Оголошення конкурсу на заміщення наукових посад у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно з вимогами Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року №292, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 липня 2018 року за № 840/32292, оголошує конкурс на заміщення наукових посад у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

1. Посади, які заміщуються військовослужбовцями.

1.1. Науково-дослідний відділ проблем інформаційно — аналітичного забезпечення в сфері освітньої діяльності науково-дослідного центру.

— Начальник відділу шпк «підполковник» (ВСЮ — 3901002), тр. 46;

— Заступник начальника відділу шпк «підполковник» (ВОС — 3901003), тр. 45;

— Молодший науковий співробітник шпк «капітан» (ВОС — 3901003), тр. 28.

1.2 Науково-дослідний відділ проблем інформаційно-психологічного протиборства.

— Науковий співробітник, шпк «майор» (ВОС — 5303003) тр. 33.

2. Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України. 

2.1. Науково-дослідний відділ проблем інформаційно — аналітичного забезпечення в сфері освітньої діяльності науково-дослідного центру.

— Провідний науковий співробітник, штатна категорія — «працівник ЗСУ» тр. 15-19;

— Старший науковий співробітник, штатна категорія — «працівник ЗСУ» тр.14-18;

— Старший науковий співробітник, штатна категорія — «працівник ЗСУ» тр. 14-18;

— Науковий співробітник, штатна категорія — «працівник ЗСУ» тр.12-17;

— Науковий співробітник, штатна категорія — «працівник ЗСУ» тр.12-17;

— Молодший науковий співробітник, штатна категорія — «працівник ЗСУ» тр. 10-15.

Кваліфікаційш вимоги:

Посаду начальника (заступника) наукового відділу можуть займати особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти (трьох) років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти (семи) років та відповідний рівень освіти.

Посада провідного наукових співробітників можуть займати особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробовувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності и установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

Посади старшого наукового співробітника заміщуються особами, які мають науковий ступінь або вчене звання. В окремих випадках зазначені посади можуть ~ заміщати висококваліфіковані фахівці з військ, військових навчальних закладів (установ, організацій) без наукового ступеня та вченого звання, які мають ступінь магістра за відповідною спеціальністю та досвід керівної (науково-дослідної) ^ роботи не менше двох років.

Посади наукового співробітника заміщуються особами, які мають науковий ступінь або вчене звання. В окремих випадках зазначені посади можуть заміщати висококваліфіковані фахівці з військ, військових навчальних закладів (установ, організацій) без наукового ступеня та вченого звання, які мають ступінь магістра за відповідною спеціальністю та досвід керівної (науково-дослідної) роботи не менше двох років.

Посади молодших наукових співробітників займають особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр» за відповідною спеціальністю.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) рапорт (письмову заяву) на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список);

4) копію трудової книжки (за наявності);

5) автобіографію;

6) копії документі" про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

7) перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які проходять військову службу (працюють) у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, подають лише рапорт (письмову заяву) про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, -рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Останній день прийому документів кандидатів для участі в конкурсі на заміщення наукових посад Військового інституту — 23.09.2019 року (включно).

Документи подавати за адресою: 03189, м. Київ, вул. Ломоносова 81, щодо надання роз’яснень проведення конкурсу звертатится за телефоном (044) 521-32-89 додатковий (61-75) В. Шевченко, проведення співбесіди з кожними учасником конкурсу відбудеться 27.09.2019 року о 10 годині в аудиторії № 312.


22 серпня 2019, 19:02 | ID: 51952 |


Переглядів: 744 //