ПРОТОКОЛ № 8 засідання Громадської ради при Міністерстві оборони України

Місце проведення: м. Київ, вул. Грушевського 30/1, Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України, кім № 117.

Дата та час проведення: 25.09.2014 року, 11.00 — 14.00.

Присутні: члени ГР при МОУ у кількості 43 осіб.

Відсутні: члени ГР при МОУ у кількості 31 осіб, а саме:

Аблазов В.І., Белоусюк В.І., Богданов Д.В., Бортнік Р.О., Боярчук О.М., Курлін Ю.В., Мігунов В.В., Червонописький С.В., Трошин С.М.,
Демиденко С.С., Дусь І.М., Єфремов Ю.І., Каленяк В.П., Кравчук В.Ю.,
Лата М.В., Ложечніков О.Г., Маслов Б.С., Михайленко Ю.В., Нетьосов П.О., Немтінов В.М., Павленко В.І., Пристромко В.Г., Процик П.Й.,
Рудницький Б.О., Салміна Я.О., Семеріч Ю.П., Сенніков В.О.,
Тишкевич М.М., Чумакова Г.В., Чертков А.В., Яцина В.В.

Запрошені: заступник Міністра оборони України — керівник апарату — Мехед П.М., директор Військово-медичного департаменту МО України — полковник медичної служби Андронатій В.Б., ТВО директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики МО України — Щербінін О.М., ТВО першого заступника начальника Головного управління по роботі з особовим складом ЗС України — Коренько А.В., начальник відділу роботи з громадськими, релігійними організаціями та шефських зв’язків Департаменту соціальної та гуманітарної політики МО України — Якимчук В.С., представник ГО «Євромайдан» (Кривий Ріг) Тукаленко А.І., редактор журналу «Військо України» — Ткачук Руслан Вікторович., (перший) начальник військово-медичної служби ЗСУ — генерал-майор запасу Циганок Георгій Васильович.

Засідання правочинне.

Головуючий: Палій В.М.

Секретар: Баранська Т.Р.

Голосували: за 43, проти 0, утримались 0.

Рішення прийнято.

Порядок денний

1. Стан виконання Програми реформування і розвитку системи медичного забезпечення ЗС України на період до 2017 року в контексті виконання заходів Державної комплексної програми реформування та розвитку ЗС України на період до 2017 року. Реальний стан медичного забезпечення особового складу Збройних Сил України, пов’язане із проведенням АТО.

Доповідач — полковник медичної служби Андронатій Віталій Борисович — директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України;

співдоповідач — Малиш Олександр Олексійович — Заступник Голови Комітету Громадської ради з питань соціального захисту, адаптації та професійної перепідготовки військовослужбовців, осіб звільнених у запас або відставку, членів їх сімей та працівників ЗС України.

2. Діяльність органів військового управління з питань військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України та молоді.

Доповідачі:

капітан 1 рангу Коренько Андрій Васильович — ТВО першого заступника начальника Головного управління по роботі з особовим складом ЗС України;

Щербінін Олександр Миколайович — ТВО директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України;

співдоповідач — Харечко Михайло Миколайович — голова Комітету Громадської ради з питань військово-патріотичного виховання та зв’язків з молодіжними громадськими організаціями.

3. Різне.

3.1. Щодо залучення представників громадськості до формування та моніторингу державної політики у сфері європейської інтеграції;

3.2. Щодо вдосконалення механізму взаємодії Міністерства оборони України з волонтерами та представниками благодійних організацій, які надають підтримку та допомогу Збройним Силам України.

Доповідачі:

Щербінін Олександр Миколайович — ТВО директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України;

Палій Віктор Миколайович — голова Громадської ради при Міністерстві оборони України.

Голосували: за 43, проти 0, утримались 0.

Рішення прийнято.

Регламент роботи

Доповідь з 1-го питання порядку денного — до 15 хв.

Співдоповідь з 1-го питання порядку денного — до 7 хв.

Доповідь з 2-го питання порядку денного — до 15 хв.

Співдоповідь з 2-го питання порядку денного — до 7 хв.

Інформація з питань:

3.1. — до 5 хв.

3.2. — до 5 хв.

Виступи — до 3 хв.

Повторні виступи — до 1 хв.

Засідання провести без перерви.

Голосували: за 43, проти 0, утримались 0.

Рішення прийнято.

Заступник Міністра оборони України — керівник апарату Мехед П.М. привітав учасників засідання Громадської ради, подякував представників Громадської ради за підтримку та допомогу, яка надається бійцям антитерористичної операції. Виступаючий звернувся з проханням до ветеранів військової служби та патріотів України у цей непростий для України час підтримати ініціативи Президента України щодо проведення відповідних заходів стосовно асоційованого членства в Європейському Союзі, підписання домовленостей в Мінську з метою припинення вогню на сході України тощо, спрямувати зусилля громадськості на забезпечення національної безпеки та територіальної цілісності нашої держави.

