, в якому сформований високопрофесійний колектив та оновлена матеріально-технічна база.

Його концертна зала є одним із кращих концертних майданчиків міста Києва, де виступають вітчизняні та іноземні артисти, приміщення обладнані для проведення урочистих і представницьких заходів (презентацій, брифінгів, прес-конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо).

З 1944 року діє курсова мережа, де члени сімей військовослужбовців, мешканці міста здобувають додаткові знання та навички. В структурі курсової мережі діє 35 гуртків, в яких займаються понад 500 осіб. Спеціалізації: курси крою та шиття, що є найвідомішими серед аналогічних освітніх послуг столиці; вокальні напрямки — естрадний хор, опера, вокал для дітей; танцювальні та рухові напрямки студій — східні танці, боді-балет, фолк-аеробіка, джаз-степ, латиноамериканський танець, йога, спортивний танець для дітей; театр та кіно; образотворча студія; іноземні мови.

Також у закладі функціонує Університет українознавства, де щороку навчаються понад 250 військовослужбовців та працівників Збройних Сил України.

Серед творчих колективів Центрального будинку офіцерів є такі, що широко відомі та визнані в Україні і на міжнародному рівні. Зокрема, це вокальна студія, що працює під керівництвом народної артистки України Віри Любімової та має почесне звання «народна», школа східного танцю «Аміра», студія «Джаз-степ-танц-класу», естрадний хор «Еліс Вайт», танцювальна студія Андрія Дикого та Лілії Ребрик, колектив спортивного танцю «Фан Кідс», школа латиноамериканських танців «Бачата Бланка».

Бібліотека Центрального будинку офіцерів має статус центральної бібліотеки Збройних Сил України. Її загальний фонд складає понад 74 тисячі примірників, отримується 27 періодичних видань. Кількість користувачів за єдиним реєстром складає більше 1100 осіб, крім того в читальному залі обслуговуються всі бажаючі. Щороку послугами бібліотеки користуються близько 17 тисяч відвідувачів. Читачі мають змогу знайомитися з класичною та сучасною літературою, періодичними виданнями, а також користуватися мережею Інтернет. У зв’язку з проведенням АТО бібліотека поповнила свої фонди актуальною літературою. Задля підтримки патріотичного духу воїнів АТО, здійснюється на регулярній основі передача книг військовим частинам.

У 2014-2016 роках на сцені закладу для учасників АТО, військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх родин відбулося чимало спектаклів і концертів за участі відомих українських митців — Ади Роговцевої, Ольги Сумської, Руслани Писанки, Лілії Ребрик, Ірми Вітовської, Євгена Паперного, Володимира Горянського, Анатолія Хостікоєва, Віталія Борисюка, Юрія Горбунова, Дмитра Лалєнкова, Олексія Вертинського, Олега Скрипки, Ірини Білик та багатьох інших.

Співробітники Центрального ьудинку офіцерів організовують та систематично проводять культурно-виховні та просвітницькі заходи у військових частинах, лікувальних та оздоровчих закладах Київського гарнізону. Здійснено низьку поїздок в район проведення АТО для проведення заходів та надання методичної допомоги у організації проведення культурно-виховної роботи.

Контактна інформація:

Адреса: 01021, м. Київ-21, вул. Грушевського, 30/1.

Веб сайт : http://cbo.org.ua/

Сторінка в мережі «Facebook»: http://fb.com/central.house.of.officers

E-mail: cbozsu@ukr.net

Телефон для довідок: (044) 253 80 72.

Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України

Начальник Ансамблю — полковник МАКАРЕНКО Сергій Валентинович.

Художній керівник — АНТОНЮК Дмитро Жанович.

Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України (далі Ансамбль)  це військовий професійний колектив, покликаний засобами вокального, музично-хореографічного мистецтва і художнім словом сприяти активному військово-патріотичному, культурному та естетичному вихованню особового складу, відродженню української національної культури, розбудові незалежної держави, пропагувати українське національне мистецтво, гідно представляти національну культуру і військово-патріотичну тематику в Україні та за її межами.

Як військовий творчий художній колектив Ансамбль був створений 9 січня 1939 року.

