Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

КОМАНДУВАННЯ:

Заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи — начальник навчального відділення, штатно-посадова категорія — «Полковник», ВОС — 0210002.

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА:

Начальник кафедри, штатно-посадова категорія — «Полковник»,
ВОС — 8503002.

Викладач, штатно-посадова категорія — «Майор», ВОС — 8503003.

Професор кафедри (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XX.

Професор кафедри (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XX.

Доцент (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд ХІХ.

Доцент (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд ХІХ.

КАФЕДРА ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВОВОЇ РОБОТИ:

Начальник кафедри, штатно-посадова категорія — «Полковник»,
ВОС — 8503002.

Доцент, штатно-посадова категорія — «Підполковник», ВОС — 8503003.

Викладач, штатно-посадова категорія — «Майор»,
ВОС — 8503003.

Професор кафедри, працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XX.

Старший викладач вищого навчального закладу (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XVIІІ.

Старший викладач вищого навчального закладу (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XVIІІ.

Викладач вищого навчального закладу (0,25 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XVI.

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Начальник кафедри, штатно-посадова категорія — «Полковник»,
ВОС — 0210002.

Заступник начальника кафедри, штатно-посадова категорія — «Підполковник», ВОС — 1101003.

Старший викладач, штатно-посадова категорія — «Підполковник»,
ВОС — 0210003.

Старший викладач штатно-посадова категорія — «Підполковник»,
ВОС — 0210003.

Викладач штатно-посадова категорія — «Майор», ВОС — 0210003.

Професор кафедри (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XX.

Професор кафедри (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XX.

Викладач вищого навчального закладу (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XVI.

Викладач вищого навчального закладу (0,4 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XVI.

Викладач вищого навчального закладу (0,1 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XVI.

Викладач вищого навчального закладу (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XVI.

Викладач вищого навчального закладу (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XVI.

КАФЕДРА ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ:

Завідувач кафедри, працівник Збройних Сил України, тарифний розряд XXI.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ:

Завідувач лабораторії, працівник Збройних Сил України, тарифний розряд ХVІІ.

Старший науковий співробітник (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України тарифний розряд ХVІ.

Старший науковий співробітник (0,5 ставки), працівник Збройних Сил України тарифний розряд ХVІ.

Науковий співробітник(0,5 ставки), працівник Збройних Сил України тарифний розряд ХV.

Науковий співробітник(0,5 ставки), працівник Збройних Сил України тарифний розряд ХV.

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду заступника начальника інституту з навчальної та наукової роботи — начальник навчального відділення Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого можуть займати військовослужбовці, які мають вчене звання, науковий ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників (наукових працівників) не менше п’яти років.

Посаду начальника кафедри Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого можуть займати військовослужбовці, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше п’яти років).

Посаду завідувача кафедри Військово-юридичного інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого можуть займати особи, які мають вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Посаду заступника начальника кафедри Військово-юридичного інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого можуть займати особи, які мають науковий ступінь та/або військову освіту оперативно-тактичного рівня, стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років.

На посаду професора у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого можуть призначатися особи, які мають:

вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років;

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) і науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років;

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

На посаду доцента у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого можуть призначатися особи, які мають:

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;

старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління або військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають ступінь вищої освіти магістра за відповідною спеціальністю і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність, мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної роботи та/або досвід проходження військової служби на керівних посадах в органах військового управління не менше трьох років.

На посаду старшого викладача у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого можуть призначатися особи, які мають:

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають ступінь вищої освіти магістра за відповідною спеціальністю і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

На посаду викладача у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого можуть призначатися особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр» за відповідною спеціальністю.

Посади начальника науково-дослідної лабораторії можуть займати особи, які мають стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня — не менше трьох років.

Посади старшого наукового співробітника можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 10 років.

Посади наукового співробітника можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

За умови відповідності кандидатів вимогам до посади встановленим для науково-педагогічних працівників, перевага надається особам, які мають статус учасника бойових дій, відповідно до законодавства.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на посади науково-педагогічних працівників, подають до конкурсної комісії:

військовослужбовці — рапорт про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, службову та медичну характеристики, завірену копію службової картки, довідку про проходження військової служби, письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

цивільні особи — заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, копію трудової книжки, характеристику з місця роботи, копію паспорта, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

Особи, які проходять військову службу (працюють) у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, подають рапорт (заяву), автобіографію, службову характеристику, список наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на наукову посаду (далі — кандидати), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) рапорт (письмову заяву) на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список);

4) копію трудової книжки (за наявності);

5) автобіографію;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

7) перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють за місцем проведення конкурсу, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Останній день прийому документів кандидатів для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників у Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого — 04.10.2019 (включно).

Конкурс на заміщення посади проводиться 15 жовтня 2019 року

Особа уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу — підполковник Бабарицький О.В., тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника інституту з навчальної та наукової роботи — начальника навчального відділення телефон 057 704 90 68.


05 вересня 2019, 11:00 | ID: 52204 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 405 //