Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

З метою виконання вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», наказу Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року № 292 «Про затвердження Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових начальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України», наказую:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад (Додаток 1 до наказу) Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія».

Початком конкурсу вважати дату опублікування в засобах масової інформації відомостей про проведення конкурсу.

2. Строк подання документів для участі в конкурсі кандидатами на заміщення вакантних наукових посад Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» встановити один місяць з дня опублікування оголошення про конкурс в засобах масової інформації.

3. Для участі у конкурсі допускаються особи, які подали до конкурсної комісії документи:

рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;

копію паспорта, засвідчену претендентом;

заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного списку);

копію трудової книжки (за наявності);

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;

перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях;

довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма 122-2/0);

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності);

службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику з попереднього місця роботи;

письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Кандидати, які проходять військову службу (працюють) у Інституті Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», подають лише рапорт (заяву) про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

4. Начальнику відділення персоналу та стройового після опублікування оголошення про конкурс надіслати інформаційні листки про оголошення конкурсу на заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» на адреси:

начальника управління персоналу — заступника начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Директору Департаменту кадрової політики;

Директору Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України;

Начальнику Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України;

начальникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, організацій у складі яких є науковий підрозділ, наукових установ Міністерства оборони України Збройних Сил України;

командирам військових частин ВМС (до бригади, з’єднання включно).

5. Заступнику начальника Інституту з морально-психологічного забезпечення — начальнику відділення морально-психологічного забезпечення організувати роботу по опублікуванню про оголошення конкурсу на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника інституту з навчальної та наукової роботи — начальника навчального відділення.


06 серпня 2019, 09:01 | ID: 51546 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 186 //