За роки Другої світової війни Ансамбль забезпечив понад 3000 концертних заходів на Ковельському, Ленінградському, Сталінградському оперативних напрямах, на Курській Дузі, на Дніпрі, Віслі, Одері. Апофеозом фронтової сторінки в історії Ансамблю став виступ колективу 3 травня 1945 року в Берліні біля поваленого Рейхстагу.

19 січня 1992 року військовослужбовці Ансамблю прийняли Військову присягу на вірність Українському народові.

14 жовтня 1993 року директивою начальника Генерального штабу Збройних Сил України на базі Ансамблю пісні і танцю Київського військового округу створено Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України.

Ансамбль дав путівку у творче життя відомому українському композитору, Народному артисту України І. Карабицю, співакам — народним артистам України В. Куріну, К. Огневому, К. Силантьєву, В. Заркову, С. Грищенку, А. Маняченку, В. Оберенку, В. Гришку, Заслуженому артисту України і Росії Ю. Чубарєву. Ансамбль став творчою сім’єю заслуженим артистам України О. Благому, В. Сасу, Є. Березі, Л. Сандуленку, І. Орос, Н. Заболоцькому, С. Митрофанову, В. Шмагуну, Тіні Кароль, Златі Огневич.

Відзнаки Ансамблю:

· лауреат Всеукраїнського рейтингу «Бренд року — 2005» в номінації «Народне визнання»;

· почесна відзнака Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності «Мистецький олімп» (2007 р.);

· почесна відзнака «За внесок в національну історію України» (2008р.).

· Почесна відзнака «Україна в ІІІ тисячолітті» (2007р, 2008р.);

· почесні відзнаки Національного рейтингу України "Суспільне визнання«(2007-2008рр).

· лауреат почесної відзнаки «Кращий колектив» на міжнародних музичних форумах у Китаї (2005, 2007рр);

· лауреат Першої премії Всеукраїнського конкурсу хореографії ім. П.Вірського (2005р., 2007р.).

У 2009 році Ансамблю присвоєно звання «Академічний».

Ансамбль постійно розширює творчий репертуар, де поряд із творами високого патріотичного звучання, академічною класикою та традиційним виконанням народних пісень успішно поєднується джазова музика, сучасні хореографічні постановки, естрадні шлягери та авторські пісні. Колектив знаний в Україні та за її межами.

Виклики, що постали перед Україною сьогодні вплинули на творчу діяльність та репертуар колективу. Створено нові патріотичні твори та хореографічні постановки, опрацьовані концертні програми.

З початку конфлікту на Сході України Ансамблем проведено понад 100 концертних заходів для бійців в зоні проведення антитерористичної операції, пунктах збору та центрах підготовки та відправки мобілізованих військовозобов’язаних, військових госпиталях та центрах медичної реабілітації поранених військовослужбовців, благодійних фестивалях щодо збору коштів для переселенців та учасників АТО.

Колектив є постійним учасником теле- та радіо мистецьких проектів, благодійних акцій і концертів на підтримку Збройних Сил та єдності України.

Сьогодні у Ансамблі працюють: 1 Народний артист України, 14 заслужених артистів України, 1 заслужений артист Російської Федерації, 1 заслужений діяч мистецтв України, 1 заслужений працівник культури України, 2 заслужених артиста естрадного мистецтва України.

Артисти Ансамблю гідно представили нашу державу на конкурсі Євробачення:

· у 2006 році — Тіна Кароль зайняла сьоме місце;

· у 2013 році — Злата Огневич зайняла третє місце.

Контактна інформація:

Адреса Ансамблю: 01021, м. Київ-21, вул. Грушевського, 30/1.

Телефон для довідок: (044) 253-69-80.

Національний президентський оркестр

Директор оркестру — Заслужений діяч мистецтв України

МОСКАЛЕНКО Іван Степанович

Художній керівник — Народний артист України, професор

МОЛОТАЙ Анатолій Михайлович

Постановою Верховної Ради України від 29 листопада 1991 року № 1861-XII було засновано Оркестр урочистих церемоній, урядових подій та державних свят. Основними завданнями оркестру були зустрічі і проводи офіційних представників іноземних держав, участь у державних святах і урочистостях, розвиток традицій українського війська та відродження національної культури.

