Оголошення про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради ДП «Готель «Козацький» Міноборони України

Міністерство оборони України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, та наказу Міноборони від 06.07.2018 № 323 «Питання формування наглядової ради державного підприємства «Готель „Козацький“ Міністерства оборони України» оголошується конкурсний відбір на посади трьох незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України.

Довідково. З наказом Міністерства оборони України від 06.07.2018 № 323 «Питання формування наглядової ради державного підприємства «Готель „Козацький“ Міністерства оборони України» можливо ознайомитись на WEB-сторінці інтернет-порталу Міністерства оборони України за адресою: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/323_nm_2018.pdf.

Найменування підприємства: державне підприємство «Готель «Козацький» Міністерства оборони України (далі ‒ Підприємство).

Місцезнаходження підприємства: Юридична та фактична адреса підприємства: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3.

Тел.: (044) 279-19-16,(044) 279-30-79.

Основні напрями діяльності Підприємства.

надання готельних та ресторанних послуг

Сфера компетенції, якою повинні володіти члени наглядової ради Підприємства:

· управління готельним та ресторанним бізнесом;

· управління фінансами;

· управління ризиками;

· стратегічне управління;

· управління проектами.

Вимоги до претендентів

Претендент повинен мати:

· вищу освіту, зокрема в галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, права;

· стаж роботи не менше трьох років на керівних посадах на підприємствах або державної службі чи прирівняної до неї служби;

· досвід керування конфліктами та ведення переговорів;

· бездоганну ділову репутацію;

та відповідати:

· вимогам незалежності, визначених законодавством.

Претендент повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей, зокрема:

· глибокими знаннями економіки підприємства, стратегічного планування, операційного управління, бюджетування, фінансування та управління проектами;

· досвідом розробки та впровадження складних проектів організаційних змін (трансформація моделі управління, реструктуризація бізнесу, вихід на нові ринки тощо);

· знаннями готельного ринку;

· знаннями законодавства у сфері корпоративного управління;

буде перевагою:

· досвід роботи на підприємствах з надання готельних послуг;

· досвід роботи в міжнародних компаніях, орієнтованих як на корпоративного, так і на приватного клієнта;

· досвід роботи в наглядових радах;

· наявність підтвердженого постійного професійного навчання та особистісного розвитку (міжнародні дипломи, сертифікати та посвідчення);

· вища освіта в галузі знань «бізнес-адміністрування» (МВА);

· володіння іноземними мовами.

Очікувані функції незалежних членів наглядової ради Підприємства:

· підготовка пропозицій щодо оптимізації структури управління Підприємством з урахуванням кращих світових практик корпоративного управління та затвердження плану заходів з її впровадження;

· аналіз та контроль реалізації стратегії розвитку Підприємства та контроль впровадження необхідних змін;

· впровадження ключових показників ефективності роботи Підприємства, що забезпечать досягнення стратегічних цілей, та моніторинг їх досягнення;

· розгляд та підготовка пропозицій щодо тарифної політики Підприємства;

· формування політики сталого розвитку та моніторинг її дотримання;

· визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю;

· здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством та впровадження відповідних заходів при необхідності;

· впровадження незалежного аудиту.

Професійні компетенції члена наглядової ради за сферами компетенції:

Управління фінансами:

· вміння оцінювати результати аналізу фінансового стану підприємства та надавати рекомендації щодо ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства;

· володіння навичками інвестиційного аналізу та оцінювання інвестиційної політики підприємства;

· досвід формування та управління фінансово-кредитним портфелем підприємства.

Управління ризиками:

· вміння прогнозувати та аналізувати зовнішні та внутрішні ризики діяльності підприємства та оцінювати потенційний вплив на його фінансовий результат;

· досвід розробки планів реагування на можливі фінансові, технологічні, ринкові ризики для мінімізації втрат підприємства;

· досвід впровадження ризик-менеджменту на підприємстві.

Стратегічне управління:

· володіння методами стратегічного аналізу, бізнес-планування, бізнес-аналізу;

· наявність стратегічного бачення розвитку підприємства в умовах обмежених ресурсів;

· досвід розробки стратегічних планів підприємства та їх впровадження;

· розуміння та вміння критично оцінювати існуючий бізнес (ринкове середовище, бізнес модель, бізнес ризики, потреби клієнтів, галузеву специфіку тощо).

Управління проектами:

· розуміння методів оцінки ефективності інвестиційних проектів та вміння ранжувати портфелі проектів підприємства;

· наявність успішно реалізованих проектів та/або програм в організаціях;

· впровадження системи управління проектами на підприємствах;

· вміння ініціювати та супроводжувати проекти змін в організації.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

· заяву про участь у конкурсному відборі до конкурсної комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України.

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента — повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору.

Разом із заявою:

· копії документа, що посвідчує особу, довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, документа про вищу освіту;

· біографічну довідку (резюме);

· згоду на обробку персональних даних;

· рекомендації (за наявності);

· заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Підприємства;

· мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради Підприємства (складається у довільній формі українською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);

· довідка про відсутність судимості;

· довідка (заява) про відсутність конфліктів інтересів;

· інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Інформація щодо фінансово-економічного стану Підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) надаються.

Заяви та документи від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі приймаються протягом 60 календарних днів після дати оприлюднення даного оголошення (до 11.02.2019 року).

Заяви та документи приймаються за адресою: 03168, м. Київ-168, Повітрофлотський проспект, 6, Головне управління майна та ресурсів (комісія з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України).

Адреса електронної пошти для надсилання документів (відповідно до п.10 Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142gumr2018@ukr.net (з приміткою: комісія з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України).

Номера телефону та адреса електронної пошти для довідок:

У Головному управлінні майна та ресурсів:

(044) 271-39-17, Варзагер Ігор Володимирович;

(044) 271-39-28 (з питань фінансово-економічного стану).

gumr2018@ukr.net

Конкурсний відбір починається з 18.02.2019.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: Місце проведення конкурсного відбору — приміщення № 405 Головного управління майна та ресурсів за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення 5-А.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Міністерства оборони України протягом 5 днів після його закінчення.

Важливо: У разі зміни місця проведення конкурсного відбору та/або дати його проведення, оголошення буде розміщено додатково на WEB-сторінці інтернет-порталу Міністерства оборони України у розділі «Кадрова політика, відбір керівників ДП МОУ, оголошення».


13 грудня 2018, 14:48 | ID: 46296 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 481 //