Знак МО України   www.mil.gov.ua
офіційний сайт Міністерства оборони України
УКР РУС ENG   Карта сайту На головну сторiнку  


 Наші партнери

Українське національне інформаційне агентство 'УКРІНФОРМ'
Український мілітарний портал
Ресурсний та кар'єрний центр для звільнених військовослужбовців Збройних Сил України

 Структура Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 

Головне управління розквартирування військ й капітального будівництва Міністерства оборони України

Інвестиційні програми будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей

В процесі становлення Української державності та розбудови Збройних Сил України хвиля репатріації в Україну військовослужбовців з багатьох регіонів колишнього Радянського Союзу створила напружене становище з забезпеченням житлом військовослужбовців та членів їх сімей. В складний період переходу від централізованої економіки до вільного ринку держава не має змоги фінансувати будівництво житла для військовослужбовців в повному обсязі

З метою залучення інвестиційних коштів для зазначеного будівництва Верховна Рада та Президент України прийняли ряд законодавчих актів, що створюють сприятливі умови для інвестування коштів в будівництво житла для військовослужбовців. Роз'яснення Державної податкової адміністрації України від 30.03.2000 року № 1623/6/15-0116 дає можливість здійснювати цю програму в подальшому.

Згідно з статтею 22.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" платник податку, що вніс інвестиції в будівництво житла для військовослужбовців зменшує своє податкове зобов'язання на повну суму інвестицій. За положеннями Постанови Кабінету Міністрів України "Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок бюджетного контролю за використанням коштів, спрямованих на будівництво такого житла" від 27 квітня 1998 року № 568 інвестиції можуть вноситися як грошами, так і матеріальними активами, в тому числі векселями.

Міністерство оборони України запрошує Вас вкласти кошти в будівництво житла для військовослужбовців у будь-якому регіоні України за Вашим бажанням

Ми розглянемо усі можливі форми співробітництва та надамо, в разі потреби, для вивчення пакет документів, регламентуючих інвестиційну діяльність Міністерства оборони України, а також обговоримо усі аспекти такої діяльності. Ми сподіваємось, що установлення ділових стосунків між Вашою фірмою або Вашими діловими партнерами та Міністерством оборони України матиме великі перспективи та буде служити розвитку взаємовигідного співробітництва.

Якщо Вас зацікавить наша пропозиція, ми готові надати проект інвестиційного договору, обговорити усі питання які Вас зацікавили в зручний для Вас час за умов попередньої домовленості.

Загальна інформація.

Активне залучення позабюджетних інвестицій — це єдиний і реальний шанс реалізувати "комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей"

Нема потреби дискутувати, що житлова проблема посідає чи не перше місце серед проблемних питань існування Збройних Сил України. Адже обмеженість коштів, що виділяються державним бюджетом на будівництво житла, робить перспективу отримання квартири військовослужбовцем проблематичною. Відтак, вся надія — на альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми.

Як відомо, відповідно до Закону України від 20.12.91 № 2011 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" військовослужбовці забезпечуються житлом державою. Враховуючи це. Президент України відповідними указами, а також на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони неодноразово наголошував на необхідності підтримки житлового будівництва з вишукуванням додаткових нетрадиційних джерел фінансування, оскільки у зв'язку з тяжким фінансовим станом, починаючи з 1993 p., намітилась тенденція на зменшення виділення державних централізованих капітальних вкладень у будівництво житла для військовослужбовців.

Шляхи вирішення проблеми

Будівництво житла без застосування коштів з державного бюджету не є абсолютно нереальною справою, оскільки існує декілька шляхів вирішення цієї проблеми, а саме:

  • створення умов для залучення інвестицій;
  • будівництво або придбання житла за рахунок коштів, виручених за продаж надлишкових озброєнь, техніки та іншого військового майна, або з інших надходжень;
  • придбання житла безпосередньо військовослужбовцями з використанням іпотечного кредиту — цей шлях обрано Російською Федерацією у вигляді надання військовослужбовцям житлових сертифікатів;
  • допомога інших держав за умов визначених обставин — такі програми здійснювалися при виводі військ з Німеччини, та при ліквідації стратегічних ядерних озброєнь;

Очевидно, що для нас реальним шляхом є розвиток інвестиційних програм будівництва житла для військовослужбовців.

Вирішення проблеми за рахунок інвестицій

За визначенням "інвестиція" — це "всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, за результатом якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект" (Стаття 1 Закону України "Про інвестиційну діяльність").

