Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних та наукових працівників

1. Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (zvir.zt.ua, zvir@zvir.zt.ua) оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних та наукових працівників.

Кафедра спеціальної підготовки № 12 факультету технічних видів розвідки:

Професор, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4819003, посадовий оклад 8320 гривень (заміщується цивільною особою);

Доцент, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4819003, посадовий оклад 7890 гривень;

Старший викладач, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4917003, посадовий оклад 7750 гривень (заміщується цивільною особою);

Викладач, штатно-посадова категорія «майор», ВОС-4918003, посадовий оклад 6340 гривень.

Кафедра спеціальної підготовки № 13 факультету технічних видів розвідки:

Доцент, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-0634013, посадовий оклад 7890 гривень;

Доцент, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-0634013, посадовий оклад 7890 гривень;

Викладач, штатно-посадова категорія «майор», ВОС-0634013, посадовий оклад 6340 гривень.

Кафедра спеціальної підготовки № 15 факультету технічних видів розвідки:

Начальник кафедри, штатно-посадова категорія «полковник», ВОС-0933002, посадовий оклад 8600 гривень;

Доцент, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4950003, посадовий оклад 7890 гривень;

Старший викладач, штатно-посадова категорія " підполковник «, ВОС-0933003, посадовий оклад 7750 гривень;

Викладач, штатно-посадова категорія «майор», ВОС-4950003, посадовий оклад 6340 гривень;

Професор кафедри, ОС-252558, посадовий оклад 7761,12 гривень.

Кафедра спеціальної підготовки № 21 факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства:

Викладач, штатно-посадова категорія «майор», ВОС-3001003, посадовий оклад 6340 гривень;

Викладач, штатно-посадова категорія «майор», ВОС-3001003, посадовий оклад 6340 гривень.

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства:

Старший викладач, штатно-посадова категорія «підполковник»,
ВОС-5302003, посадовий оклад 7750 гривень;

Старший викладач, штатно-посадова категорія «підполковник»,
ВОС-5302003, посадовий оклад 7750 гривень (заміщується цивільною особою).

Кафедра захисту інформації та кібербезпеки факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства:

Професор, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-5302003, посадовий оклад 8320 гривень.

Кафедра телекомунікацій та радіотехніки факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства:

Старший викладач вищого навчального закладу, ОС-171727, посадовий оклад 6844,26 гривень.

Кафедра тактики та бойового забезпечення:

Викладач, штатно-посадова категорія «майор», ВОС-0210003, посадовий оклад 6340 гривень.

Науковий центр.

Науково-дослідний відділ спеціальних систем озброєння:

Старший науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4823003, посадовий оклад 7750 гривень;

Старший науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-5301003, посадовий оклад 7750 гривень.

Науково-дослідна лабораторія радіо- і радіотехнічної розвідки:

Начальник лабораторії, штатно-посадова категорія «підполковник»,
ВОС- 4911003, посадовий оклад 8030 гривень;

Науковий співробітник, штатно-посадова категорія «майор»,
ВОС-4911003, посадовий оклад 6340 гривень.

Науково-дослідна лабораторія видової розвідки та космічних систем:

Начальник лабораторії, штатно-посадова категорія «підполковник»,
ВОС-4918003, посадовий оклад 8030 гривень;

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4814003, посадовий оклад 7890 гривень.

Науково-дослідний відділ інформаційної та кібернетичної безпеки:

Начальник відділу, штатно-посадова категорія «підполковник»,
ВОС-1501002, посадовий оклад 8180 гривень;

Заступник начальника відділу, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС- 0935003, посадовий оклад 8030 гривень;

Старший науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-1501003, посадовий оклад 7750 гривень;

Науковий співробітник, штатно-посадова категорія «майор»,
ВОС-1501003, посадовий оклад 6340 гривень.

Науково-дослідна лабораторія психологічних операцій:

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-1503003, посадовий оклад 7890 гривень;

Науковий співробітник, штатно-посадова категорія «майор», ВОС-0935003, посадовий оклад 6340 гривень.

