Міжнародне співробітництво

Основні зусилля Міністерства оборони України в сфері міжнародного співробітництва у 2015 році були зосередженні на:

використанні механізму міжнародних консультацій зі світовою спільнотою для забезпечення миру, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України;

підтриманні діалогу з ключовими партнерами України, державами-сусідами, іншими провідними державами світу та міжнародними безпековими організаціями;

реалізації заходів щодо європейської інтеграції України та адаптації національного законодавства в оборонній сфері до європейських стандартів;

поглибленні співробітництва з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в цій організації;

оснащенні Збройних Сил України модернізованими і новими зразками озброєння та військової техніки;

продовженні участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом безпекових організацій відповідно до взятих Україною міжнародних зобов’язань;

завершенні заходів з підготовки і створення спільної військової частини ЛИТПОЛУКРБРИГ та набуття підрозділом повних оперативних спроможностей до виконання завдань за призначенням.

Протягом 2015 року проведено 1078 заходів міжнародного співробітництва.


Схема.
Кількісні показники міжнародного співробітництва у 2013-2015 рр.

ДВОСТОРОННЄ СПІВРОБІТНИЦТВО СПІВРОБІТНИЦТВО ЗІ СТРАТЕГІЧНИМИ ПАРТНЕРАМИ УКРАЇНИ

У 2015 році двостороннє співробітництво здійснювалося в контексті забезпечення врегулювання воєнно-політичної ситуації в нашій державі. Російська Федерація продовжувала порушувати Мінські домовленості, нарощуючи сили та здійснюючи наступи з використанням важкого озброєння, що, у свою чергу, мало безпосередній вплив на хід та змістовне наповнення заходів міжнародного співробітництва.

З метою відновлення територіальної цілісності, звільнення окупованих територій, створення зони безпеки на Сході України Міністерством оборони України вживалися усі можливі дипломатичні та інші заходи для зупинення російської агресії проти України.

В умовах продовження ескалації конфлікту на Сході України міжнародне співробітництво Міністерства оборони України зосереджувалося на використанні дипломатичних важелів у воєнно-політичній сфері шляхом проведення чисельних міжнародних консультацій та зустрічей для привернення уваги світової спільноти до агресивної зовнішньої політики Російської Федерації по відношенню до України та отримання можливої матеріально-технічної та консультативно-дорадчої допомоги від країн-партнерів.

Більшість заходів були спрямовані на розвиток співробітництва зі стратегічними партнерами, державами-членами НАТО та ЄС.

Відповідно до визначених пріоритетів у 2015 року проведено заходи за такими напрямами:

активізація воєнно-політичного діалогу (проведення заходів на вищому рівні, воєнно-політичні консультації);

отримання консультативно-дорадчої та матеріально-технічної допомоги для Збройних Сил України;

фахова (професійна) підготовка українських військовослужбовців;

лікування (реабілітація) бійців, які постраждали під час ведення бойових дій на Сході України.

У цьому контексті необхідно відмітити розвиток двостороннього співробітництва з такими державами, як США, Канада, державами Західної Європи та Балтії.

У 2015 році Міністерство оборони України отримало значну матеріально-технічну (гуманітарну) допомогу та допомогу в лікуванні та реабілітації військовослужбовців, поранених під час ведення бойових дій в зоні АТО, від США, Канади, Республіки Польща, Литовської Республіки.

Співробітництво із Сполученими Штатами Америки

Ключовим елементом розвитку українсько-американської співпраці в оборонній сфері у 2015 році став поетапний перехід у співробітництві від політики реагування на кризу до стабільного довгострокового стратегічного партнерства.

Головною метою співробітництва із США, відповідно до положень Воєнної доктрини України, визначено створення до 2020 року міцних та сумісних з НАТО Збройних Сил України.

У цьому контексті протягом 2015 року відбувався поетапний перехід до нового формату співробітництва та визначені пріоритети двосторонньої співпраці на перспективу.

Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України спільно з американською стороною розпочато роботу з розробки «Концепції розвитку партнерства між Міністерством оборони України та Департаментом оборони Сполучених Штатів Америки на п’ятирічний період», спрямованої на удосконалення систем управління та планування, підготовки, освіти та застосування військ, а також комплексної системи забезпечення Збройних Сил України.

