Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ОГОЛОШЕННЯ

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

На посади осіб офіцерського складу:

заступник начальника кафедри управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення, шпк — «підполковник», тарифний розряд 48;

доцент кафедри управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення, шпк — «підполковник», тарифний розряд 44;

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади:

На посаду заступника начальника кафедри, доцента кафедри — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», оперативно-тактичний рівень військової освіти, науковий (освітньо-науковий) ступінь, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах).

Для участі в конкурсі подаються наступні документи :

рапорт; автобіографія; копії документів про освіту, кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання; службова та медична характеристики; копія службової картки; довідка про проходження військової служби; витяг з відомості перевірки фізичної та індивідуальної підготовки (для військовослужбовців); копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності); письмова згода на збір та обробку персональних даних, список наукових праць (винаходів).

Термін подання документів — 30.06.2019

Уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

НЕЧЕПУРЕНКО Андрій Олександрович, старший викладач кафедри мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування, тел. (032) 258-44-48.

Документи подавати за адресою: 79012 м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.

 

ОГОЛОШЕННЯ

на заміщення вакантних посад наукових працівників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

 

На посади осіб офіцерського складу:

начальник науково-дослідного відділу (застосування роботизованих комплексів) Наукового центру Сухопутних військшпк — «підполковник», тарифний розряд 46;

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (застосування роботизованих комплексів) Наукового центру Сухопутних військшпк — «підполковник», тарифний розряд 44;

начальник науково-дослідного відділу (територіальної оборони) Наукового центру Сухопутних військшпк — «підполковник», тарифний розряд 46;

заступник начальника науково-дослідного відділу (територіальної оборони) Наукового центру Сухопутних військ, шпк — «підполковник», тарифний розряд 45;

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (територіальної оборони) Наукового центру Сухопутних військ, шпк — «підполковник», тарифний розряд 43;

начальник науково-дослідної лабораторії (аналізу та узагальнення досвіду застосування частин (підрозділів) Сухопутних військ) науково-дослідного відділу (підготовки військ) Наукового центру Сухопутних військ, шпк — «підполковник», тарифний розряд 45;

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (аналізу та узагальнення досвіду застосування частин (підрозділів) Сухопутних військ) науково-дослідного відділу (підготовки військ) Наукового центру Сухопутних військ, шпк — «майор», тарифний розряд 33;

начальник науково-дослідного відділу (навчально-тренувальних засобів та бойового екіпірування) Наукового центру Сухопутних військ,шпк — «підполковник», тарифний розряд 46;

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (навчально-тренувальних засобів та бойового екіпірування) Наукового центру Сухопутних військ, шпк — «підполковник», тарифний розряд 43;

молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу (навчально-тренувальних засобів та бойового екіпірування) Наукового центру Сухопутних військ, шпк — «капітан», тарифний розряд 28;

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади:

На посаду начальника науково-дослідного відділу — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», оперативно-тактичний рівень військової освіти, науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти (трьох) років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти (семи) років та відповідний рівень освіти.

На посаду начальника науково-дослідної лабораторії — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», тактичний рівень військової освіти, науковий ступінь, стаж роботи за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів).

На посаду провідного наукового співробітника — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», тактичний рівень військової освіти, науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

На посаду старшого наукового співробітника — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», тактичний рівень військової освіти, стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 10 років.

На посаду наукового співробітника — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», тактичний рівень військової освіти, стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

На посаду молодшого наукового співробітника — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», тактичний рівень військової освіти, досвід проходження військової служби не менше трьох років.

 

Для участі в конкурсі подаються наступні документи :

рапорт; автобіографія; копії документів про освіту, кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання; службова та медична характеристики; завірена копія службової картки; довідка про проходження військової служби; витяг з відомості перевірки фізичної та індивідуальної підготовки; копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності); письмова згода на збір та обробку персональних даних, перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях.

 

На посади працівників Збройних Сил України:

 

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (застосування роботизованих комплексів) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 4053,00 грн.;

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (застосування роботизованих комплексів) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 3804,00 грн.;

науковий співробітник науково-дослідного відділу (застосування роботизованих комплексів) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 3555,00 грн.;

молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу (застосування роботизованих комплексів) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 3057,00 грн.;

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (територіальної оборони) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 4053,00 грн.;

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (територіальної оборони) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 3804,00 грн.;

науковий співробітник науково-дослідного відділу (територіальної оборони) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 3555,00 грн.;

молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу (територіальної оборони) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 3057,00 грн.;

провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (аналізу та узагальнення досвіду застосування частин (підрозділів) Сухопутних військ) науково-дослідного відділу (підготовки військ) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 4053,00 грн.;

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (аналізу та узагальнення досвіду застосування частин (підрозділів) Сухопутних військ) науково-дослідного відділу (підготовки військ) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 3555,00 грн.;

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (інженерних військ) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 3804,00 грн.;

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (навчально-тренувальних засобів та бойового екіпірування) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 4053,00 грн.;

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (навчально-тренувальних засобів та бойового екіпірування) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 3804,00 грн.;

науковий співробітник науково-дослідного відділу (навчально-тренувальних засобів та бойового екіпірування) Наукового центру Сухопутних військ, посадовий оклад 3555,00 грн.;

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади:

На посаду провідного наукового співробітника — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», науковий ступінь, стаж роботи за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів).

На посаду старшого наукового співробітника — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи.

На посаду наукового співробітника — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи.

На посаду молодшого наукового співробітника — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», стаж наукової роботи за фахом не менше не менше трьох років.

 

Для участі в конкурсі подаються наступні документи :

письмова заява; автобіографія; копії документів про освіту, кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання; копія паспорту, копія трудової книжки; заповнену особову картку встановленого зразка (для працівників); копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності); письмова згода на збір та обробку персональних даних; перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях.

 

Термін подання документів — 30.06.2019

 

Уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

НЕЧЕПУРЕНКО Андрій Олександрович, старший викладач кафедри мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування, тел. (032) 258-44-48.

 

Документи подавати за адресою: 79012 м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.

 

 


11 червня 2019, 11:34 | ID: 50345 |


Переглядів: 426 //