Науково-дослідна лабораторія розвитку засобів радіоелектронної боротьби:

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-1401003, посадовий оклад 7890 гривень;

Старший науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-1401003, посадовий оклад 7750 гривень.

Науково-дослідний відділ роботизованих систем:

Заступник начальника відділу, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4610083, посадовий оклад 8030 гривень;

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4610083, посадовий оклад 7890 гривень.

Науково-дослідна лабораторія забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації:

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-3005003, посадовий оклад 7890 гривень (заміщується цивільною особою);

Старший науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-5311003, посадовий оклад 7750 гривень.

Відділення підготовки студентів та іноземних фахівців:

Доцент 0,5 ставки кафедри іноземних мов, посадовий оклад
7292,70 гривень.

Доцент кафедри спеціальної підготовки № 22, посадовий оклад
7292,70 гривень;

Старший викладач вищого навчального закладу кафедри спеціальної підготовки № 22, посадовий оклад 6844,26 гривень.

2. Умови участі у конкурсі.

Вимоги до кандидатів на посади, що заміщуються військовослужбовцями.

Начальник кафедри: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти «магістр» або науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах).

Професор: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти «магістр» або вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років, або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь та стаж науково-педагогічної діяльності п’ять років, або вчене звання (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Доцент: особи, які мають вчене звання або науковий ступінь та стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, або старші викладачи без наукового ступеня і вченого звання, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, або особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр» та досвід участі в бойових діях.

Старший викладач: особи, які мають вчене звання або науковий ступінь, або викладачі без наукового ступеня і вченого звання, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної роботи та видані навчально-методичні посібники (наукові праці), або особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр» та досвід військової служби на посадах за фахом, або ступінь вищої освіти «магістр» та досвід участі в бойових діях.

Викладач: особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр».

Начальник (заступник начальника) науково-дослідного відділу: особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

Начальник науково-дослідноі лабораторії: особи, які мають стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня — не менше трьох років.

Провідний науковий співробітник: особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше
10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

Старший науковий співробітник: особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 10 років.

Науковий співробітник: особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

Вимоги до кандидатів на посади, що заміщуються цивільними особами.

Професор: особи, які мають вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років, або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь та стаж науково-педагогічної діяльності п’ять років, або вчене звання (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Доцент: особи, які мають вчене звання або науковий ступінь та досвід науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, або старші викладачи без наукового ступеня і вченого звання, які мають досвід науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Старший викладач (старший викладач вищого навчального закладу): особи, які мають вчене звання або науковий ступінь, або викладачі без наукового ступеня і вченого звання, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної роботи та видані навчально-методичні посібники (наукові праці).

Провідний науковий співробітник: особи, які мають науковий ступінь, стаж роботи за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше
10 публікацій (патентів) або досвід наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності лабораторії не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

3. Строк подання документів до 07 жовтня 2019 року.

Дата проведення засідання конкурсної комісії 15 жовтня 2019 року.

4. Для участі у конкурсі військовослужбовці подають такі документи (матеріали):

рапорт про участь у конкурсі;

відомість результатів останньої перевірки з фізичної підготовки;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту;

службову характеристику;

медичну характеристику;

завірену копію службової картки;

довідку про проходження військової служби (із зазначенням військово-облікових спеціальностей);

письмову згоду та збір та обробку персональних даних.

Копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) — за наявності.

Для участі у конкурсі цивільні особи подають такі документи (матеріали):

заяву про участь у конкурсі;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту;

копію трудової книжки;

характеристику з місця роботи;

копію паспорта;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) — за наявності.

Особи, які проходять військову службу (працюють)у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова, подають рапорт (заяву), автобіографію, службову характеристику, список наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на наукові посади, можуть подавати додаткову інформацію про своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

5. Документи надсилаються на адресу: проспект Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир, 10004.

6. Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: ТВО начальника відділу персоналу та стройового підполковник Кісельов Віктор Юрійович.


10 вересня 2019, 17:45 | ID: 52320 |


Переглядів: 338 //