Військова освіта та наука

ОСНОВНІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ У СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ (завантажити .pdf)

Володіння іноземними мовами особовим складом у системі Міністерства оборони України є важливим фактором реформування та розвитку Збройних Сил України, впровадження євроатлантичних стандартів і досягнення взаємосумісності зі збройними силами країн-членів і партнерів НАТО, участі у багатонаціональних операціях, навчаннях, інших заходах міжнародного оборонного співробітництва.

Для досягнення відповідності євроатлантичним стандартам та вимогам до вивчення іноземних мов у системі Міністерства оборони України організована та здійснюється мовна підготовка особового складу.

Основні засади мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України визначають сучасну систему поглядів щодо підвищення ефективності вивчення іноземних мов особовим складом, основні поняття, принципи та стандарти, які визначають стратегію дій для досягнення поставлених цілей мовної підготовки.

Метою Основних засад є визначення сучасної стратегії, перспективних напрямів розвитку і удосконалення системи мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України, спрямованих на досягнення професійного рівня володіння іноземними мовами відповідно до мовного стандарту НАТО STANAG 6001.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ДОВІДНИК ВСТУПНИКУ ДО ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ (.pdf)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) та вступних випробувань

Військова освіта в Україні

Військова освіта є складовою частиною державної системи освіти.

Система військової освіти побудована на основі принципів доступності, неперервності та наступності ступеневого навчання військових фахівців з урахуванням специфіки їх військової служби.

Система військової освіти включає: органи управління, мережу вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України.

Загальне керівництво системою військової освіти здійснює Департамент військової освіти та науки, який є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства оборони України.

Мережа військових навчальних закладів включає:

  • вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського та сержантського складу;
  • вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку студентів за програмами підготовки офіцерів запасу;
  • військовий і військово-морський ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

На теперішній час підготовка військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань держави здійснюється за повним переліком напрямів та спеціальностей (спеціалізацій) підготовки військових фахівців.

Військові навчальні заклади здійснюють підготовку офіцерів тактичного, оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів.

Випускники військових навчальних закладів отримують диплом державного зразка за освiтньо-квалiфiкацiйними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів України мають досвідчений склад наукових та науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку військових фахівців з використанням сучасних інноваційних педагогічних та інформаційних технологій. У більшості з цих закладів функціонує система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів.

Воєнна наука

Головними завданнями воєнної науки є формування теоретичних засад забезпечення воєнної безпеки держави та практичних напрямів її реалізації, розвиток теорії воєнного мистецтва та практики застосування Збройних Сил, вирішення проблем військового будівництва, розвитку озброєнь і військової техніки.

Наукова і науково-технічна діяльність у Міністерстві оборони України здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу», інших нормативно-правових актів України, що стосуються наукової і науково-технічної діяльності, наказів і директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України.

Основними складовими наукової і науково-технічної діяльності є:

  • наукова робота — фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження з метою одержання нових наукових і науково-прикладних результатів, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки України, підвищення ефективності військового будівництва, розвиток форм і способів підготовки, застосування і всебічного забезпечення Збройних Сил, розвиток озброєння і військової техніки;
  • науково-організаційна робота — комплекс заходів щодо перспективного і поточного планування наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах, її організації, координації, методичного та інформаційного забезпечення, контролю за її здійсненням, реалізації результатів наукових досліджень, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, організації винахідницької, раціоналізаторської та інформаційно-видавничої роботи, підтримання зв’язків з науковими установами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що проводять дослідження з оборонної тематики;
  • наукове супроводження — пошукові та прикладні наукові дослідження, спрямовані на впровадження результатів наукової роботи. Основним змістом наукового супроводження є обґрунтування та проведення заходів цілеспрямованого своєчасного коригування дій споживачів воєнно-наукової продукції у напрямі підвищення ефективності її використання та освоєння нововведень у воєнній сфері.

Для здійснення наукової і науково-технічної діяльності створена і функціонує система воєнно-наукових досліджень, яка включає:

Система воєнно-наукових досліджень взаємодіє та координує свою діяльність з іншими науковими установами та організаціями, які проводять наукові дослідження в інтересах оборони держави.


 

Розділ створено 17 вересня 2013, 19:38 | Переглядів: 111511