Таким чином для створення сприятливих умов з метою залучення інвестицій необхідно визначити зацікавленість інвесторів у цій діяльності.

З цією метою в 1992 році в Головному управлінні розквартирування військ і капітального будівництва Міністерства оборони України було створено спеціальний підрозділ - відділ інвестиційних програм, який опрацював і втілив в життя два напрямки створення правового простору для залучення інвестицій в будівництво житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей.

напрямок — це будівництво житла на земельних майданчиках Міністерства оборони України за кошти інвестора з наступним розподілом житла відповідно до установлених квот.

Другий напрямок — пов'язаний з будівництвом житла за кошти інвестора з наступним погашенням інвестицій шляхом надання податкових пільг на суму отриманих інвестицій.

Обидва напрямки безпосередньо здійснюються замовниками будівництва Міністерства оборони України і потребують опрацювання та ретельного супроводу фахівців відділу інвестиційних програм.

Здійснення інвестиційної програми

Указом Президента України № 240/93 від 1 липня 1993 p. "Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України", із змінами та доповненнями, внесеними Указами Президента України № 13/94 від 19 січня 1994 p., № 136/94 від 5 квітня 1994 p. та .№ 1166/94 від 6 грудня 1994 p. створені умови для залучення позабюджетних інвестицій для будівництва житла військовослужбовцям Збройних Сил України. На засадах, зазначених в цих законодавчих актах, держава в особі Міністерства оборони України безкоштовно отримує після закінчення будівництва 50% загальної площі житла, побудованого за кошти інвестора.

Ретроспективний погляд на процес залучення інвестиційних коштів у будівництво житла для військовослужбовців за цією схемою показує, що при виданні в 1993 p. Указу Президента України № 240/93 було відзначено першу хвилю надходжень інвестиційних коштів — укладено 52 інвестиційні угоди, за якими побудовано 42527 м2 житла. За період з 1993 по грудень 1999 pp. усього за цією схемою під заселення військовослужбовцям передано 1393 квартири загальною площею 100706 м2 ).

У 1994 p. спостерігався спад інвестиційної активності в зв'язку з тим, що інвестиційна практика показала збитковість цієї справи для інвестора. Для виправлення положення було видано Указ Президента України № 136/94 від 5 квітня 1994 p., положення якого дозволили знов підняти інвестиційну активність — укладено 49 інвестиційних угод, за якими побудовано 33923 м2 житла.

У 1996 році державні капіталовкладення різко зменшилися і становили лише 14%, а у 1997 році — 6,4% від загальної потреби в капіталовкладеннях у будівництво житла для військовослужбовців. Тому, у зв'язку з таким різким зменшенням обсягів державних капіталовкладень на житло для військовослужбовців, до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24. 04. 1996 p. № 143 було внесено доповнення стосовно зменшення податку на прибуток від реалізації інвестором належної йому частки житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, об'єктів торгівлі та соціально-побутового призначення, збудованих за рахунок його коштів, а також до 100% на відшкодування витрат підприємств та організацій, спрямованих на інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України.

Це дало поштовх для збільшення інвестицій. Тільки за три місяці дії зазначених пільг укладено більш ніж ЗО інвестиційних угод, за якими передано під заселення військовослужбовцями 257 квартир і ще 1648 квартир було розпочато будівництвом.

Скасування податкових пільг протягом дії Указу Президента України від 1 липня 1993 року № 240, що мало місце в травні 1995 p. при підписанні Конституційної Угоди між Президентом та Верховною Радою України повністю виключило застосування цієї схеми, тому, що вона стала повністю збиткова для інвесторів. Хоча треба зазначити, що на низці земельних ділянок Міністерства оборони України (в основному в Києві та в інших великих містах) здійснюється будівництво житла для військовослужбовців з фінансуванням за цією схемою.

У зв'язку із цим було опрацьовано другий напрямок інвестиційної програми — будівництво житла за кошти інвестора з наступним погашенням інвестицій шляхом надання податкових пільг на суму отриманих інвестицій.

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств'" (№ 639/97-ВР від 18.11.1997 p.) були визначені умови завершення будівництва таких об'єктів за методологією, встановленою Кабінетом Міністрів України.

У поєднанні з постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 p. № 568, якою встановлена методологія визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, створені умови для використання з цією метою безгрошових інвестицій та дозволено, для завершення розпочатих будівництвом житлових будинків до 1 липня 1997 року, використати обсяги коштів, що були визначені в угодах, а також надано право укласти додаткові угоди на обсяги коштів, котрих не вистачало для добудови незавершених будинків.