Основні зусилля у рамках двостороннього українсько-американського співробітництва у 2015 році були зосереджені на питаннях реформування сектору оборони, зокрема, реорганізації Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, визначенні конкретних потреб в оборонній сфері та практичному забезпеченні розвитку спроможностей Збройних Сил України, у тому числі, в рамках діяльності Об’єднаного багатонаціонального комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування (за участю представників Канади, Великої Британії та Литви), розвитку співробітництва у сфері оборонних технологій.

З метою практичної реалізації зазначених завдань протягом 2015 року в Україні проведено більше ніж 20 двосторонніх зустрічей як з керівництвом оборонного відомства, так і з представниками Сенату й Конгресу США.

Визначною подією 2015 року став візит Міністра оборони України до США (23-26.09.2015).

Крім того, у листопаді 2015 року в м. Києві відбулися чергові українсько-американські Консультації з питань оборони, за результатами яких сторони домовилися щодо подальшої співпраці з метою створення до 2020 року міцних та взаємосумісних з НАТО Збройних Сил України.

Тривала активна співпраця з американською стороною і в рамках діяльності Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування (далі — БКК), який у 2015 році офіційно трансформувався з українсько-американського в багатонаціональний після офіційного приєднання до його роботи Великобританії, Канади та Литви.

Головним досягненням БКК у 2015 році стало розгортання в Україні Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки (JMTG-U) для проведення заходів підготовки Збройних Сил України (індивідуальної та колективної).

У 2015 році американська сторона продовжувала надавати оборонному відомству України суттєву матеріально-технічну допомогу (на суму більше 63 млн. дол. США), у тому числі в галузі медицини, а також забезпечувала лікування в медичних закладах США військовослужбовців Збройних Сил України, поранених в зоні АТО.

Канада

Протягом 2015 року Канада була однією з ключових держав-партнерів, яка надавала значну підтримку та допомогу Збройним Силам України в контексті забезпечення обороноздатності Держави, підвищення бойового потенціалу Збройних Сил України в умовах складної сучасної воєнно-політичної ситуації.

Міністерство оборони України протягом 2015 року продовжувало на постійній основі здійснювати співпрацю з Канадою в оборонній сфері, у тому числі за напрямом забезпечення першочергових потреб Збройних Сил України.

Протягом 2015 року постійно відбувались контакти на рівні керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

У 2015 році відбувся офіційний візит в Україну Міністра національної оборони Канади та візит начальника Генерального штабу Збройних Сил України в Канаду.

За результатами проведених зустрічей та переговорів визначені пріоритетні напрями співпраці в оборонній сфері на поточний період та перспективу.

Канада продовжувала надавати Україні широкий спектр гуманітарної допомоги та суттєву допомогу в сфері медицини.

Зважаючи на нагальну необхідність у підвищені рівня бойової підготовки українських військових за стандартами НАТО, канадською стороною направлено в Україну (Міжнародний центр миротворчості і безпеки, смт. Старичі, Яворівський район, Львівська обл.) групу канадських військових інструкторів, які розпочали свою роботу з вересня 2015 року.

Крім того, з вересня 2015 року розпочалася підготовка канадськими фахівцями українських саперів у м. Кам’янець-Подільський.

Консультативно-дорадча допомога Збройним Силам України від канадської сторони надається також в рамках діяльності Багатонаціонального координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування.

СПІВРОБІТНИЦТВО З КРАЇНАМИ-СУСІДАМИ ТА ПРОВІДНИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ
Країни Скандинавії та Балтії

У 2015 році значно поглибилось воєнно-політичне співробітництво між Міністерством оборони України та міністерствами оборони Естонської, Латвійської та Литовської Республіки у дво- та багатосторонніх форматах.

Наприкінці травня 2015 року на запрошення Міністра охорони краю Литовської Республіки Міністр оборони України вперше взяв участь у спільному робочому засіданні міністрів оборони Балтійських держав (м. Паневежис, Литовська Республіка).

У грудні 2015 року в м. Києві відбулася п’ятистороння робоча зустріч міністрів оборони України, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки та Республіки Польща, під час якої підписано «Спільну заяву міністрів оборони Естонської Республіки, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Польща та України за підсумками спільної робочої зустрічі з питань розвитку співробітництва в оборонній сфері», де визначені напрями співробітництва оборонних відомств 5-ти держав на майбутнє.

Протягом 2015 року за сприянням Балтійських держав проведено фізичну та психологічну реабілітацію майже 100 військовослужбовців Збройних Сил України в медичних закладах держав Балтії.