Засновником і художнім керівником — головним диригентом оркестру є Народний артист України, професор Анатолій Молотай.

Творча діяльність колективу розпочалася з підготовки редакції Державного гімну України, участі в державних і громадсько-політичних заходах Всеукраїнському Віче, святкуванні 75-річчя четвертого Універсалу, урочистостях на честь першої річниці Незалежності України. Оркестр офіційно був представлений дипломатичному корпусу, акредитованому в ті часи в Україні.

У червні 1992 року оркестр реорганізовано та перейменовано в Окремий Зразково-показовий оркестр Національної гвардії України.

З метою забезпечення музичного обслуговування заходів державного значення Указом Президента України від 30 грудня 1997 року № 1397/97 Окремий Зразково-показовий оркестр Національної гвардії України перейменовано у Президентський оркестр Національної гвардії України.

Указом Президента України від 11 лютого 2000 року № 228/2000 Президентський оркестр Національної гвардії України перейменовано у Президентський оркестр Збройних Сил України.

Враховуючи вагомий внесок Президентського оркестру Збройних Сил України в розвиток української музичної культури, значні творчі здобутки Указом Президента України від 14 квітня 2003 року № 321/2003 оркестру надано статус Національного та змінено його назву на Національний президентський оркестр.

23 січня 2013 року Указом Президента України № 42/2013 внесено зміни до Положення про Національний президентський оркестр, якими актуалізовано його статус та напрями діяльності.

Творча діяльність колективу спрямована на відродження і розвиток національної культури України. В репертуарі Оркестру головне місце посідають досягнення національного музичного мистецтва класична спадщина, твори сучасних українських композиторів, обробки фольклору, а також кращі зразки світової музичної культури. За час свого існування оркестр провів понад дві тисячі концертних виступів у різних куточках України та за її межами.

З початку подій на сході України колектив оркестру здійснив неодноразові гастрольні тури для воїнів Збройних Сил України і мешканців населених пунктів, в тому числі й в районі проведення антитерористичної операції.

З оркестром співпрацюють видатні майстри мистецтв, художні колективи, а саме: композитори Мирослав Скорик, Левко Колодуб, Євген Станкович, Олександр Злотник; співаки народні артисти України Дмитро Гнатюк, Анатолій Кочерга, Валентина Степова, Володимир Засухін, Олександр Гурець, Валентин Півоваров, Володимир Гришко, Іван Попович; вокальні квартети «Явір», «Гетьман», хорова капелла «Думка», хор Національної опери України. В різні часи з оркестром виступали музиканти та диригенти світової виконавської школи — Юрій Луців (Україна), Бенгт Еклунд (Швеція), Уено Токкасі (Японія), Маргарита Шапошникова (Росія), Франсуа Карі та Франсуа Буланже (Франція), Венс Демартіно (США), Міхаель Шрам (Німеччина).

Сьогодні Національний президентський оркестр — це унікальний творчий колектив нашої Держави, в якому гармонійно поєдналися духовий, камерний, симфонічний, естрадно-симфонічний склади оркестру та Біг-бенд, що дає можливість застосовувати в творчій діяльності різні жанри та стилі музичного мистецтва, гідно представляти національну музичну культуру України в світовому мистецькому просторі.

У оркестрі працюють: 3 народних артиста України, 3 заслужених артиста України, 2 заслужених діяча мистецтв України, 8 лауреатів міжнародних конкурсів.

Контактна інформація:

Адреса: 04071, м.Київ-71, вул. Костянтинівська, 5.

Телефони для довідок: (044) 425-22-07; факс: (044) 425-31-40.

Національний військово-історичний музей України

Директор Національного військово-історичного музею України — ТАРАНЕЦЬ Владислав Володимирович

Музей був заснований Міністерством оборони України у жовтні 1995 року. У вересні 1996 року він отримав статус центрального і головного музею в системі військово-музейної справи в Збройних Силах України. Вперше музей відкрив свої двері для відвідувачів 14 червня 1998 року.

У 2010 році Центральний музей Збройних Сил України отримав високу оцінку Президента України. Як провідному культурно-освітньому та науково-дослідному закладу Указом Президента України від 15 січня 2010 року № 29/2010 йому надано статус Національного. Наказом Міністра оборони України від 16.07.2010 № 374 змінено його назву на Національний військово-історичний музей України (далі — Музей).