Завдяки створеному правовому простору, станом на 1 січня 1997 року укладено інвестиційних угод, які відповідають вимогам пункту 3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", на суму більш ніж 922 млн. грн., реально отримано інвестицій в обсязі майже 117 млн. гривень.

За 9 років в період з 1992 по січень 2000 рік військовослужбовцями Збройних Сил України отримано житла за рахунок всіх джерел фінансування 53,3 тис. квартир, у тому числі за рахунок інвестиційних коштів — 7,1 тис. квартир або 13,4% від загальної потреби. Інвестиції залучалися як замовниками будівництва Міністерства оборони України, так і благодійним фондом "Житло військовим''.

Що заважає здійсненню інвестиційних програм

У разі інвестування за першим напрямком перешкоду чинять місцеві органи самоврядування, які бажають засвоювати земельні ділянки самостійно. Так, зокрема, Голови районних держадміністрацій Києва докладають всіх зусиль для вилучення земельних ділянок Міністерства оборони для передачі під забудову будівельним структурам своїх районів.

У разі інвестування за рахунок податку на прибуток (другий напрямок) не завжди поділяють нашу позицію державні установи, відповідальні за виконання плану збору податків, а також органи державного управління, що формують доходну частину бюджету.

Декотрі необізнані особи розповсюджують чутки про якісь незаконні прибутки інвесторів, підрядчиків і замовників будівництва житла для військовослужбовців за рахунок податкових пільг, хоча в 1999 році, протягом кількох місяців, всі інвестиційні угоди Міністерства оборони України були ретельно перевірені, зловживань не виявлено, інвестиційна діяльність визнана "доцільною і ефективною".

Сьогоднішній стан інвестиційних програм

З метою повнішого розв'язання житлової проблеми для військовослужбовців та членів Їхніх сімей і відповідно до доручень Президента України від 20.04. 1998 p. № 1-14/297 і Кабінету Міністрів України від 05. 09. 1998 p. №7632/2 Міністерство економіки спільно з представниками Міністерства фінансів, міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, які мають військові формування, розробили проект "Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей".

Указом Президента України від 02. 10. 1999 p. № 1262 ця програма схвалена і постановою Кабінету Міністрів України від 29. 11. 1999 p. №2166 затверджена. Програмою передбачається за період з 1999 по 2006 pp. побудувати 5816,3 тис. м2 загальної площі житла, для чого потрібно залучити 4274,2 млн. гривень.

Для прискорення розв'язання житлової проблеми, реалізації основних напрямів забезпечення житлом населення України на 1999—2005 pp. розпорядженням Президента України "Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих жилих будинків" від 27. 10. 1999 p. №276 передбачено удосконалити механізм спрямування коштів і матеріальних активів, що інвестуються у будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей з метою завершення будівництва недобудованих жилих будинків, реконструкції гуртожитків, казарм тощо, а також вирішити питання щодо укладення до 1 січня 2000 року додаткових угод до інвестиційних угод, укладених до 1. 07. 1997 p. для завершення розпочатих будівництвом до 1. 07. 1997 p. жилих будинків.

Треба зауважити також те, що відновлення сприятливих умов інвестування значно полегшить перехід існуючої будівельної галузі до існування в умовах ринкової економіки.

Існують також додаткові переваги участі в інвестиційних програмах будівництва житла для військовослужбовців з точки зору місцевих бюджетів, а саме:

  • збереження та розвиток міських будівельних організацій та підприємств будівельної індустрії;
  • розвиток соціально-побутової та інженерної інфраструктури міста, благоустрій;
  • працевлаштування населення міста;
  • забезпечення мешканців міста (військовослужбовців та ін.) житлом.

Законом України від 2 березня 2000 p. № 1523 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" в абзац другий пункту 22.3 внесено доповнення щодо не перевищення розміру податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного періоду, в якому здійснювалося інвестування. Кабінет Міністрів зараз напрацьовує проект Постанови про порядок використання таких коштів.

Розрахунки фахівців свідчать, що спрямування коштів на житлове будівництво для військовослужбовців та членів їхніх сімей поліпшить роботу галузей національної економіки, пов'язаних з будівництвом житла, сприятиме зростанню частки валового нагромадження основного капіталу у валовому внутрішньому продукті України та дасть змогу додатково залучити до бюджетів різних рівнів до 45% коштів від загальної вартості побудованого житла за період реалізації програми.