Заступник Міністра оборони України поінформував присутніх про пріоритетні завдання Міністерства оборони, зокрема це стабільне та ритмічне фінансування програм патріотичного виховання особового складу та молоді, матеріально-технічного забезпечення української армії, соціальних гарантій військовослужбовців, а саме їх медичного забезпечення.

На цей час, враховуючи, що сформовані раніше запити на медичне забезпечення не відповідають нинішнім потребам, внесено зміни до законодавчих актів, в тому числі стосовно військовослужбовців, які беруть участь в АТО, та членам їх родин у разі поранення та загибелі.

З першого питання порядку денного

Слухали:

1. Доповідь директора Військово-медичного департаменту МО України — полковника медичної служби Андронатія В.Б.

2. Співдоповідь члена ГР при МОУ — Малиша О.О.

Виступили: Артамонова В.А., Пашинський О.Й., Балмасов Б.М.

Вирішили:

1. Взяти до відома зміст доповіді та співдоповіді, а також пропозиції учасників засідання.

2. Ухвалити за основу проект рішення засідання ГР при МОУ з першого питання порядку денного (Додаток 1).

3. Доручити члену ГР при МОУ Малишу О.О. доопрацювати проект рішення до 27.09.2014 року.

4. Доручити Голові ГР при МОУ довести рішення до відома Міністру оборони України.

Голосували: за 43, проти 0, утримались 0.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного

Слухали:

1. Доповіді ТВО першого заступника начальника Головного управління по роботі з особовим складом ЗС України — Коренька А.В. та ТВО директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України — Щербініна О.М.

2. Співдоповідь:

Голови Комітету Громадської ради з питань військово-патріотичного виховання та зв’язків з молодіжними громадськими організаціями — Харечка М.М.

Виступили: Лалак О.М., Тукаленко А.И., Лупаков Є.О., Мехед П.М.,
Савченко В.М., Вікнянський П.М., Кабанченко В.Г.

Вирішили:

1. Взяти до відома зміст доповідей та співдоповіді, а також пропозиції учасників засідання.

2. Ухвалити за основу проект рішення засідання ГР при МОУ з другого питання порядку денного (Додаток 2).

3. Доручити Голові Комітету Громадської ради з питань військово-патріотичного виховання та зв’язків з молодіжними громадськими організаціями — Харечку М.М., доопрацювати проект рішення до 27.09.2014 року.

4. Доручити Голові ГР при МОУ довести рішення до відома Міністру оборони України.

Голосували: за 41, проти 1, утримались 0.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного

Питання 3.1.

Слухали: Інформацію ТВО директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України — Щербініна О.М та голови Громадської ради при МО України Палія В.М. щодо залучення представників громадськості до формування та моніторингу державної політики у сфері європейської інтеграції.

Виступили: Кабанченко В.Г., Лалак О.М.

Вирішили:

1. Інформацію взяти до відома.

Голосували: за 42, проти 0 , утримались 0.

Рішення прийнято.

Питання 3.2.

Слухали: Інформацію ТВО директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України — Щербініна О.М. та голови Громадської ради при МО України Палія В.М. щодо вдосконалення механізму взаємодії Міністерства оборони України з волонтерами та представниками благодійних організацій, які надають підтримку та допомогу Збройним Силам України.

Виступили: Маматов О.Л., Самарцев С.В.

Вирішили:

1. Інформацію взяти до відома.

Голосували: за 42, проти 0, утримались 0.

Рішення прийнято.

Питання 3.3.

Слухали: Інформацію Палія В.М. щодо виведення зі складу ГР при МОУ представників ГО, які не беруть участь в роботі ГР та без поважних причин були відсутні на засіданнях більше 2-х разів.

Вирішили:

Відповідно до вимог Постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 року рахувати такими що не є членами ГР при МОУ:

1. Боярчук О.М. — Міжнародна правозахисна громадська організація «Континент»;

2. Дусь І.М — Громадська організація «Народний собор»;

3. Ложечніков О.Г. — Міжнародна громадська організація «Міжнародна антитерористична єдність»;

4. Манзюк В.О. — Спілка громадських організацій «Український антифашистський фронт»;

5. Михайленко Ю.В. — Київська організація ветеранів війни;

6. Салміна Я.О. — Всеукраїнська громадська організація «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна»;

7. Сенніков В.О. — Рада ветеранів Повітряної оборони та Повітряних Сил;

8. Тишкевич М.М. — Міжнародна громадська організація «Морський корпус».

Голосували: за 42, проти 0, утримались 0.

Рішення прийнято.

Головуючий В.М. Палій

Секретар Т.Р. Баранська

Вик. Віданов А.В.

Тел. 5946503


03 листопада 2014, 18:33 | ID: 5357 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 1597 //