Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» спеціаліста адміністративного відділу штабу Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) реєструвати вхідні та вихідні документи з грифом обмеженого доступу «Для службового користування», пакетувати їх та направляти адресату через відповідні служби фельд’єгерсько-поштового зв’язку України;

2) під час отримання кореспонденції з грифом обмеженого доступу «Для службового користування» здійснювати перевірку її на дотримання вимог керівних документів щодо порядку оформлення та відповідності вимогам чинного законодавства.

3) щовівторка та щочетверга до 10.00 та 16.00 (крім вихідних та святкових днів) доставляти та отримувати службові документи у відділенні фельд’єгерського поштового зв’язку Генерального штабу Збройних Сил України (військова частина А0168), яка надходить на ім’я начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України або на ім’я командира військової частини А0880.

4) проводити постійний моніторинг документообігу службового листування. Щомісячно, до 5-го числа, надавати інформацію щодо службового листування по напрямку, визначеним начальником адміністративного відділу штабу, для загального документообігу Головного управління.

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 5810 грн.;

— надбавка до посадового окладу за ранг згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

— надбавка за вислугу років на державній службі за наявності стажу державної служби від 1 року;

— інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції www.nazk.gov.ua).

7. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи для участі у конкурсі подаються особисто або поштою за адресою:

індекс 03113, місто Київ, проспект Перемоги 55/2, будівля № 5, службове приміщення № 319, Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України із позначкою «Документи для участі у конкурсі на посаду спеціаліста адміністративного відділу штабу Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України».

Кінцевий термін прийому документів:

до 18 год. 00 хв. 24 вересня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на заняття державної служби

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

02 жовтня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

м. Київ, проспект Перемоги 55/2, будівля № 5, службове приміщення № 314.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Харченко Руслан Володимирович (044) 247 74 38,

e-mail: personal.guvsp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра чи бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

вміння відпрацьовувати документи, таблиці у програмах Microsoft Excel, Microsoft Word

2.

Необхідні ділові якості

Уміння працювати в команді, діалогове спілкування (письмове, усне) оперативність, аналітичні здібності

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

— Конституції України;

— Закону України «Про державну службу»;

— Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

— Закону України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України».

       

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу охорони державної таємниці та захисту інформації Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст ВОДТтаЗІ виконує в установленому порядку роботу, пов’язану з веденням секретного діловодства.

Несе персональну відповідальність за збереження матеріальних носіїв секретної інформації, що закріплені за ним. За відсутності начальника групи секретного документального забезпечення виконує у повному обсязі його обов’язки.

ведення Журналу обліку журналів, Журналу обліку рішень державних експертів з питань таємниць, Журналу обліку окремих аркушів, Журналу обліку підготовлених документів, Журналу обліку секретних розпорядчих документів (ГУ ВСП), Журналу обліку вхідних документів, розносної книги для здачі секретних пакетів (документів), реєстрів на відправлену кореспонденцію та зберігання інвентарної книги обліку секретних справ, книг та журналів, що знаходяться на архівному зберіганні;

облік і зберігання матеріальних носіїв секретної інформації та інших документів та матеріалів, що закріплені за ним;

облік у журналі обліку журналів завершених провадженням томів справ, книг та журналів та їх зберігання;

зберігання справ, книг та журналів, які обліковані в інвентарної книги обліку секретних справ, книг та журналів, що знаходяться на архівному зберіганні;

реєструвати аркуші паперу, які призначені для друкування проектів секретних документів, в журналі обліку окремих аркушів;

облік підготовлених документів з обов’язковою перевіркою правильності їх оформлення при прийомі від виконавців;

своєчасно і правильно відправляти та отримувати секретну кореспонденцію через вузол фельд’єгерського поштового зв’язку, а при потребі — через інших адресатів;

облік отриманих пакетів (документів) у відповідних формах обліку в день надходження цих пакетів (документів);

щоденна перевірку повноти обліку та наявності отриманих за день матеріальних носіїв секретної інформації (документів);

облік вхідних документів;

облік та зберігання секретних мобілізаційних документів;

облік та здійснення зберігання секретних розпорядчих документів;

своєчасне доведення документів виконавцям згідно резолюцій керівництва Головного управління;

приймати участь у загальній перевірці наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації та щоквартальних перевірках наявності матеріальних носіїв секретної інформації;

приймати участь у підготовці переліків матеріальних носіїв секретної інформації, які в умовах воєнного або надзвичайного стану залишаються на місці чи переміщуються в безпечні місця, передаються для зберігання до архівних установ, вивозяться до місць евакуації, знищуються на місці;

приймати участь у підготовці описів секретних документів і справ, що підлягають здачі на архівне зберігання, актів про знищення матеріальних носіїв секретної інформації, що не мають практичної та культурної цінності, описів матеріальних носіїв секретної інформації, що підлягають вивезенню до місць евакуації під час особливого періоду або введення правового режиму надзвичайного стану;

контролювати виконання документів, які обліковані в секретному діловодстві, надавати дані контролю до відповідних підрозділів Міністерства оброни України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 8000 грн.;

— надбавка до посадового окладу за ранг згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

— надбавка за вислугу років на державній службі за наявності стажу державної служби від 1 року;

— надбавка за роботу в режимних обмеженнях у розмірі визначеному пунктом 4-1 постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці»;

— інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції www.nazk.gov.ua).

7. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи для участі у конкурсі подаються особисто або поштою за адресою:

індекс 03113, місто Київ, проспект Перемоги 55/2, будівля № 5, службове приміщення № 319, Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України із позначкою «Документи для участі у конкурсі на посаду головного спеціаліста відділу охорони державної таємниці та захисту інформації Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України».

Кінцевий термін прийому документів:

до 18 год. 00 хв. 24 вересня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на заняття посад державної служби

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

02 жовтня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

м. Київ, проспект Перемоги 55/2, будівля № 5, службове приміщення № 314.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Харченко Руслан Володимирович (044) 247 74 38,

e-mail: personal.guvsp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра чи бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

вміння відпрацьовувати документи, таблиці у програмах Microsoft Excel, Microsoft Word

2.

Необхідні ділові якості

Уміння працювати в команді, діалогове спілкування (письмове, усне) оперативність, аналітичні здібності

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

— Конституції України;

— Закону України «Про державну службу»;

— Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

— Закону України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України».

       

06 вересня 2019, 22:22 | ID: 52233 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 473 //