Окремо необхідно зазначити залучення військових інструкторів Збройних Сил Литовської, Латвійської та Естонської республік до процесу створення в Збройних Силах України Сил спеціальних операцій за стандартами НАТО.

Також, активно продовжувалося співробітництво між Україною та Балтійськими державами у галузі фахової та мовної підготовки українських військовослужбовців за кордоном.

Ключовим досягненням 2015 року можна вважати підписання «Технічної угоди між Міністерством охорони краю Литовської Республіки, Міністерством національної оборони Республіки Польща та Міністерством оборони України щодо детальних аспектів функціонування спільної литовсько-польсько-української військової частини „ЛИТПОЛУКРБРИГ“ та її командування», що ознаменував перехід від юридичної до практичної площини створення ЛИТПОЛУКРБРИГ.

Створення ЛИТПОЛУКРБРИГ дозволить Збройним Силам України втілити передові світові стандарти підготовки військ та підвищити їх рівень сумісності з НАТО.

У рамках співробітництва з країнами Північної Європи проведено низку заходів у рамках проектів, які на даний час найбільш важливі для Збройних Сил України, — військової освіти (шведськими інструкторами проведено курс з надання невідкладної первинної медичної допомоги для особового складу, який залучатиметься до проведення АТО), впровадження системи дистанційного навчання на базі Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського за сприянням Королівства Норвегія.

Започатковано низку нових проектів: у 2015 році Міністерством оборони України спільно з Міністерством оборони Королівства Норвегія (Центром зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі ‒ CIDS) започатковано чотирирічний проект щодо зниження рівня корупції в системі управління персоналом Міністерства оборони України. У рамках цього проекту норвезька сторона надасть сприяння у запровадженні сучасної, ефективної та дієвої системи управління персоналом в Міністерстві оборони України, яка базується на загальновизнаних міжнародних стандартах та принципах згідно з вимогами Європейського Союзу.

Республіка Польща

Республіка Польща є для України стратегічним і ключовим партнером у сфері оборонного співробітництва.

Протягом 2015 року польська сторона під час зустрічей на різних рівнях декларувала готовність поглиблювати взаємодію в оборонній сфері на засадах стратегічного партнерства з метою консолідації зусиль у забезпеченні миру та безпеки як в Європі, так і у всьому світі.

Міністерство національної оборони Республіки Польща надавало всебічну практичну допомогу Збройним Силам України з метою їх якісного розвитку та реформування, зокрема матеріально-технічну, консультативно-дорадчу, а також сприяло підвищенню фахового та мовного рівнів підготовки представників Збройних Сил України.

Протягом 2015 року практикувалося залучення сил та засобів Збройних Сил України до участі у спільних навчаннях та тренуваннях (Збройні Сили України та Польщі брали участь у навчаннях: «Рапід Трайдент-2015»; багатонаціональне навчання НАТО «Трайдент Джанкчер-2015» (Королівство Іспанія). Крім того, протягом 2015 року представники Збройних Сил України пройшли підготовку у військових навчальних закладах Польщі (протягом 2015 року 30 військовослужбовців Збройних Сил України навчались у ВВНЗ Польщі на мовних та фахових курсах).

Протягом 2015 року в лікувальних закладах Польщі пройшли реабілітацію та лікування 98 українських військовослужбовців (з них 18 — з інших військових формувань України), ще 1 військовослужбовець Збройних Сил України знаходиться на лікуванні.

Велика Британія

На сьогоднішній день вітчизняне оборонне відомство розглядає Велику Британію як ключового партнера України, який має вплив на ситуацію у стратегічному вимірі.

Протягом 2015 року співробітництво оборонних відомств України та Великої Британії було зосереджено на таких напрямах:

продовження воєнно-політичного діалогу;

співробітництво у галузі оборонного планування та кадрового менеджменту (робота радника при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України);

співробітництво у галузі освіти та фахової підготовки (перепідготовки) військовослужбовців;

співробітництво у галузі медицини;

курсова підготовка на базі навчальних центрів та полігонів Збройних Сил України із залученням британських інструкторів, участь фахівців Збройних Сил Великої Британії у заходах з підготовки в рамках програми Багатонаціональної міжвидової групи з підготовки — Україна (JMTG-U);

робота в рамках Багатонаціонального Об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування;

професійна підготовка представників Збройних Сил України у навчальних закладах Великої Британії;

участь у спільних військових навчаннях, а також багатонаціональних операціях з підтримання миру та безпеки.