В експозиції Музею представлені справжні автентичні документи, фотографії, схеми, бойові прапори, нагороди, зброя та військова техніка. Мовою військово-історичних пам’яток висвітлюється військова історія України починаючи з давніх часів і до сьогодення.

Особливої уваги сьогодні заслуговує експозиція, присвячена висвітленню подій, що відбуваються під час проведення антитерористичної операції на сході країни.

За час проведення антитерористичної операції, музеєм були організовані експедиції для збирання експонатів, пов`язаних з воєнними діями на Донбасі. Серед них, передусім, «бойове залізо»: покручені і пробиті шматки броні, рештки зброї, боєприпасів, гільзи, а також приватні листи, документи, особисті речі, прапори, що побували у боях, записані на телефон інтерв’ю, фотографії з перебігу бойових дій та дозвілля наших солдат тощо. Кожен з експонатів має свою історію, трагічну, героїчну, що розповідає про долю людей, які проявили вірність Військовій присязі і обов’язку, високу бойову майстерність, мужність, стійкість та взаємовиручку.

На основі зібраних музейних пам’яток протягом 2014–2016 рр. створено та проведено близько 30-ти тематичних музейних виставок та відкрито постійну експозицію «Збройні Сили на захисті суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України».

В експозиції представлені практично всі зразки артилерійських боєприпасів, які використовувались проти українських військ, особисті речі живих героїв та загиблих, предмети спорядження збройних сил Російської Федерації та незаконних сепаратистських угрупувань. Спеціально до відкриття експозиції київські моделісти створили макет донецького аеропорту у масштабі 1:72 під час бойових дій у ньому у січні 2015 року.

При підготовці експозиції також були використані фотографії співробітників музею, які брали участь в евакуації загиблих, фронтових кореспондентів, а також зображення, виявлені на понівечених телефонах українських військовослужбовців, знайдених на місцях бойових дій.

З вересня 2014 року музей став співорганізатором груп волонтерів (місія «Евакуація-200»), які здійснювали пошукові роботи та вивозили тіла загиблих українських військовослужбовців з території, підконтрольної сепаратистським формуванням. Місія проходить за підтримки і під керівництвом Міністерства оборони України в рамках проекту цивільно-військового співробітництва.

Не менш важливим завданням співробітників музею є вшанування пам’яті загиблих воїнів. За участі музею було започатковано інтернет-проект «Книга пам`яті загиблих» (http://memorybook.org.ua/), на якому збираються фотографії та біографії про наших загиблих героїв.

Сьогодні до складу Музею входить 4 філій, які знаходяться в різних регіонах України.

Контактна інформація:

Адреса музею: 01021, м. Київ, вул. Грушевського 30/1.

Веб сайт: http://nvimu.com.ua.

E-mail: mil_muz@ukr.net.

Сторінка у мережі «Вконтакте»: vk.com/nvimu.

Сторінка у мережі «Facebook»: facebook.com/nvimu.

Телефон адміністрації:(044) 284-62-12.

Телефон для довідок:(044) 253-27-50,280-06-00.

Замовлення екскурсій: (044) 280-06-00.

Філії Національного військово-історичного музею України:

Музей Ракетних військ стратегічного призначення

Директор Музею РАХЛИЦЬКИЙ Сергій Олександрович

Музей Ракетних військ стратегічного призначення — один з унікальних військових музеїв заснований 30 жовтня 2001 року як філія Центрального музею Збройних Сил України (нині Національного військово-історичного музею України). Для створення музею використані бойова позиція і командний пункт ракетного полку 46 ракетної дивізії Ракетних військ стратегічного призначення.

Він являє собою бойову стартову позицію з шахтно-пусковою установкою, командним пунктом запуску ракети шахтного базування, наземним обладнанням (холодильний центр, енергоблок, вартове приміщення з автоматизованими системами охорони) і допоміжними механізмами ракетного комплексу «ОС», які збережені у первісному вигляді.

На території бойової зони розміщена експозиція спеціальної ракетної техніки, техніки для обслуговування ракетної бойової позиції..

