Найбільш запитувані документи

Стан виконання запитів на інформації з 01.01.12 — 31.12.12
За 2012 рік у Департаменту преси та інформації Міністерства оборони України надійшло та опрацьовано 665 запитів на інформацію.

З них отримано:

Канал надходження запитів Кількість (за весь період)
Пошта 224
Електронна пошта 456
Телефон 5
Факс 16
Інші канали (нарочним, особисто) 144

Кількість запитів прийнято по кожному з наступних видів інформації.

Вид інформації Кількість (за весь період)
Інформація про фізичну особу 2
Інформація довідково-енциклопедичного характеру 0
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 1
Інформація про товар (роботу, послугу) 8
Науково-технічна інформація 0
Податкова інформація 0
Правова інформація 150
Статистична інформація 10
Соціологічна інформація 0
Інші види інформації (вкажіть які) — Житлові та земельні питання —
Фінансові та пенсійні питання
374 300

Кількість запитів була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів.

Категорія запитувачів Кількість (за весь період)
Фізичні особи 668
Юридичні особи 103
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи 28
Засоби масової інформації, журналісти 58

17 вересня 2013, 19:52 | ID: 40 | Переглядів: 152389


Переглядів: 152389 //