За час роботи в Україні короткострокових тренувальних груп Збройних Сил Великої Британії проведено 21 захід тактичної курсової підготовки за результатами яких підготовлено більше 1000 осіб відмобілізованого особового складу та штатних підрозділів Збройних Сил України.

Слід підкреслити результативність роботи в Україні британського радника, за сприянням якого втілюється в життя низка проектів в оборонній сфері. На сьогодні є необхідність в продовженні допомоги з його боку в отримані подальшого практичного досвіду щодо врегулювання сучасних міждержавних конфліктів, контрпропаганди, а також підготовки та проведення спеціальних операцій.

Протягом 2015 року британський радник активно залучався до таких напрямів діяльності:

удосконалення системи управління ресурсами в галузі оборони;

упровадження системи кадрового менеджменту централізованого типу;

удосконалення системи оборонного та бюджетного планування;

реформування структури оборонної організації;

розбудова державних інституцій боротьби з корупцією;

координація роботи в рамках українсько-американського Об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування.

ФРН, Французька Республіка

У 2015 році за сприянням оборонного відомства ФРН більш ніж 20 військовослужбовців Збройних Сил України, поранених під час проведення АТО, пройшли лікування та реабілітацію у ФРН.

За ініціативою аташе з питань оборони при Посольстві Французької Республіки в Україні проведено курс для українських медиків психологів з питань: психологія у кризових ситуаціях; організація та функціонування реабілітаційних служб по роботі з пораненими та військовослужбовцями, які повертаються до цивільного середовища після участі у бойових діях в АТО.

Схема. Двостороннє співробітництво з оборонними відомствами країн світу у 2015 році

Висновок. Вже понад рік перебування в умовах війни, а саме в умовах наростаючої російської агресії, Збройні Сили України продовжували нарощувати свої оперативні спроможності.

Сьогодні як ніколи важливою є підтримка міжнародного співтовариства для відновлення миру і спокою в українських домівках, захисту територіальної цілісності та суверенітету.

Завдяки консолідованим міжнародним зусиллям буде забезпечено повернення Росії до цивілізованого поля міждержавних відносин на основі загальновизнаних норм міжнародного права.

БАГАТОСТОРОННЄ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО В РАМКАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

7.3.1 ВСТУП

Основні зусилля Міністерства оборони України в контексті багатостороннього співробітництва та співробітництва в рамках міжнародних організацій та ініціатив спрямовувалися на забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі, а також на поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації.

Схема. Багатостороннє співробітництво у 2015 році

СПІВРОБІТНИЦТВО З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

УЧАСТЬ ЗС УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ ЗАХОДІВ ПОРЯДКУ ДЕННОГО АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА — ЄС У 2015 РОЦІ

Співробітництво з ЄС у 2015 році здійснювалося відповідно до пріоритетів, визначених Порядком денним асоціації Україна — ЄС у частині, що стосується Міністерства оборони, а також Робочого плану співробітництва Збройних Сил України і Секретаріату Ради ЄС (у сфері Спільної політики безпеки і оборони).

Пріоритетні напрями співпраці України та ЄС у 2015 році:

 1. розширення формату воєнно-політичного діалогу між керівництвом Збройних Сил України та ЄС;
 2. підготовка до спільних військових навчань, а також багатонаціональних операцій з підтримання миру;
 3. залучення Збройних Сил України до формування бойових тактичних груп ЄС;
 4. підготовка представників Збройних Сил України з питань Спільної політики безпеки і оборони;
 5. співробітництво з країнами Східного партнерства з питань реалізації Спільної політики безпеки і оборони.

У рамках розвитку воєнно-політичного діалогу між Збройними Силами України та ЄС на постійній основі проводилися робочі зустрічі начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України з керівництвом Військового комітету Європейського Союзу. У 2015 році відбулось дві таких зустрічі (19.05 та 29.10.2015) під час візитів делегації Збройних Сил України до м. Брюссель, Королівство Бельгія, для участі у засіданні Військового комітету ЄС на рівні начальників генеральних штабів.

Протягом 2015 року здійснювалася підготовка сил та засобів Збройних Сил України до оперативного чергування у першому півріччі 2016 року у складі двох бойових тактичних груп ЄС (БТГ ЄС), а саме БТГ ЄС «HELBROC» (Грецька Республіка, Республіка Болгарія, Румунія, Республіка Кіпр) та БТГ ЄС країн Вишеградської четвірки (Республіка Польща, Словацька Республіка, Угорщина, Чеська Республіка), а також до оперативного чергування БТГ ЄС під проводом Великобританії, яке заплановано в другій половині 2016 року.