Водночас це дасть змогу прискорити виконання заходів щодо завершення будівництва недобудованих житлових будинків. Підтримання стабільності будівельних організацій може запобігти їх банкрутству, зберегти робочі місця, а також дасть поштовх до нових інвестицій.

Нормативна база

Закон України "Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України про оподаткування" від 24 квітня 1996 року № 143/96-ВР;

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1996 року № 283/97-ВР (стаття 22.3);

Закон України "Про внесення доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 18 листопада 1997 року № 639/97-ВР;

Закон України "Про податок на додану вартість" від 03 квітня 1997 року № 168/97-ВР (стаття 5.2.2);

Закон України "Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 19 жовтня 1999 року № 1157-XIV;

Указ Президента України "Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей" від 01 липня 1993 року №240/93;

Указ Президента України "Про внесення змін і доповнень до Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України" від 19 січня 1994 року № 13/94;

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів Їх сімей" від 21 серпня 1993 року № 352/93 (в частині забезпечення житлом);

Указ Президента України "Про внесення змін і доповнень до Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України" від 05 квітня 1994 року № 136/94;

Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей" від 22 жовтня 1994 року № 634/94;

Указ Президента України "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 01 липня 1993 року № 240/93" від 06 грудня 1996 року X" 1166/96;

Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 07 серпня 1998 року № 857/98 (консультативно);

Указ Президента України "Про подовження дії Указу Президента України від 01 липня 1993 року № 240/93" від 01 липня 1999 року № 367/99;

Указ Президента України "Про поширення дії Указу Президента України від 01 липня 1993 року № 240/93" від 22 червня 1999 року № 687/99 (консультативно);

Указ Президента України "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей" від 02 жовтня 1999 року № 1262/99 (в частині інвестицій)

Указ Президента України "Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України" від 12 листопада 1999 року № 1464/99

Указ Президента України "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 01 липня 1993 року №240/93" від 18 листопада 1999 року № 1909/99 (консультативно)

Розпорядження Президента України "Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих житлових будинків" від 27 жовтня 1999 року № 276/99-рп;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок бюджетного контролю за використанням коштів, спрямованих на будівництво такого житла" від 27 квітня 1998 року № 568;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 568" від 26 жовтня 1998 року №1692;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців" від 29.листопада. 1999 № 2166 (в частині інвестицій);

Розпорядження Кабінету Міністрів України " Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей " від 28 лютого 1993 року № 113-р.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 568" від 20 жовтня 2000 року №1569;

Великі проекти

Анотація інвестиційних проектів Міністерства оборони України.

Назва проектів:

1.Житлова забудова з діловим центром по вул. Подвисоцького в м. Києві. Згідно розрахунку вартість проекту складає $ 223.02 млн., термін виконання—30 місяців з початку фінансування. Після закінчення будівництва І та II черги проекту очікується отримання;

- кількість квартир - 1939 кв;

- загальної площі житлових квартир- 232680 м2;

2.Житлова забудова з діловим центром по вул. Свердлова в м. Харкові. Згідно розрахунку вартість проекту складає $ 20 млн., термін виконання—18 місяців з початку фінансування. Після закінчення будівництва очікується отримання:

- кількість квартир 483 kb;

- загальної площі житлових квартир- 42383 м2;

3. Житловий будинок з офісно-побутовими приміщеннями по вул. Єреванській в м. Києві.

Згідно розрахунку вартість проекту складає $ 14 млн. Термін виконання—14 місяців з початку фінансування. Після закінчення будівництва проекту очікується отримання:

- кількість квартир 176 кв;

- загальної площі житлових квартир 13500 м2;

4. Житловий мікрорайон "Сокіл" по вул. Космічній в м. Дніпропетровську. Згідно розрахунку вартість проекту складає $ 208,152 млн., термін виконання—18 місяців з початку фінансування. Після закінчення будівництва проекту очікується отримання:

- кількість квартир 2500 кв;

- загальної площі житлових квартир 247800 м2;

5. Житлова забудова з діловим центром по вул. Княгині Ольги в м. Львові. Згідно розрахунку вартість проекту складає $ 50 млн, термін виконання—48 місяців з початку фінансування.

Обсяг необхідних іноземних фінансових інвестицій складає $ 50 млн. у вигляді контрактних інвестицій довгострокового кредиту, утворення інвестиційної компанії. Після закінчення будівництва І та II черги проекту очікується отримання:

- кількість квартир 1510 кв;

- загальної площі житлових квартир- 101000 м2 ;

6. Створення складального виробництва по випуску автомобілів загального та спеціального призначення та двигунів до них з річною програмою 1 черги 1000 одиниць та подальшим нарощуванням обсягів до повного задоволення внутрішньої та зовнішньої потреби України.

