Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

На виконання доручення державного секретаря Міністерства оборони України від 07.09.2017 № 15339/з Міністерством оборони України оголошується конкурс на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та завдання з функціонального управління якими покладено на Головне управління майна та ресурсів.

209 управління начальника робіт

Юридична та фактична адреса підприємства:

14029, м. Чернігів, вул. Староказарменна дільниця, 2.

Телефон Концерну «Військессетменеджмент», до складу якого входить підприємство: (044) 483-19-91.

Основні напрямки діяльності:

капітальне будівництво, здійснення капітального і поточного ремонту казармено-житлового фонду та комунальних споруд.

1 управління начальника робіт

Юридична адреса підприємства:

04053, м. Київ, вул. Січових стрільців (бувша Артема), 59.

Фактична адреса підприємства:

02093, м. Київ, вул. Бориспільська,12А.

Телефон підприємства: (044) 567-73-20.

Телефон Концерну «Військессетменеджмент», до складу якого входить підприємство: (044) 483-19-91.

Основні напрямки діяльності:

капітальне будівництво житла, казарм, сховищ, складів, капітальний і поточний ремонт казарменно-житлового фонду та комунальних споруд, пов’язані з цим пусконалагоджувальні роботи.

Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення»

Юридична та фактична адреса підприємства:

61064, м. Харків, Новобаварський район, вул. Цементна, 3.

Телефон підприємства: (057) 370-50-63.

Телефон Концерну «Військторсервіс», до складу якого входить підприємство: (044) 243-39-36.

Основні напрямки діяльності:

складське господарство.

Державне підприємство «Конверсенергопром»

Юридична та фактична адреса підприємства:

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 20.

Телефон Концерну «Військессетменеджмент», до складу якого входить підприємство: (044) 483-19-91.

Основні напрямки діяльності:

соціальна та професійна адаптація, перепідготовка та працевлаштування військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та членів їх сімей, капітальне будівництво.

Державне підприємство «Київський деревообробний завод» Міністерства оборони України

Юридична та фактична адреса підприємства:

08298, Київська обл., cмт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17.

Телефон підприємства: (044) 502-26-11.

Основні напрямки діяльності:

лісопильне та стругальне виробництво, виробництво дерев’яних будівельних конструкцій, столярних виробів, меблів для офісів та підприємств, військових меблів.

Державне підприємство «Укрспецконверсія»

Юридична та фактична адреса підприємства:

65026, м. Одеса, Приморський р-н, вул. Приморська, 27.

Телефон Концерну «Військессетменеджмент», до складу якого входить підприємство: (044) 483-19-91.

Основні напрямки діяльності:

соціальна та професійна адаптація, перепідготовка та працевлаштування військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та членів їх сімей, капітальне будівництво.

Державне підприємство Міністерства оборони України «Мукачівська госпрозрахункова дільниця»

Юридична та фактична адреса підприємства:

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська, 1-А .

Телефон Концерну «Військессетменеджмент», до складу якого входить підприємство: (044) 483-19-91.

Основні напрямки діяльності:

капітальне будівництво, виробництво виробів з бетону, дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів.

Перелік документів, що надаються комісії разом з заявою на ім’я голови постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства оборони України:

фотокартки 3×4 см — 12 шт.;

автобіографія, написана власноручно, — 17 шт. (2 оригінали, 15 копій);

конкурсна пропозиція —3 шт. (1 оригінал, 2 копії);

згода на обробку персональних даних — 6 шт. (1 оригінал, 5 копій);

інформація про досвід успішної роботи з управління підприємством —
2 шт. (1 оригінал, 1 копія);

рекомендації та інші документи на розсуд претендента — 2 шт.
(1 оригінал, 1 копія);

згода на проведення спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 1 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» —
12 шт. (1 оригінал, 11 копій);

заява про проведення перевірки, що передбачена Законом України «Про очищенная влади» за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки — 2 шт. (1 оригінал, 1 копія);

попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 21 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 784 «Про внесення змін до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесення подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується Кабінетом Міністрів України » — 5 шт. (1 оригінал, 4 копії);

заява на ім’я державного секретаря Міністерства оборони України щодо призначення на посаду — 6 шт. (1 оригінал, 5 копій);

заповнений аркуш обліку кадрів (особова картка працівника
ф. № П-2) — 7 шт. (1 оригінал, 6 копій);

медична довідка про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я з сертифікатами нарколога і психіатра — 3 шт. (1 оригінал, 2 копії);

довідка про відсутність судимості — 2 шт. (1 оригінал, 1 копія);

довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності) —
2 шт. (1 оригінал, 1 копія);

копія паспорта — 17 шт. (2 з них завірені);

копія картки фізичної особи — платника податків — 7 шт. (2 з них завірені);

копія військового квитка (для військовозобов’язаних) — 7 шт. (2 з них завірені);

копія трудової книжки — 6 шт. (2 з них завірені);

копії посвідчень про нагородження державними нагородами, про присвоєння почесних звань, — 6 шт. (2 з них завірені);

копії документів про повну вищу освіту з оцінками, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації — 7 шт. (2 з них завірені);

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); післядипломна освіта в галузі управління; стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

відповідно до пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від
3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Термін подання документів до конкурсної комісії — до 31.10.2017 за адресою:

03168, м. Київ-168, Повітрофлотський проспект, 6, Департамент кадрової політики Міністерства оборони України, електронна адреса: dkp2016@ukr.net.

Місце проведення конкурсного відбору — приміщення № 222 державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5а.

Дата проведення конкурсного відбору — до 12.12.2017, дата оголошення результатів конкурсного відбору — протягом 3 днів після його завершення.

За довідками звертатися за телефонами:

у Департаменті кадрової політики Міністерства оборони України — (044) 454-43-97.

У Головному управління майна та ресурсів — (044) 454-74-36.

Інформацію, що стосується фінансово-економічного стану
підприємств — баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал
(форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) надано нижче.

 


12 жовтня 2017, 10:17 | ID: 34605 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 1419 //