Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету (далі — кафедра) згідно з вимогами Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 19.10.2016 № 542/1255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2016 року за № 1461/29591 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри.

1. Посади які заміщуються військовослужбовцями:

1.1. Управління:

1.2. Командування:

1.2.1. Старший викладач, ВОС — 0210003, ШПК — «підполковник», 43 т.р. посадовий оклад 7750 грн.

2. Посади які заміщуються працівниками Збройних Сил України:

2.1. Управління:

2.2. Командування:

2.2.1. Старший викладач вищого навчального закладу, т/к 18, посадовий оклад 3422,13 грн.

2.2.2. Викладач вищого навчального закладу, т/к 16, посадовий оклад 2974,80 грн.

Кваліфікаційні вимоги:

На посаду старшого викладача на кафедру можуть призначатися особи, які мають: ступінь вищої освіти «магістр» або «спеціаліст», досвід військової служби на посадах за фахом не менше п’яти років або вчене звання доцента (СНС, старшого дослідника) або науковий ступінь, або викладач без наукового ступеня і вченого звання, який має не менше п’яти років стажу науково-педагогічної роботи, видані навчально-методичні посібники, наукові праці, під час проведення конкурсу перевага надається особам, які мають статус учасника бойових дій.

На посаду викладача на кафедру можуть призначатися особи, які мають: ступінь вищої освіти «магістр» або «спеціаліст», досвід військової служби на посадах за фахом не менше трьох років, видані навчально-методичні посібники, наукові праці, під час проведення конкурсу перевага надається особам, які мають статус учасника бойових дій.

Особи які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії:

військовослужбовці — рапорт про участь в конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, службову та медичну характеристику, довідку про проходження військової служби, письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

цивільні особи — заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, копію трудової книжки, характеристику з місця роботи, копію паспорта, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва) надаються кандидатами за наявності.

Останній день прийому документів кандидатів на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри — 13.09.2019 (включно).

Дата проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри — з 13.08.2019 по 13.09.2019 року.

Документи подавати за адресою: 03048, м. Київ, вул. Медова, 1.


13 серпня 2019, 16:23 | ID: 51708 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 187 //