З метою сертифікації активів Збройних Сил України відбувся візит делегації командування БТГ ЄС «HELBROC» до України (04-06.09.2015), а також офіцери Збройних Сил України взяли участь у командно-штабному навчанні БТГ ЄС «HELBROC» «Talos 2015» (09-20.11.2015, м. Н. Санта, Кілкіс, Грецька Республіка) та у міжнародному сертифікаційному навчанні БТГ ЄС країн Вишеградської четвірки «Common Challenge 2015» (07-21.11.2015, Драфсько Поморське, Республіка Польща).

З метою приєднання до БТГ ЄС країн Вишеградської четвірки та врегулювання нормативно-правових питань українською стороною підписано Ноту про приєднання до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерствами оборони країни Вишеградської четвірки про принципи створення та діяльності зазначеної БТГ ЄС.

За підтримки програми Східного партнерства продовжувалася фахова підготовка представників Збройних Сил України на орієнтаційному курсі з питань Спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу. Курс проведено Європейським коледжем безпеки і оборони в м. Кишинів, Республіка Молдова (01-05.06.2015), а також сумісно з Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського в м. Київ (26-30.10.2015).

Поглиблення взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом у сфері Спільної політики безпеки і оборони сприяє не тільки реалізації пріоритетів зовнішньої політики України та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, але й дає змогу підвищити оперативні та бойові спроможності підрозділів Збройних Сил України для забезпечення територіальної цілісності України та врегулювання кризової ситуації на Сході України.

ПАРТНЕРСТВО З НАТО

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ РІЧНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПІВРОБІТНИЦТВАУКРАЇНА — НАТО НА 2015 РІК

Річні національні програми співробітництва Україна — НАТО, які розробляються з 2009 року, є ключовим системним документом розвитку співробітництва з Альянсом та важливим інструментом здійснення реформ у військовій сфері.

Річну національну програму співробітництва Україна — НАТО на 2015 рік (РНП — 2015) затверджено Указом Президента України від 23 квітня 2015 року № 238/2015.

В умовах агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, проведення на території Луганської та Донецької областей антитерористичної операції РНП — 2015 набула особливого значення для забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.

При виконанні заходів РНП — 2015 основні зусилля спрямовувалися на:

кардинальний перегляд концептуальних документів стратегічного та оборонного планування із залученням експертної допомоги НАТО;

нарощування оперативних спроможностей Збройних Сил України;

створення Сил спеціальних операцій Збройних Сил України як окремого роду військ;

удосконалення системи організації бойової підготовки Збройних Сил України, проведення спільних навчань, тренувань та участь в операціях Альянсу;

підвищення взаємосумісності Збройних Сил України з військами Альянсу;

інтенсифікацію військово-технічного співробітництва;

розвиток систем зв’язку та автоматизації Збройних Сил України;

реформування систем логістики і стандартизації Збройних Сил України, розвиток можливостей військової медицини;

забезпечення психологічної та фізичної реабілітації військовослужбовців, постраждалих під час проведення антитерористичної операції.

Відповідно до РНП — 2015 Міністерство оборони України брало участь у виконанні 157 заходів (59% від загальної кількості), у тому числі як відповідальний виконавець 129 заходів та співвиконавець 28 заходів.

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПАРТНЕРСТВА МІЖ УКРАЇНОЮ І НАТО НА 2015 РІК

Індивідуальна програма партнерства є одним із основних механізмів досягнення необхідного рівня взаємосумісності з НАТО та критеріїв, необхідних для набуття членства у Організації Північноатлантичного договору, а також практичної реалізації військового співробітництва між Збройними Силами України та Альянсу.

У 2015 році в рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО 267 представників Збройних Сил України взяли участь у 153 заходах військового співробітництва.

Основні зусилля співробітництва Збройних Сил України з НАТО в рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО протягом 2015 року було зосереджено на пріоритетних напрямах:

 1. розвиток системи управління і зв’язку;
 2. розвиток сил спеціальних операцій;
 3. логістика та військова медицина;
 4. інформаційно-психологічні операції;
 5. підготовки спеціалістів у галузі розмінування та протидії саморобним вибуховим пристроям;
 6. кіберзахист.

 


17 вересня 2013, 19:37 | ID: 18 | Переглядів: 57607

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 57607 //