Згідно розрахунку вартість проекту складає $ 6,296 млн., термін виконання —12 місяці з початку фінансування.

Виробництво малотонажних автомобілів вантажопідйомністю 0.4 - 1.8 т і спеціального призначення, а також двигунів до них з річною програмою першої черги 5-6 одиниць з подальшим нарощуванням обсягів виробництва.

- на внутрішньому ринку -50%;

- на зовнішньому ринку -50%;

Будівлі і споруди виробничі (загальна площа) -27425 м2.

Будівлі І споруди складські (загальна площа) -14260 м2.

Будівлі і споруди енергетичного і сантехничного господарства - 2170 м2.

З річним оборотом $ 1.783 млн.

7. Організація виробництва виробів з граніту. Згідно розрахунку вартість проекту складає $ 9 млн, термін виконання—32 місяці з початку фінансування.

Обсяг необхідних іноземних фінансових інвестицій складає $ 9 млн у вигляді контрактних інвестицій чи довгострокового кредиту, утворення спільного підприємства. Вироби з граніту, що входять до гами тих, що традиційно використовуються в будівництві оздоблювальних та конструктивних елементів, екологічно чисті, мають п'ять різновидів (аметистовий, чорний, темно-сірий, кварцовий та рожевий) з річним обсягом випуску 28 тисяч м3 . Реалізація продукції передбачається за наступними напрямками:

- на внутрішньому ринку -20%;

- на зовнішньому ринку —80%;

Концерн має в своєму складі 15 підприємств з випуску будівельних конструкцій та матеріалів з річним оборотом $ 16 млн.

8. Житлова забудова з діловим центром по вул. Маліновського в м. Одесі. Згідно розрахунку вартість проекту складає $ 50 млн, термін виконання— орієнтовно 30 місяців з початку фінансування.

Обсяг необхідних іноземних фінансових інвестицій складає $ 50 млн у вигляді контрактних інвестицій довгострокового кредиту, утворення інвестиційної компанії. Після закінчення будівництва очікується отримання:

- кількість квартир - 803 кв;

- загальної площі житлових квартир - 58950 м2;

9. Створення авіатерміналу на базі конверсії об'єктів Міністерства оборони України Згідно розрахунку вартість І черги проекту складає $ 36,5 млн, термін виконання — 18 місяців з початку фінансування.

Обсяг необхідних іноземних фінансових інвестицій складає $ 36,5 млн у вигляді контрактних інвестицій чи довгострокового кредиту, утворення спільного підприємства.

Здійснення послуг з авіаперевезень, обслуговування авіакомпаній, літаків та пасажирів, оптова торгівля, страхова діяльність загальним обсягом $ 8 млн на рік. Реалізація послуг українським та закордонним авіакомпаніям. Річний оборот AT "Східний міст" $ 7,8 млн.

Перспективи

Всі зусилля групи направляються на подовження дії пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" до 2006 року.

До кого звертатися

Група інвестиційних програм управління економіки і планування
Головного управління розквартирування військ і капітального будівництва Міністерства оборони України
Контакти:
Телефон - 242-10-91;
Факс - 242-10-89.
Поштова адреса:
03186, м. Київ-186, Повітрофлотський проспект 28а, кімната 324.
E-mail: kiev@mihal.relc.com

Назад


 Наші сайти

Об'єднаний веб-портал військових ЗМІ Об'єднаний веб-портал військових ЗМІ
Головне управління розвідки Головне управління розвідки
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Українська військово-медична академія Українська військово-медична академія
Головний військовий клінічний госпіталь Головний військовий клінічний госпіталь
Центральний науково-дослідний інститут Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
Центральний спортивний клуб Збройних сил України Центральний спортивний клуб Збройних сил України
Міжнародний центрмиротворчості та безпеки Міжнародний центр миротворчості та безпеки
Google+ 54.80.12.147
 

© Управління преси та інформації МОУ При використанні інформації посилання на Управління преси та інформації МО України обов’язкове
© Розробка: Центр інформаційних систем ГІТВ ГШ ЗС України  
Оптимізовано для перегляду на моніторі 1024*768.   Зауваження та пропозиції надсилайте на адресу: webmaster@mil.gov.ua
Запити на отримання публічної інформації надсилайте на адресу: zapytmou@gmail.com