Утримують технічне обладнання і механізми у робочому стані колишні офіцери-ракетники, які несли бойове чергування на зазначеному ракетному комплексі.

Експозиційні зали музею розкривають відвідувачам історію 46 ракетної Нижньодніпровської орденів Жовтневої Революції Червонопрапорної дивізії. Дивізія розпочала бойовий шлях у роки Другої світової війни і завершила його у жовтні 2001 року, залишивши для нащадків Музей Ракетних військ стратегічного призначення.

Музей Ракетних військ стратегічного призначення — це винятковий музей, єдиний у Європі та країнах СНД. Спрямованість його експозиції нагадує, яка небезпека і сьогодні ще загрожує світові.

Контактна інформація:

Адреса головного офісу: 55209, Миколаївська обл. м. Первомайськ, вул. Одеська, 121.

Адреса музею: Миколаївська обл., Первомайський район, с. Лукашівка, вул. Музею Ракетних військ, 2.

Веб сайт: http://rvsn.net.ua

E-mail: muzeyraketa@ukr.net

Телефон адміністрації: (05161) 5-48-96.

Замовлення екскурсій:(05161) 6-54-27,7-32-18,7-32-30,7-39-72.

Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки

Завідувач Музею — ПАСЮК Ігор Миколайович

Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки було створено згідно з наказом Міністра оборони України від 18 березня 1999 року № 83. Він розташованого у центрі м. Луцька.

Відкриття Музею відбулося 24 червня 2000 року.

З початку роботи в музеї діє виставка на відкритому майданчику, де представлено зразки військової техніки і озброєння, а саме: авіаційні та зенітно-ракетні комплекси, бронетанкова техніка, артилерійське озброєння, техніка служб забезпечення тилу Збройних Сил України та техніка військ зв’язку. Експоновану військову техніку та озброєння було зібрано й доставлено у музей з різних військових частин, що дислокуються в Одесі, Харкові, Львові, Житомирі, Хмельницькому, Рівному, Полтаві, Чернігові, Тернополі, Вінниці, Луцьку тощо.

В чотирьох залах експозиції можна побачити фото та інформацію про волинян — героїв Майдану і воїнів АТО, особисті речі бійців — прострелені ворожими кулями бронежилети та каски, а також прапори, зразки зброї й боєприпасів тощо. Більшість експонатів, представлених на виставці, були зібрані співробітниками Національного військово-історичного музею України безпосередньо під час подій на Майдані та вивезені із зони бойових дій під час виконання місії «Евакуація-200» та волонтерських поїздок.

Музей також постійно працює над пошуком і дослідженням військово-історичних пам’яток матеріальної і духовної культури, документальних і речових експонатів, військово-історичних мемуарів, музейної науково-методичної і довідкової літератури. 14 жовтня 2015 року з нагоди Дня захисника України в музеї було урочисто відкрито виставку «Волиняни на захисті суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України», що висвітлює події під час Революції Гідності та антитерористичної операції на Сході країни.

Інформацію про діяльність музею можна отримати на Інтернет-сайтах: http://nvimu.com.ua; www.volyn-museum.at.ua; uk.wikipedia.org; provolyn.cjm; afisha.yandex.ua;

Контактна інформація:

Адреса музею: 43021, м. Луцьк, вул. На Таборищі, 6.

E-mail: volmuz46@gmail.com.

Телефон адміністрації (факс): (0332) 24-84-53.

Замовлення екскурсій: (0332) 24-00-51.

Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв крут»

Завідувач Меморіального комплексу — ДАНИЛЕВСЬКИЙ Олексій Вікторович

Музей розкриває героїчну сторінку української військової історії — бій під Крутами, який відбувся у січні 1918 року. Будівництво Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут» розпочалось 2006 року. У 2010 році музей став філією Національного військово-історичного музею України.

Автор меморіалу Анатолій Гайдамака створив пам’ятник у вигляді насипаного пагорба заввишки 7 метрів, на якому встановлено 10-метрову червону колону. Вона нагадує колони Київського університету, у якому навчалася більшість студентів, які загинули під Крутами. Біля підніжжя пагорба побудована капличка, а поруч із пам’ятником озеро у формі хреста.

