Оголошення конкурсу на зайняття тимчасово вакантної посади провідного спеціаліста командування (юриста) у Вижницькому районному військовому комісаріаті

УМОВИ
проведення конкурсу

Загальні умови

Посадові обов’язки

організовувати правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання вимог законодавства в військкоматі, надавати пропозиції та консультації щодо вирішення питань правового забезпечення діяльності військового комісаріату;

перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів наказів, інших документів правового характеру, що подаються на підпис військовому комісару, та візувати їх після погодження з відповідними службовими особами;

надавати письмовий висновок військовому комісару з роз’ясненням та пропозиціями щодо юридично обґрунтованого вирішення відповідних питань у разі невідповідності проекту наказу чи іншого документа правового характеру вимогам законодавства;

здійснювати правове забезпечення господарської діяльності військового комісаріату;

за дорученням військового комісара представляти інтереси військового комісаріату в судах та інших органах;

аналізувати наслідки розгляду претензій, позовів та справ у судах і подавати військовому комісару пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності;

сприяти правовими засобами зміцненню військової і трудової дисципліни серед військовослужбовців та працівників військового комісаріату;

давати правову оцінку фактам порушень військової та трудової дисципліни в військовому комісаріаті;

брати участь в організації та проведенні заходів з правової підготовки та правового виховання особового складу, інформувати особовий склад про законодавство та практику його застосування, давати консультації з питань, пов’язаних з діяльністю військового комісаріату;

здійснювати контроль за організацією та веденням роботи щодо розгляду та прийняття рішень з приводу пропозицій, заяв і скарг та прийому відвідувачів;

організовувати правову роботу під час проведення призову на строкову військову службу на призовному пункті та контроль за наданням відстрочок від призову;

організовувати роботу щодо обстеження сімейно-майнового стану військовослужбовців та членів їх сімей, здійснює розгляд документів про дострокове звільнення (переміщення до іншого місця служби) військовослужбовців і за наявності законних підстав готувати подання командиру військової частини, де проходить службу військовослужбовець;

готувати накази з питань організації та ведення проваджень у справах про адміністративні правопорушення;

організовувати і проводити професійну підготовку особового складу РВК щодо ведення проваджень у справах про адміністративні правопорушення;

своєчасно доводити постанови до правопорушників, забезпечувати контроль за їх виконанням;

аналізувати результати роботи РВК щодо провадження у справах з адміністративних правопорушень, постійне удосконалення цієї роботи;

здійснювати облік та зберігання матеріалів справ про адміністративні правопорушення;

здійснювати виконання загальних засад у сфері виявлення та запобігання корупції:

невідкладно інформувати військового комісара про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю військового комісаріату, про виникнення реального, потенційного або уявного конфлікту інтересів;

Умови оплати праці

посадовий оклад — 3810 грн.;

надбавки до посадового окладу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

документи приймаються до 17 год 00 хв 13 вересня 2019 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

з 19 по 20 вересня 2019 року о 10 год 00 хв

Чернівецька область м. Вижниця, вул. Cічових стрільців, буд.4, кім.№ 7

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Іванчук Наталія Михайлівна, р.т. (03730) 2-12-45
nmivanchuk@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компонети вимоги

1

Професійні чи технічні знання

достатній рівень користування персональним комп’ютером, відповідне програмне забезпечення, необхідне для якісного виконання покладених завдань

2

Спеціальний досвід роботи

не потребує

3

Особистісні якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, ініціативність, орієнтація та саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

  • Конституції України;

  • Закону України «Про Державну службу»

  • Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів


31 серпня 2019, 10:48 | ID: 52146 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 134 //