План дій щодо впровадження оборонної реформи

ПЛАН ДІЙ щодо впровадження оборонної реформи на 2019 - 2020 роки (ДОРОЖНЯ КАРТА ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ) (завантажити документ в форматі .PDF)

МЕТА: набуття та підтримання силами оборони необхідного рівня бойової готовності і здатності довиконання завдань оборони держави (оборонних спроможностей), ефективного реагування навиникаючі воєнні загрози й воєнно-політичні виклики національній безпеці, підвищення рівня оперативної сумісності Збройних Сил України та інших військових формувань з підрозділами збройних сил держав-членів НАТО та ЄС до виконання спільних завдань в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки.

ОПИС ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ: в основу впровадження оборонної реформи покладено цілі Стратегії національної безпеки України, зокрема щодо забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО, затверджені у Воєнній доктрині України погляди на підготовку держави доможливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів, визначені у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України основні завдання розвитку сектору безпеки і оборони та встановлені у Стратегічному оборонному бюлетені України стратегічні цілі досягнення головної мети оборонної реформи.

При цьому враховуються визначені пріоритети діяльності Міністерства оборони України з урахуванням Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, Комплексного пакету допомоги Україні, нового пакету Цілей партнерства України з НАТО до 2020 року стосовно впровадження оборонної реформи у Міністерстві оборони та Збройних Силах України.

ТЕРМІН: 2016— 2020 роки.

ОСОБЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ: реформування здійснюються в умовах складної воєнно-політичної, оперативно-стратегічної та економічної ситуації, яка склалася внаслідок збройної агресії Росії проти України, окупації Російською Федерацією частини суверенної території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. На частині території Донецької та Луганської областей триває інспірований та підтриманий Російською Федерацією збройний конфлікт, який несе значну загрозу переростання у відкрите збройне протистояння між Україною та Російською Федерацією.

Рада національної безпеки і оборони України здійснює загальний моніторинг ефективності заходів з упровадження оборонної реформи. Національна рада реформ як спеціальний консультативно-дорадчий орган при Президентові України забезпечує координацію заходів стратегічного планування, впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Забезпечення координації, моніторинг та оцінка оборонної реформи здійснюється Комітетом реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ:

  1. Об’єднане керівництво силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів істандартів, прийнятих державами-членами НАТО.
  2. Ефективна політика, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних євроатлантичних підходів.
  3. Оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони, необхідні для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави, підтримання миру та міжнародної безпеки.
  4. Об’єднана система логістики і система медичного забезпечення, здатні надати підтримку всім компонентам сил оборони.
  5. Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву.

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ:

Очікуваним результатом оборонної реформи є створення за принципами та стандартами, прийнятими в державах-членах НАТО, ефективних, мобільних, оснащених сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою сил оборони зразка 2020 року, здатних гарантовано забезпечити оборону держави та адекватно і гнучко реагувати на воєнні загрози національній безпеці України, раціонально використовуючи при цьому наявний потенціал (спроможності) та ресурси держави.


22 серпня 2016, 15:30 | ID: 23165 |


Переглядів: 9118 //