Музейна експозиція розміщена в чотирьох залах-вагонах, де розповідається про розвиток українського національного руху початку ХХ століття, ключові події Української революції 1917 року, проголошення Української Народної Республіки, дії більшовицької Росії проти молодої Української держави, повстання на заводі «Арсенал», бою біля станції Крути. Матеріали розташовані за принципом протистояння воюючих сторін: ліворуч — українські військовики, праворуч — більшовицькі, також відтворена карта-схема самого бою. Відвідувачам також представлені копії документів кіно- та фотоматеріалів, які висвітлюють часи Української революції (1918 — 1921 рр.), гетьманату П. Скоропадського, доби Директорії, ЗУНР.

Музей підкркслює значення бою під Крутами для подальшого розвитку національно-визвольної боротьби в Україні та виховання українських патріотів.

Контактна інформація:

Адреса: Чернігівська обл., Борзнянський р-н, Печівська сільська рада, с. Пам’ятне, вул. Героїв Крут, 38.

Сторінка в мережі «Facebook»: www.facebook.com/Kruty.29Sicna

Сторінка в мережі «Вконтакте»: http://vk.com/id238569896; http://vk.com/mk_krytu

E-mail: mk_krytu@ukr.net

Телефон адміністрації:(067) 258-79-71

Замовлення екскурсій:(068) 388-83-72,(097) 285-26-57

Музей «Герої Дніпра»

Завідувач Музею — КВАСНЮК Ярема Богданович

Філію Національного військово-історичного музею України — музей «Герої Дніпра» створено 1 вересня 2010 року наказом Міністра оборони України на базі музейного утворення, яке було відкрито 2 серпня 1966 року як музей бойової слави 38 загальновійськової армії, сформованої на початку серпня 1941 року в районі м. Ніжина, доля якої нерозривно пов’язана з Україною. Вона пройшла з боями територією 12 областей, брала участь у звільненні від німецько-фашистських загарбників Прикарпаття.

На відзнаку однієї з найяскравіших сторінок бойового літопису 38 армії — подвигу її бійців і командирів під час форсування Дніпра і визволення столиці України м. Києва — 15 лютого 1984 року колегія Міністерства культури УРСР присвоїла музею звання «народний», а 9 травня 1984 року йому було надано назву: «Герої Дніпра».

Даний музей посідає провідне місце серед історико-культурних закладів Івано-Франківщини і є одним з перших музеїв краю.

Значна частина експозиції присвячена 38-й армії. На стендах, подіумах, у вітринах розміщено тисячі експонатів періоду Другой світової війни: бойові знамена військових частин, зброя, нагороди, особисті речі, документи, фотографії, листи з фронту, предмети спорядження і побуту бійців і командирів.

У 12-ти залах музею відтворена військова історія України, починаючи від Київської держави та Галицько-Волинського князівства до періоду формування і становлення Збройних Сил незалежної України.

На базі музею, крім оглядових екскурсій і занять з предмету «Захист Вітчизни», проводяться уроки мужності, тематичні екскурсії, пов’язані з державними святами та військовою історією України. До роботи у цьому напрямі систематично залучаються ветерани війни і Збройних Сил.

Музей здійснює свою діяльність ще в одному незвичному для музеїв напрямі — меморіальна робота. Співробітники проводять наукові дослідження територій регіону з метою виявлення невідомих військових поховань і персональних даних загиблих військовослужбовців для збереження пам’яті про них. Ці заходи пропагують шанобливе ставлення до військовослужбовців та інших осіб, які загинули унаслідок воєн та інших конфліктів, їх мужності та героїзму, безпосередньо пов’язані з облаштуванням, збереженням та утриманням військових поховань і військових пам’ятників, проведення пошукових робіт. При необхідності бажаючі можуть отримати тут кваліфіковану консультацію з питань пошукової, військово-патріотичної роботи, історії Другої світової війни, а також з інших питань пов’язаних з військовою історією.

Контактна інформація:

Адреса: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-д.

E-mail: geroi_dnipra@ukr.net

Телефон адміністрації (факс): (03422) 75-13-73

Замовлення екскурсій: (03422) 50-13-47


22 квітня 2017, 12:09 | ID: 427 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 40264 //